CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ban Tổ chức tang lễ cố HT. Giác Tần

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH

GIÁO ĐOÀN III – HỆ PHÁI KHẤT SĨ

*****

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC TẦN

- Nguyên Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Định

- Nguyên Phó trưởng Ban Tăng sự kiêm Phó trưởng Ban Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ

- Tri sự trưởng Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn

- Trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

BAN CHỨNG MINH :  

Hòa thượng Giác Giới  - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN

Hòa thượng Thích Giác Trí  - Thành viên HĐCM GHPGVN

Hòa thượng Giác Toàn  - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Hòa thượng Giác Hà  - Thành viên HĐCM GHPGVN

Hòa thượng Giác Thanh - Thành viên HĐCM GHPGVN

Hòa thượng Thích Viên Đạt  - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Định

Hòa thượng Thích Nguyên Chơn - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Định

Hòa thượng Thích Như Quang - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Định

Hòa thượng Giác Tuấn - Tri sự trưởng Giáo đoàn VI

Hòa thượng Giác Hùng - Chứng minh Giáo đoàn III

BAN TỔ CHỨC :

Trưởng ban:

Hòa thượng Thích Nguyên Phước – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Định

Phó Trưởng ban Thường trực:  

Hòa thượng Giác Phùng – Tri sự phó Thường trực GĐ III

Hòa thượng Giác  Trí  - Tri sự phó Giáo đoàn III

Phó Trưởng ban: 

Hòa thượng Giác Trong – Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

Hòa thượng Giác Thành – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai

Thượng tọa Thích Hồng Thiện – Trưởng BTS GHPGVN huyện An Nhơn

Ủy viên :

Thượng tọa Giác Duyên

Đại đức Giác Viễn

Đại đức Giác Phổ

Đại đức Thích Vạn Đạt

Ni trưởng Hiệp Liên

Ni trưởng Cảnh Liên

Ni sư Hiếu Liên

Sư cô Hiếu Liên.

Thư ký:

Đại đức Giác Hoàng

Đại đức Giác Nhường 

Đại đức Giác Tri

Đại đức Giác Tuyên

Sư cô Hòa Liên.      

Thủ quỹ: 

Đại đức Giác Phước

Ni sư Thanh Liên

Cư sĩ Thiện Ái.

Đại diện Môn đồ:

ĐĐ. Giác Viễn 

ĐĐ. Giác Hậu

ĐĐ. Giác Tri  

ĐĐ. Giác Tính 

ĐĐ. Giác Sinh  

ĐĐ. Giác Phước

ĐĐ. Giác Bổn

NS. Hiếu Liên

SC. Chánh Liên

SC. Hằng Liên

SC. Thu Liên

SC. Danh Liên

SC. Thúy Liên

SC.  Thuần Liên.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan