CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo khóa tu lần 6 - Phân đoàn 1 GĐ IV

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô và đại chúng,

Kính thưa quý Phật tử hiện diện,

Để thể hiện lời dạy của Tổ sư: “nên tập sống chung tu học” gắn chặt nghĩa tình, Linh Sơn cốt nhục với tinh thần lục hòa cộng trụ, cùng tu cùng học cùng tiến, biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn trên con đường hành đạo, đồng thời nhằm đưa tinh thần thiền học vào nếp sinh hoạt của Ni giới - Hệ phái Khất sĩ, áp dụng pháp học vào pháp hành, quý Ni trưởng, Ni sư, hàng giáo phẩm của Phân đoàn không nệ tuổi già sức yếu, tổ chức khóa tu cho Ni chúng trong Phân đoàn, với chí nguyện “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”.

Pd1 lan6 8

Hôm nay là ngày bế mạc. Con xin thay mặt BanThư ký báo cáo tóm tắt nội dung tu tập của khóa tu lần 6 (từ ngày 18 đến 24/10 năm 2016 tại Tịnh xá Ngọc Ban – TP. Ban Mê Thuột – Đăk Lăk), kính dâng lên quý Ni trưởng, Ni sư, chứng minh.

Thành phần Ban Tổ chức khóa tu:

Ban Chứng minh:

Ni trưởng Thông Liên, Trưởng Phân đoàn 1, trụ trì Tịnh xá Ngọc Bình - Dĩ An.

Ni trưởng Thắng Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Điểm – Bà Điểm.

Trưởng ban Tổ chức: SC. Thảo Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Ban

Phó ban Tổ chức: SC. Thuận Liên

Ban Thư ký: SC. Hương Liên

MC hướng dẫn Phật tử: SC. Thuận Liên

Ban Giảng huấn: NT. Thông Liên, NT. Thắng Liên, SC. Nguyệt Liên, SC. Tuyết Liên, SC. Thảo Liên, SC. Thuận Liên, SC. Điệp Liên, SC. Hương Liên.

Ban Kiểm soát: SC. Gương Liên và SC. Nguyệt Liên

Ban Hộ thiền: Chư Ni và Phật tử Tịnh xá Ngọc Ban

Ban Y tế: SC. Thuận Liên

Số lượng hành giả gồm 33 vị, trong đó có 2 Ni trưởng, 23 Sư cô, 2 Thức-xoa, 2 Sa-di-ni và 4 tập sự.

THỜI KHÓA TU TẬP

Chương trình tu học trong 7 ngày từ 18 đến 24/10 năm 2016 được tuần tự diễn tiến như sau: Thiền tọa, khất thực, thính pháp, tụng kinh Thủy sám, thiền hành, đọc Chơn lý.

Pd1 lan6 11

NỘI DUNG TU HỌC

Trong mỗi thời khóa, thiền hành, tụng kinh, thiền tọa, học Chơn lý, chia sẻ kinh nghiệm học tu… đều là bài pháp quý báu đã giúp hành giả tự mình quay về với bản lai diện mục của chính mình cả thân và tâm trong sự tỉnh giác mà bấy lâu nay, sống trong vòng vô minh, lặn hụp trong đại dương luân hồi vô tận. Với lòng chánh tín giáo pháp của chư Phật, chư Tổ, Phật tử hoan hỷ cúng dường cho chư Ni hành giả đi khất thực hóa duyên 4 ngày trong niềm hỷ lạc vô biên, đã phần nào thể hiện đường lối tu hành của Phật Tăng xưa.

Bên cạnh đó, thể hiện tinh thần lục hòa cộng trụ cũng như tinh thần “Học cho sự lý thông đôi nẻo / Tu để giác mê rõ một nguồn”, mỗi hành giả dưới sự hướng dẫn của nhị vị Ni trưởng, đã thay phiên đọc và nghiên cứu bộ Chơn lý qua từng bài học như: Chánh pháp, Chánh kiến, Thần mật, Tông giáo, Tam giáo… Mỗi thiền sinh có dịp phát huy năng lực của mình trước đại chúng, đọc và nói lên ý nghĩ của mình qua đoạn Chơn lý ấy, thêm vào đó để nhắc nhở hành giả thúc liễm thân tâm qua lời chia sẻ kinh nghiệm của nhị vị Ni trưởng giúp cho thiền sinh quay về nguồn cội chánh giác, để hoàn thiện phẩm chất của một người Khất sĩ chơn truyền.

Ngoài giờ tham học Chơn lý, năm nay, để khóa tu có thêm phần khởi sắc, SC. Thuận Liên chia sẻ chuyên đề về cách phòng ngừa và điều trị các chứng bịnh như: tim mạch, viêm gan, tiểu đường… Với biện tài khéo léo, văn chương mạch lạc, cộng với kinh nghiệm ngành y sẵn có, Sư cô đã chia sẻ cho thiền sinh về cách bảo vệ sức khỏe và vệ sinh trong vấn đề ăn uống. Sư cô nêu lên những tác hại và cách ăn uống theo nguyên lý âm dương giúp cho đại chúng có một số kiến thức cơ bản về y học để có thể tự bảo vệ sức khỏe, luôn là người tiêu dùng thông minh, hòa trong bầu không khí vui nhộn làm cho đại chúng tăng thêm niềm hân hoan hỷ lạc trong giờ học giờ tu.

Vì lòng cầu học giáo pháp khao khát của Phật tử xuyên suốt bảy ngày về cùng sớt bát cúng dường chư Ni tu học, nên quý Ni trưởng cũng như quý Sư cô luân phiên giảng pháp để sách tấn cho Phật tử trong giờ cúng ngọ mỗi ngày.

Ngày thứ nhất: Ni trưởng trụ trì TX. Ngọc Bình – Dĩ An có lời chứng minh tán thán quý Phật tử và trao truyền những kinh nghiệm tu học, sách tấn chư Ni cũng như Phật tử tinh tấn, phải giữ tâm thanh tịnh để vượt qua những cám dỗ của cuộc đời. Đồng thời Ni trưởng còn chia sẻ ý pháp “Nhân quả nghiệp báo”. Hễ gieo nhân gì thì phải hái quả ấy là quy luật chắc chắn để Phật tử có cái nhìn sâu sắc hơn vào công việc tạo phước của mình.

Ngày thứ hai: SC. Nguyệt Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Văn – Củ Chi chia sẻ về ý pháp “Ý nghĩa cầu an và cầu siêu” qua 2 mẩu chuyện giữa ngài Phật Ấn với vị đại Tướng quân khi ông đến nhờ Ngài cầu an. Với đức độ cao siêu và biện tài vô ngại, Ngài đã đánh thức vị Tướng quân kia quay về với chánh pháp, nhân cơ hội đó ông ta đã tự nhận thức được sở dĩ mình an hay không là do chính nơi mình chứ không cần nhờ ai cầu an cả. Câu chuyện thứ hai là thuê người tu mướn, nhắc nhở Phật tử tinh tấn đi chùa niệm Phật khuyên gia đình hành thiện ngay khi còn tại thế sau thân hoại mạng chung tự họ biết đường đi không cần cầu siêu gì nữa.

Ngày thứ ba: SC. Tuyết Liên, Ni chúng Tịnh xá Ngọc Hải – Nha Trang chia sẻ về “Hạnh đức của người con Phật”. Người tu phải biết thanh lọc thân tâm, lánh ác làm lành, rèn luyện thân tâm. Qua những mẩu chuyện Sư cô dẫn chứng đã phần nào làm rõ nét về tâm hạnh thanh cao của người Phật tử hộ trì chánh pháp. Cuối cùng, Sư cô có lời tán thán công đức Phật tử đã nhiệt tình ủng hộ chư Ni trong khóa tu vô lượng công đức

Ngày thứ tư: SC. Điệp Liên, Ni chúng Tịnh xá Ngọc An – Vĩnh Long giảng về đề tài: Chơn lý "Tam giáo”. Với giọng nói khá thu hút, ý pháp rất gần gũi, khiến người nghe vô cùng cảm kích, Sư cô đã triển khai về “tam cang ngũ thường” nhằm nhấn mạnh mối quan hệ đạo đức tương giao giữa người với người, rộng ra là giữa người với vật và cách đối nhân xử thế. Sư cô còn khuyên Phật tử tinh tấn tu tập trong mỗi giờ mỗi phút và cách phụng sự hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ Sư trưởng, làm phước lành, tu tập thân khẩu ý để cuộc sống được thảnh thơi nhẹ nhàng an vui.

Ngày thứ năm: SC. Hương Liên, Ni chúng Tịnh xá Ngọc Ban - Buôn Ma Thuột giảng về đề tài: “Tại sao chúng ta phải tu?”. Với đề tài này, Sư cô đã cô đọng trong bốn lý do chính đó là “vì già suy vong, bịnh suy vong, tài sản suy vong, quyến thuộc suy vong” và phương pháp tu học là phải quán thân bất tịnh hành theo phương pháp tứ niệm xứ, nhàm chán sanh tử sợ tái sanh rơi vào các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la… khuyên Phật tử phải cảnh giác chuẩn bị hành trang cho mình để ngày ra đi không phải sợ hãi hối tiếc.

Ngày thứ sáu: SC. Thảo Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Ban - Buôn Ma Thuột chia sẻ đề tài: “Hạnh tu làm công quả”, xoay quanh vấn đề làm công quả có được đắc đạo không? Tu mà không tụng kinh ngồi thiền, không công phu liệu có phải là tu chưa? Cuối cùng, Sư cô khẳng định rằng làm công quả vẫn có thể chứng được đạo quả.

Ngày thứ bảy: Ni trưởng trụ trì Tịnh xá Ngọc Điểm – Bà Điểm chia sẻ trao đổi kinh nghiệm tu học, sách tấn chư Ni cũng như quý Phật tử .

Sau cùng, chư Tôn đức hàng giáo phẩm lãnh đạo Phân đoàn chứng minh và sinh hoạt tổng kết khóa tu 7 ngày tại TX. Ngoc Ban – TP. Ban Mê Thuột, hòa trong bầu không khí an vui thắm tình đạo vị.

Trong suốt bảy ngày tu tập nơi đây, thông qua từ dung nghi, từng cử chỉ hành động từ lời nói của chư tôn đức là tấm gương soi sáng cho chúng con, là sự tiếp nối từ suối nguồn của Tổ Thầy, những bậc tòng long thạch trụ của đạo pháp. Từ đó hành giả tăng trưởng niềm tin vào mạng mạch của tông môn khất sĩ sẽ luân lưu mãi trong dòng chảy cuộc đời.

pd1 6 3

pd1 6 2

Y TẾ

Với thời tiết tương đối mát mẻ và khí hậu tương đối ôn hòa thuận tiện cho việc tu tập thiền tọa, và cũng nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ trong suốt bảy ngày tu tập, thiền sinh cũng phần nào ổn định sức khỏe chỉ có một vài vị sức khỏe kém được Sư cô y tá cho thuốc kịp thời nên cũng lần qua khỏi các cơn bịnh.

ẨM THỰC VÀ ĐỜI SỐNG

Nhờ tấm lòng chí thành chí kính như pháp cúng dường, phát xuất từ tâm hộ trì xiển dương Phật pháp, quý Phật tử đã dâng cúng những thực phẩm đầy đủ. Bên cạnh đó, SC. Phúc Liên cũng như chư Ni Tịnh xá Ngọc Ban đã dốc hết tâm thành của mình phục vụ với bàn tay khéo léo chế biến những món ăn vừa ngon miệng, vừa hợp sức khỏe vừa bổ dưỡng để dâng cúng đại chúng, với sự hỗ trợ của thiện nam tín nữ thành tâm công quả, chu đáo từng buổi cơm, từng thức uống cho hành giả yên tâm tu học trong suốt thời gian qua.

TỔNG KẾT

Dòng thời gian cứ lặng lẽ êm trôi, từng tờ lịch lần lượt rơi xuống, khóa tu cũng đến ngày bế mạc, mỗi huynh đệ cũng sẽ trở về mỗi trú xứ khác nhau, nhưng tâm chúng con vẫn còn lan tỏa mãi hương vị tu tập, gương hạnh của chư tôn đức mãi soi đường cho chúng con trên mọi nẻo đường tu học.

Thay mặt cho thư ký con xin thành kính tri ân Ni chúng Tịnh xá Ngọc Ban, Sư cô Trưởng ban tổ chức khóa tu đã tạo điều kiện cho đại chúng tu học trong 7 ngày qua được thập phần viên mãn. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý Sư cô, quý Ni Pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành, mãi mãi là tàng cây đại thọ che mát cho chúng con trên lộ trình giác ngộ và giải thoát.

Chúng tôi cũng xin tri ân các cấp chính quyền địa phương đã tạo thuận lợi về mặt pháp lý cho chúng tôi an tâm tu học. Kính chúc quý vị vạn sự kiết tường, muôn điều phúc lạc.

Thay lời kết, chúng tôi cũng không quên tán dương công đức vô lượng của chư Phật tử đã dâng cúng tịnh tài, tịnh vật và đã tận lực thể hiện tinh thần phụng sự quý báu về tịnh xá làm công quả của quý vị trong suốt thời gian chuẩn bị, thời gian khóa tu học diễn ra và thời gian sau khóa tu học để giúp hoàn thành mọi Phật sự. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ quý phật tử thân tâm an lạc, tín tâm kiên cố, gia đình hạnh phúc, thăng tiến tâm linh cho đến ngày viên thành Phật đạo.

 

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát, tác đại chứng minh.

    Chia sẻ với thân hữu: