CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ban Chứng minh & BTC khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 20

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa quý Phật tử,

Sáng ngày mùng 4 tháng 9 năm Bính Thân (04/10/2016), Lễ Khai mạc khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 20 đã diễn ra tại Tịnh xá Ngọc Yên, Pleiku, Gia Lai.

Kmac 47

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Giác Giới (Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái), đại diện Ban Thư ký – Tổ chức khóa tu, ĐĐ. Giác Hoàng đã cung an chức sự, cung thỉnh chư Tôn đức vào các ngôi vị, đảm nhiệm các chức vụ như sau :

BAN CHỨNG MINH

HT. GIÁC NHƯỜNG : Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái – ĐỆ NHẤT CHỨNG MINH

HT. GIÁC TƯỜNG : Thành viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái -

HT. GIÁC PHÚC : Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái – ĐỆ TAM CHỨNG MINH

HT. GIÁC CẦU : Thành viên HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái – ĐỆ TỨ CHỨNG MINH

BAN TỔ CHỨC

HT. GIÁC TOÀN – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái - TRƯỞNG BAN

HT. GIÁC GIỚI : Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái- PHÓ BAN KIÊM THIỀN CHỦ 

HT. GIÁC HÀ : Tri sự trưởng Giáo đoàn V  - PHÓ BAN TỔ CHỨC 

HT. GIÁC HÙNG : Chứng minh Giáo đoàn III - PHÓ THIỀN CHỦ 

HT. GIÁC THÀNH : Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Hệ phái - PHÓ BAN KIÊM HÓA CHỦ

HT. GIÁC PHÁP – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm phẩm Hệ phái – ĐỆ NHẤT GIÁM LUẬT

HT. GIÁC NHÂN - Ủy viên HĐTS GHPGVN, ĐỆ NHỊ GIÁM LUẬT

HT. GIÁC MINH – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn III - ĐỆ NHẤT GIÁM THIỀN 

HT. GIÁC TRÍ – Giáo phẩm Hệ phái – ĐỆ NHỊ GIÁM THIỀN

TT. GIÁC THÔNG - Giáo phẩm Giáo đoàn V - ĐỆ NHẤT KIỂM SOÁT

TT. MINH LỘC – Giáo phẩm Giáo đoàn IV - ĐỆ NHỊ KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát 6 Giáo đoàn (ĐĐ. GIÁC KHÁNH, TT. GIÁC THẠNH, ĐĐ. GIÁC HẬU, ĐĐ.MINH SANG, ĐĐ. GIÁC NGHĨA, ĐĐ. GIÁC NGHĨA)    

TT. MINH NGHIÊM: Giáo phẩm Giáo đoàn IV - ĐỆ NHẤT ĐIỂN LỄ

ĐĐ. GIÁC PHƯƠNG: ĐỆ NHỊ ĐIỂN LỄ

TT. GIÁC DUYÊN: Giáo phẩm Hệ phái - CHÁNH THƯ KÝ

ĐĐ. GIÁC NHƯỜNG: Phó Thư ký Giáo đoàn III – PHÓ THƯ KÝ

ĐĐ. GIÁC HIỀN: Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Gia Lai – TRƯỞNG BAN NGOẠI HỘ.

BAN GIÁO THỌ

Chiều mùng 4 đến sáng mùng 7: HT. GIÁC GIỚI (Thiền chủ) giảng Chơn lý “Học để tu” và Chủ trì Pháp đàm nội dung GIỚI ĐỊNH TUỆ (Pháp hành).

Mùng 8: HT. GIÁC THÀNH phụ trách

Mùng 9: HT. GIÁC PHÁP phụ trách

Mùng 10: HT. GIÁC TOÀN phụ trách

Sau phần Cung an chức sự, HT. Giác Cầu thay lời chư Tôn đức Giáo phẩm đã ban đạo từ, tán thán công đức của HT. Giác Giới, Trưởng ban thường trực Giáo phẩm Hệ phái, đã tích cực hướng dẫn 19 khóa tu qua. Đồng thời, Hòa thượng cũng tán thán công đức của HT. Giác Thành, Giáo đoàn III, đơn vị đăng cai và toàn thể hội chúng, cũng như quý Phật tử, mạnh thường quân, phát tâm hỗ trợ tịnh vật, tịnh tài để khóa tu có thể được bắt đầu như ngày khai mạc.

HT. Giác Thành thay lời Ban Tổ chức cảm tạ chư Tôn đức Giáo phẩm và nhiều chư Tăng các Giáo đoàn từ phương xa, như HT. Giác Thanh, HT. Giác Tần, HT. Minh Thuấn, HT. Giác Phương, HT. Giác Trí, HT. Giác Bích, TT. Giác Tây, TT. Giác Mạnh, TT. Giác Hy, ĐĐ. Giác Phước với tình pháp lữ, đã quang lâm tham dự lễ khai mạc. Sự hiện diện của chư Tôn đức thập phương đến chứng minh và tham dự là niềm khích lệ lớn lao cho đơn vị đăng cai tổ chức khóa tu.

Buổi lễ kết thúc trong niềm đại hoan hỷ của đại chúng.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan