CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ban Quản chúng Ni khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái lần 3

SƯ DUYÊN trưởng chúng tạo duyên lành
Dạy chúng khuôn lề tựa bức tranh
Chúng lắng lòng nghe lời tỉnh thức
Ăn trong chánh niệm chúng tuân hành

Sư phó HÒA LIÊN thật chí tình
Văn từ hóa giải mọi điều minh
Nhẹ nhàng dõi mắt đàn em dại
Gọi thức cơn mơ sửa lại mình

Thư ký HOA LIÊN rất dịu hiền
Trao đàn chúng nhỏ lực bình yên
Êm đềm ánh mắt trình văn tự
Mở gút khi sai não thoát phiền

Quản chúng THU LIÊN lý dịu hòa
Hành đường dốc lực não phiền xa
Lòng từ bảo mẫu trừ oan khúc
Dạ thản hồn nhiên quá tuyệt mà

Ruộng PHƯỚC LIÊN hoa rực sáng ngời
Thương đàn chúng nhỏ tựu về nơi..
Đồng hành chẳng ngại dìu chung lối
Gót nhẹ đoan Trang lặng sóng đời

PHƯƠNG LIÊN quản chúng sự viên thành
Chấp tác dung hòa rạng lối thanh
Pháp hạnh tròn đầy vui ánh mắt
Thiền na tẩy sạch ý trong lành

NGHIÊM LIÊN quản chúng lặng yên nầy
Lớp học tham thiền rạng đó đây ...
Bát Nhã rèn thân cùng khẩu ý
Đèn trăng tỏa sáng huệ sâu dầy …

Chấp tác ĐÀO LIÊN giữ hạnh bần
Yên bình hộ chúng sự thanh tân
Thơm tho sạch sẽ rời bao chướng
Mãi đẹp về sau chẳng ngại ngần. 

tt 3

SC. Hòa Liên giám thiền chư Ni trong thời khóa tu tập

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan