CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo tổng kết khóa tu NGHP lần 20 & 21

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạchNi trưởng đương kim Trưởng NGHPKS,

Kính bạch chư vị Ni trưởng Giáo phẩm Chứng minh,

Kính bạch chư vị Ni trưởng trong Ban Tổ chức và Điều hành khóa tu,

Kính thưa toàn thể hành giả thiền sinh trong thiền đường đại chúng,

Truyền thống “Tập sống chung tu học” là một nét đẹp của Hệ phái Khất sĩ. Nhờ tấm lòng từ bi vô lượng của các bậc Tôn túc Trưởng lão Ni, cùng với tấm lòng gìn giữ và phát huy sự nghiệp của Tổ Thầy, cùng chăm lo cho đàn hậu học, giúp cho thế hệ kế thừa được cân bằng giữa pháp học với pháp hành nên các khóa tu truyền thống tiếp tục được khai mở:

1. Lần thứ 20 được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Tâm, TP. Tân An từ ngày 23 đến 29 tháng 8 năm Ất Mùi, với số lượng hành giả tham dự là 109 vị (9 vị Ni trưởng, 77 vị Ni sư – Sư cô, 6 Thức-xoa, 12 Sa-di-ni và 5 Tập sự).

2. Lần thứ 21 được diễn ra tại TX. Ngọc Quang – Gò Công từ ngày mùng 7 đến 13 Ất Mùi, với 129 vị tham dự (13 vị Ni trưởng, 100 vị TKN, 7 thức-xoa, 8 sa-di-ni và 1 tập sự).

NQuang21 2 Copy

Khóa tu lần thứ 21

Thời khóa tu học

Cũng như các khóa trước, thời lượng tu học gồm: 5 thời thiền tọa (mỗi thời trung bình 50 phút), 5 thời thiền hành (mỗi thời từ 20 – 30 phút), 1 thời sám hối, 2 thời học và nghiên cứu Chơn lý của Tổ sư, 1 giờ hành giả trình pháp và 50 phút chia sẻ pháp hành.

Nội dung tu học

Trong 7 ngày tu tập, đại chúng đã được chư Ni trưởng khuyến tấn và chỉ dạy tận tình về pháp học và pháp hành, cũng như những kinh nghiệm tu tập đã giúp cho hội chúng tháo gỡ và từng bước khắc phục những khó khăn trên bước đường tu tập. Ngoài những giờ chỉ dạy của các vị Ni trưởng, hội chúng đã luân phiên đọc tụng lại những quyển Chơn lý do đức Tổ sư đã biên soạn, nhằm giúp cho Ni chúng thấy rõ hơn về đường lối và pháp hành của tông môn. Trong 2 khóa tu này đại chúng đã tụng đọc những quyển Chơn lý như: Số tức quan, Nhập định, Võ trụ quan, Ngũ uẩn, Đạo Phật Khất sĩ, Khổ và Vui, Công lý võ trụ, Lục căn, Bát chánh đạo, Thập nhị nhân duyên.

Đồng thời, hai khóa tu này cũng tiếp tục nhận được sự quan tâm và khuyến tấn của chư Tôn đức Tăng trong Hệ phái như HT. Giác Giới - Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm HPKS; HT. Giác Pháp - Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký HPKS; TT. Giác Tây - Trụ trì TX. Ngọc Đồng, TT. Giác Nguyên - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang. Và qua đó Hòa thượng Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái đã vận dụng lời dạy trong quyển Chơn lý “Y bát chơn truyền” của Tổ sư: “Người Khất sĩ chỉ có 3 pháp tu học vắn tắt là Giới – Định – Tuệ” để nhấn mạnh đến lộ trình tu học của người Khất sĩ, nhằm giúp cho thế hệ Ni kế thừa thấy rõ hơn về đường lối và con đường tu học.

Bên cạnh đó, khóa tu cũng nhận được sự quan tâm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An (Hòa thượng Trưởng ban cùng chư Tôn đức Tăng), các Ngài đã đến viếng thăm, sách tấn hội chúng tinh tấn tu học; cũng như sự quan tâm của Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang với lời chia sẻ và nhắn nhủ đầy đạo vị của Ni trưởng TN. Diệu Nghiêm.

Kính bạch quý Ni trưởng,

Trong thời gian 7 ngày, chư hành giả đã chấp hành nội quy và tịnh khẩu tương đối tốt, cũng như tham dự các thời khóa một cách miên mật. Vì đây là khóa thứ 20 và 21 nên một số hành giả đã thấy được hiệu quả của pháp môn hành trì như đi đứng có chánh niệm hơn, nắm vững hơn phần lý thuyết và áp dụng tốt hơn vào đời sống thực tế, đã giúp cho đời sống tu học được thanh thoát và đạt nhiều an vui hỷ lạc hơn. Đặc biệt, chư vị Ni trưởng, tuy tuổi cao nhưng vẫn đồng hành cùng hội chúng, đã là một tấm gương sáng, một niềm khích lệ và sách tấn vô biên đối với hàng Ni chúng chúng con trên bước đường tu học. Kết quả có được như thế cũng là nhờ ân đức giáo dưỡng và hướng đạo của chư vị Ni trưởng lãnh đạo, giờ đây chúng con kính dâng lên và kính mong chư vị Ni trưởng liễu tri, chứng minh cho chúng con.

ttoa 1 Copy

    Chia sẻ với thân hữu: