CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ban tổ chức lễ tang Ni trưởng Giới Liên

 BAN TỔ CHỨC LỄ TANG NI TRƯỞNG GIỚI LIÊN

 

I. BAN CHỨNG MINH:

   - HT. Giác Nhường

   - HT. Thích Minh Hiền

   - HT. Lý Sân.

II. BAN TỔ CHỨC:

-         Trưởng ban: HT . Đào Như.

-         Phó trưởng ban: HT. Thích Huệ Trường.

-         Phó trưởng ban: HT. Thích Thiện Tài.

-         Phó trưởng ban: HT.Thích Giác Hoa.

-         Phó trưởng ban: NT.  Phục Liên.

-         Phó trưởng ban: NS. Diệu Ngộ.

-         Phó trưởng ban: NS.  Điểu Liên.

III. ỦY VIÊN

-         Thượng Tọa Lý Hùng.

-         Thượng Tọa Thích Thiện Huệ.

-         Thượng Tọa Thích Thiện Thông.

-         Đại Đức Thích Minh Thông.

-         Đại Đức Thích Đức Toàn

-         Ni Trưởng  Ẩn Liên.

-         Ni sư  Tâm Niệm.

-         Ni sư  Như Nhẫn.

-         Ni sư  Như Minh.

-         Ni sư Như Hương.

-         Ni sư Mãnh Liên.

-         Ni sư Huệ Liên.

-         Sư cô  Lan Liên.

CÁC TIỂU BAN:

1. Ban Thư Ký:

 - Ni sư Hòa Liên.

- Ni sư  Khiết Liên.

- Sư cô Tài Liên.

- Sư cô Hiếu Liên.

2.Ban Xướng Ngôn:

- Ni sư  Hòa Liên

- Ni sư Nga Liên.

3.Ban Môn Đồ:

- Sư cô Lan Liên.                   - Sư cô Phổ Liên.

- Sư cô Liên Hiền.                   - Sư cô Định Liên

- Sư cô Phượng Liên.              - Sư cô Liên Đoan.

- Sư cô Thảo Liên.

4. Ban Tiếp Tân:

-         Ni trưởng Nhã Liên.

-         Ni trưởng  Phục Liên.

-         Ni trưởng Ẩn Liên.

-         Ni sư Diệu Ngộ.

-         Ni sư Như Minh.

-         Ni sư Tâm Niệm.

-         Ni sư Như Nhẫn.

-         Ni sư Mãnh Liên.

5.Ban Nghi Lễ:  

-   SC. Liên Cương

-   SC.  Liên Nhung

-   SC. Liên Nhu

-   SC.  Liên Đức

6. Ban Y Tế: Sư cô: TN Từ Tâm + BS. Oanh.

7. Ban Hương Đăng:

-   Sư cô Liên Đoan.

-         PT. Ngọc Minh + Ngộ Nhã + Minh Như.

8. Ban Tiếp Lễ: Sư cô Diệu Qúy.

9. Ban Thông Sự: Sư cô Từ Tâm.

  10. Ban Hầu Kim Quan:                

  -         Ni sư Mãnh Liên (Điều hành)          

  -         Ni sư Hảo Liên.                 - Sư cô Liên Thuận.

  -         Sư cô Phổ Liên.                 - Sư cô  Liên Phước.

  -         Sư cô Sơn Liên.                - Sư cô Liên Nghiêm.

  -         Sư cô Chơn Liên.             - Sư cô Liên Nguyên

  11.Ban Thị Giả:

  - Sư cô Nhung Liên.

  - Sư cô Nhu Liên.

  - Ni cô Liên Đức.

  12.Ban Trai Soạn:

  -         Sư cô Sơn Liên.

  -         PT. Ngọc Bích.+ Ngọc Nhàn + Ngọc Dung.

  13. Ban Hành Đường:

      - PT.Tịnh xá Ngọc Châu + PT. Chùa Kim Liên + PT. Chùa Vi Phước.

  14. Ban Sớt Bát:

  - Ni sư Thủy Liên.

  15. Ban Trật Tự:

             - Phật tử và đội dân phòng phường An Cư.

  16. Ban Giữ Xe:

  - Minh Quân + Thiện Tâm + Thiện Trí.

  17. Ban Vệ Sinh: Phật tử Tịnh xá Ngọc Liên.

  >> Xem tiểu sử cố Ni trưởng Giới Liên

   Chia sẻ với thân hữu: