CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ban Tổ chức Lễ tang cố HT. Giác Tràng

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

 

BAN LỄ TANG

Hòa Thượng THÍCH GIÁC TRÀNG

- Thành viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam;

- Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hội An;

- Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; Phó Trị sự Giáo đoàn V;

- Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam;

- Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam;

- Nguyên Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Quảng Nam;

- Nguyên Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Quảng Nam;

- Viện chủ Tịnh xá Ngọc Cẩm, số 56/53 đường Hùng Vương, phường Cẩm Phô, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

A. BAN CHỨNG MINH

Hòa thượng THÍCH ĐỨC PHƯƠNG - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Hòa thượng THÍCH THIỆN DUYÊNThành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN,

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Hòa thượng THÍCH TRÍ TÂM - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN

Hòa thượng THÍCH GIÁC TƯỜNG - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Hòa thượng THÍCH CHƠN PHÁT - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Hòa thượng THÍCH GIÁC CẦU - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

 

B. BAN LỄ TANG

Trưởng ban:

Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN - Q. Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Phó Trưởng ban thường trực:

Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái Khất sĩ.

Phó Trưởng ban:

Hòa thượng THÍCH HẠNH NIỆM - Ủy viênHội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Phó Trưởng ban:

Hòa thượngTHÍCH CHÍ ĐẠO - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Hòa thượng THÍCH THIỆN THÀNH - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Thượng tọa THÍCH PHƯỚC MINH - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Hòa thượng THÍCH GIÁC HÀ - Trị sự trưởng Giáo đoàn V Hệ phái Khất sĩ.

Thượng tọa THÍCH GIÁC PHÁP - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Ban Nghi lễ Trung ương, Chánh Thư ký Hệ phái Khất sĩ.

Đại đức THÍCH GIẢI QUẢNG - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Thượng tọa THÍCH HẠNH HOA - Phó Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hội An.

Đại đức THÍCH TỊNH ĐỨC - Phó ban kiêm Trưởng Ban Kinh Tế Tài Chánh GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Ông PHAN THỌ - Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ -Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam.

Ông NGUYỄN VĂN LONG - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam.

Ủy viên:

Hòa thượng THÍCH GIẢI TRỌNG - Trưởng ban Nghi lễ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Thượng tọa THÍCH HẠNH NHẪN - Trưởng ban Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Thượng tọa THÍCH ĐỒNG NGUYỆN - Trưởng ban Hoằng Pháp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Đại đức THÍCH NHƯ GIẢI - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Thượng Tọa THÍCH GIÁC NHẬT - Đại diện Môn đồ Pháp quyến.

Ông LÊ HỒNG LỢI - Phó chủ tịch UBMTTQVN TP. Hội An.

C. BAN THƯ KÝ:

Thượng tọa THÍCH GIÁC PHÁP

Thượng tọa THÍCH GIÁC NHÂN

Đại đức THÍCH GIẢI QUẢNG

Đại đức THÍCH VIÊN QUÁN.

                         BAN LỄ TANG

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan