CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ban Tổ chức lễ tang HT. Giác Thảo

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỆ PHÁI KHẤT SĨ

GIÁO ĐOÀN III

BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA

 -----o0o-----

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC THẢO

-          Giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ

-          Nguyên Phó trưởng Giáo đoàn III

-          Giáo phẩm Chứng minh Giáo đoàn III

-          Chứng minh Ban Trị sự GHPG huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

-          Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phổ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

-          Khai sơn Tịnh xá Ngọc Vạn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

 

BAN CHỨNG MINH:

Hòa thượng Thích Thiện Bình     - Phó Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Trí Tâm          - Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN

Hòa thượng Thích Giác Tường   - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN

Hòa thượng Thích Như Ý           - Thành viên HĐCM GHPGVN

Hòa thượng Thích Giác Toàn      - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Hòa thượng Thích Giác Giới      - Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN

Hòa thượng Thích Giác Hùng      - Chứng minh Giáo đoàn III 

Hòa thượng Thích Nguyên Quang - Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

 

 

BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban: Hòa thượng Giác Thuận Trị sự trưởng Giáo đoàn III

Phó Trưởng ban Thường trực:

Hòa thượng Giác Phùng – Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

Phó ban: Thượng tọa Giác Trong – Phó BTS GHPGVN huyện Vạn Ninh

               Thượng tọa Thích Lương Ân   Phó BTS GHPGVN huyện Vạn Ninh

               Thượng tọa Thích Thường Tín Phó BTS GHPGVN huyện Vạn Ninh

               Đại đức Giác Hạnh – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Vạn, Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ủy viên:           Hòa thượng Giác Thành                Thượng tọa Giác Trí                     

                        Thượng tọa Giác Minh                  Thượng tọa Giác Tiến

                        Thượng tọa Giác Duyên    

Thư ký:            Đại đức Giác Phổ            

                              Đại đức Giác Hoàng

Tài chánh:       Đại đức Giác Hiển                                   

Thủ quỹ:          Đại đức Giác Tài

                        Ni trưởng Thông Liên 


 

CÁC TIỂU BAN

Tiểu ban Nội dung

ĐĐ. Giác Phổ

ĐĐ. Giác Hoàng

ĐĐ. Giác Tri

 

Tiểu ban Xướng ngôn

ĐĐ. Giác Hoàng

ĐĐ. Giác Hiếu

ĐĐ. Giác Nghiêm

 

Tiểu ban Nghi lễ

ĐĐ. Giác Trụ

ĐĐ. Giác Hoa

ĐĐ. Giác Phục

 

Tiểu ban Tiếp tân:

TT. Giác Trí

TT. Giác Trong

ĐĐ. Giác Tài

ĐĐ. Giác Nghiêm

ĐĐ. Giác Mãnh

NT. Hiệp Liên

NT. Cảnh Liên

NS. Lãnh Liên

 

Tiểu ban Trang trí

ĐĐ. Giác Nhựt

ĐĐ. Giác Nguyệt

ĐĐ. Giác Ý

Cư sĩ Thiện Tuấn

 

TB. Âm thanh - Ánh sáng

TK. Giác Minh Lương

SD. Giác Minh Hoài

 

TB. Phụ trách sổ tang:

ĐĐ. Giác Thọ

NS. Dung Liên

Tiểu ban Hầu kim quan

ĐĐ. Giác Khương

ĐĐ. Giác Huân

TK. Giác Minh Vương

 

Tiểu ban Phụng tống kim quan:

ĐĐ. Giác Khương

ĐĐ. Giác Thăng

 

Tiểu ban Cung nghinh:

ĐĐ. Giác Chỉ

TK. Giác Minh Tâm

SC. Liên Hiếu

 

Tiểu ban Thị giả

TK. Giác Minh Bình

SD. Giác Minh Hoài

SC. Liên Lành

SC. Liên Hảo

SC. Liên Yến

 

Tiểu ban Tiếp lễ:

NS. Nhàn Liên

SC. Hiếu Liên

SC. Liên Xuân

SC. Liên Phúc

 

Tiểu ban Trai soạn:

Sa-di Giác Minh Hoàn

Nhóm PT. Đá Bàn

Nhóm PT. Ngọc Vạn

Nhóm PT. Ngọc Phú

 

Tiểu ban Hành đường

TK. Giác Hảo

TK. Giác Chiêu

SD. Giác Minh Mẫn

SD. Giác Minh Thân

Tiểu ban Thông sự

ĐĐ. Giác Thuyết

SD. Giác Minh Thiện

 

Tiểu ban Trật tự

ĐĐ. Giác Bảo

ĐĐ. Giác Kính

PT. TX Ngọc Vạn

 

TB. Thông tin Báo chí:

ĐĐ. Giác Hiền

ĐĐ. Giác Đoan

TK. Giác Minh Tường

 

TB. Hương  đăng:

ĐĐ. Giác Sinh

ĐĐ. Giác Học

SC. Liên Yên

SC. Liên Giảng

SC. Liên Bình

SC. Liên Nguyên

 

Tiểu ban Y tế

Bác sĩ Tình

Lương y Châu

 

TB. Quay phim chụp ảnh:

Thiện Ngộ, Ngọc Chơn

 

TB. Môi sinh & Dẫn thủy:

TK. Giác Triển

PT. TX Ngọc Vạn

 

Tiểu ban Vận chuyển:

ĐĐ. Giác Thuyết

SD. Giác Minh Nhân

 

 

Tịnh xá Ngọc Vạn, ngày 09/11/2014

BAN TỔ CHỨC

 

    Chia sẻ với thân hữu: