CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo tổng kết khóa tu Ni giới Phân đoàn 1 lần thứ 4

 BÁO CÁO TỔNG KẾT
KHÓA TU TRUYỀN THỐNG NI GIỚI – HỆ PHÁI KHẤT SĨ
CỦA PHÂN ĐOÀN I – GIÁO ĐOÀN IV lần thứ 4.

(Tổ chức từ ngày 04 đến 10/10 năm Ất Mùi (15 – 21/11/2015)
tại Tịnh xá Ngọc Hải – TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch Quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô và đại chúng,

Kính thưa Quý Phật tử hiện diện,

Để “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam” và thực hiện lời chư Tổ dạy “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”. Quý Ni trưởng, Ni sư, hàng giáo phẩm của Phân đoàn I, không nệ tuổi già sức yếu, tổ chức khóa tu cho Ni chúng trong Phân đoàn. Sau thời gian 7 ngày tu học tại Tịnh xá Ngọc Hải – Nha Trang, hôm nay là ngày bế mạc. Con xin báo cáo tóm tắt nội dung tu tập, kính dâng lên quý Ni trưởng, Ni sư cùng toàn thể đại chúng liễu tri.

Thành phần Ban Tổ chức khóa tu được hình thành như sau:

BAN CHỨNG MINH:

- Ni trưởng Thông Liên, Trưởng Phân đoàn I kiêm trụ trì Tịnh xá Ngọc Bình, Dĩ An, tỉnh Bình Dương

- Ni trưởng Thắng Liên, Phó Phân đoàn I kiêm trụ trì Tịnh xá Ngọc Điểm, Bà Điểm, Tp HCM.

- Ni sư Liêm Liên, Phó trụ trì Tịnh xá Ngọc Điểm .

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC: Ni sư Bảo Liên, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hải – TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

THƯ KÝ: Sư cô Minh Liên

MC: Sư cô Đức Liên

KIỂM THIỀN: Sư cô Tuyết

BAN GIẢNG PHÁP: gồm quý Ni trưởng, Ni sư và Sư cô.

BAN HỘ THIỀN: Chư Ni và Phật tử Tịnh xá Ngọc Hải.

Y TẾ: SC. Thuận Liên

Số lượng hành giả gồm 23 vị, trong đó có 2 Ni trưởng, 2 Ni sư, 14 Sư cô, 2 Thức-xoa, 1 Sa-di-ni và 2 tập sự.

CHƯƠNG TRÌNH TU TẬP

Gồm 7 nội dung chính trong một ngày, chia đều trong thời khóa bắt đầu từ 3 giờ 45 và kết thúc lúc 21 giờ:

  1. Thiền tọa 4 thời
  2. Thiền hành 4 thời
  3. Khất thực
  4. Nghe pháp
  5. Tụng kinh Dược Sư
  6. Đọc Chơn Lý
  7. Sám hối Hồng Danh

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Để cho khóa tu học càng ngày đi vào nề nếp, phát triển về tâm linh, và thể hiện tinh thần lục hòa cộng trụ, thực hiện lời dạy của Tổ sư “Nên tập sống chung tu học”, mỗi thiền sinh dưới sự hướng dẫn của nhị vị Ni trưởng và Ni sư đều tinh tấn thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới Định Tuệ qua từng ngày tu học.

Ngày thứ nhất, sau khi làm lễ khai mạc, Ni trưởng trụ trì Tịnh xá Ngọc Điểm đọc cho đại chúng nghe bài kệ Thời gian qua, để nhắc nhở đại chúng chiếc bóng thời gian qua mau như lằn điển chớp, kiếp con người rồi cũng mong manh “Thấy nước chảy mây bay mau lẹ/ Xét người đời tàn tạ mấy hồi/ Thời gian mây cuốn, nước trôi/ Đêm qua ngày lại luân hồi vần xây”. Đó là những bản nhạc của không gian và thời gian báo cho chúng ta biết số phận của nhân sanh trong gang tấc, nhận ra luật tuần hoàn của võ trụ để chúng ta quay về nội tâm tu tập, không chạy theo ảo ảnh phù du.

Ngày thứ 2, Ni trưởng trụ trì Tịnh xá Ngọc Bình giảng về công năng và sự diệu dụng của bài kinh Lăng Nghiêm. Ni trưởng triển khai phần chánh đề và sự mầu nhiệm của kinh thật quý báu vô cùng. Người có công đem bộ kinh Lăng Nghiêm ra khỏi xứ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa là ngài Bát Thích Mật Đề, vì thời bấy giờ nghiêm cấm không được lưu hành kinh sách. Ngày nay, chúng ta hưởng được gia tài Pháp bảo của tiền nhân, đó là cả xương máu các Ngài truyền lại để hậu lai tỏa sáng ánh vàng.

Ngày thứ 3, Sư cô Thuận nói về đề tài “Thân là gốc khổ”. Bậc hiền nhân lúc nào cũng lo trước thiên hạ và vui sau thiên hạ, vì cảm nhận đây là cõi dục, con người vì dục lạc ham muốn không ngừng nên sanh ra khổ, muốn vượt khổ thì nên quay lại với chính mình mới tìm ra sự an lạc. Sư cô dẫn chứng nhiều mẫu chuyện để thiền sinh và Phật tử hiểu rằng có thân thời có khổ, cái khổ nầy chồng chất lên khổ kia, cũng chính trong thân nầy tạo cho mình ác nghiệp và cũng chính trong thân nầy tạo cho mình phước báu. Người học Phật phải lấy tâm làm gốc, vì tâm là căn bản của mọi hạnh lành, không phải lời khen hay chê đưa ta lên thiên đàng mà chính những sự tạo tác của ta mới đưa ta đến cảnh giới đó.

Ngày thứ tư, Ni sư Liêm giảng về kinh Bát Đại Nhân Giác. Quyển kinh nầy tuy nhỏ nhưng tầm quan trọng rất quý báu, người tu học nên áp dụng tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, sẽ vượt qua biển trầm luân sanh tử. Trước hết, Ni sư nói sơ lược về tiểu sử của tác giả viết ra bộ kinh là ngài An Thế Cao, là Vương tử của nước An Tức, vì biết cõi đời là vô thường nên Ngài quyết từ bỏ ngôi vua, xuất gia tìm đường tu tập. sau khi liễu đạo, Ngài viết ra bài kinh Bát Đại Nhân Giác để lưu truyền cho hậu thế. Kỳ nầy, Ni sư chỉ phân tích điều giác ngộ thứ nhất là “Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử”. Nội dung bài kinh giúp đại chúng quán chiếu vô thường, khổ, không, vô ngã ở nơi thân tâm của mình, mục đích tháo bỏ những tham đắm, chấp thủ. Đây là cái nhìn của bậc đại nhân, dùng tuệ nhãn quán chiếu cuộc đời để thoát ly sanh tử.

“Người trí tùy vật chẳng tùy mình

Người mê tùy mình chẳng tùy vật”.

Ngày thứ năm, Sư cô Thảo nói về pháp môn Tịnh độ - một pháp tu rất thích hợp với mọi người trong xã hội ngày nay. Công năng của sự niệm Phật rất mầu nhiệm, nếu Phật tử biết áp dụng pháp tu nầy vào đời sống của mình thì khi sống được an lạc và khi lâm chung sẽ được vãng sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà theo lời nguyện thứ 18 của Ngài. Sư cô dẫn chứng mẫu chuyện “Niệm Phật mướn” của Thiền sư Bạch Ẩn độ người quy hướng về Phật để đới nghiệp vãng sanh. Pháp môn niệm Phật ai tu cũng được, dễ tu, dễ hành trì, Phật tử nên tinh tấn niệm Phật trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi để cuộc đời được thanh thản, nhẹ nhàng, an vui, tự tại.

Ngày thứ sáu, Sư cô Hương nói về đề tài “Chuyến tàu của cuộc đời”. Với đề tài này, Sư cô đã nói lên mỗi người trong chúng ta, rồi ai cũng phải đi qua con tàu của chính mình, hành trang khi chúng ta bước lên tàu chỉ có 2 tiếng khóc và cười, đến khi rời sân ga hành trang ta mang theo lại là tội và phước mà thôi. Đồng thời, Sư cô đã nêu lên 4 món tư lương cần có cho cuộc hành trình của đời mình đó là: 1. Phải có lòng tin Tam Bảo, 2. Có giới đức, 3. Có trí tuệ, 4. Biết cúng dường và bố thí. Đây là hành trang quý giá nhất cho mỗi hành giả trong lộ trình trở về bến giác.

Ngày thứ bảy, chư Tôn đức trong hàng giáo phẩm lãnh đạo của Phân đoàn chứng minh sinh hoạt tổng kết khóa tu học 7 ngày tại Tịnh xá Ngọc Hải – thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong bầu không khí an vui thắm tình đạo vị.

ĐÚC KẾT CÁC MẶT TRONG KHÓA TU

Khóa tu học lần này chủ yếu giúp thiền sinh phát triển về nội tâm tu học nên thời khóa thiền tăng hơn khóa trước, và vì thế nên hạn chế đi khất thực. Đặc biệt thiền sinh thay phiên giảng kinh pháp cho Phật tử trong giờ thọ trai sau lời chứng minh của Ni trưởng như: Ni sư Liêm, Sư cô Thuận, Sư cô Minh, Sư cô Đức, Sư cô Hương. Buổi chiều, đại chúng thay phiên đọc và nghiên cứu trong bộ Chơn Lý của Tổ sư qua các bài: Tâm, Tánh thủy, Học Chơn lý, Trên mặt nước, Chánh pháp.

Trong suốt khóa tu, hình ảnh và ngôn từ của chư Tôn đức luôn là dòng suối ngọt ngào chảy vào tâm chúng con, những kẻ cùng tử lang thang đang tìm đường về nhà như trong kinh Pháp Hoa đã dẫn dụ. Từ đó, thiền sinh càng tăng trưởng niềm tin vào giáo pháp Khất sĩ, là Ánh nhiên đăng, là ngọn đèn chơn lý tỏa rạng khắp nơi nơi.

Qua mỗi thời khóa thiền hành, thiền tọa, thiền sinh luôn kiểm soát được thân tâm, tinh tấn trong sự tỉnh giác nơi thân khẩu ý, để xa lìa bờ mê của đại dương luân hồi vô tận.

Y TẾ

Thời tiết tuy nóng bức nhưng nhờ hồng ân Tam Bảo nên sức khỏe của các thiền sinh tương đối ổn định, chỉ có một vài trường hợp cảm nhẹ. Nhờ công năng tu tập tinh tấn nên thiền sinh đã vượt qua nghiệp bệnh. May thay vào những ngày cuối khóa, chúng con đã được tắm mát bởi những cơn mưa nặng hạt, đem đến một không gian tươi nhuận cả bầu trời.

ẨM THỰC VÀ ĐỜI SỐNG

Tịnh xá Ngọc Hải được xây dựng trên một ngọn đồi, xa chợ, xa làng, nhưng nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, và với tấm lòng chí thành, chí kính, phát xuất từ tâm hộ trì, xiển dương Phật pháp của Ni sư trụ trì Tịnh xá Ngọc Hải, vì tương lai của đàn hậu học, Ni sư và chư Ni trong Tịnh xá với sự hỗ trợ của chư thiện nam tín nữ phát tâm công quả, thành tâm lo chu đáo từng bữa cơm, thức uống cho thiền sinh đầy đủ, để chư Ni yên tâm tu học trong suốt khóa tu.

TỔNG KẾT

Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư và đại chúng,

Từng tờ lịch mỗi ngày rơi xuống đến hôm nay khóa tu học 7 ngày tại nơi đây đã mãn, mỗi thiền sinh sẽ trở về trú xứ khác nhau, nhưng tâm chúng con vẫn còn lan tỏa mãi hương vị tu tập, gương hạnh của chư Tôn đức mãi soi đường cho chúng con trên mọi nẻo đường mai sau.

Chúng con xin thành kính tri ân nhị vị Ni trưởng, trưởng phó Phân đoàn và Ni sư đã vì tiền đồ Phật pháp, vì củng cố Phân đoàn, nên mặc dù tuổi già sức yếu, đường xá xa xôi, quý Ngài vẫn dấn thân cùng chúng con trong từng khóa tu, để làm tàng cây che chở và chỉ dạy cho đoàn hậu học quay về bến giác, xa lìa bờ mê.

Chúng con xin thành kính tri ân Ni sư trụ trì Tịnh xá Ngọc Hải - Trưởng ban Tổ chức khóa tu và quý Sư cô trong tịnh xá đã tạo điều kiện cho chúng con tu học trong 7 ngày qua được thập phần viên mãn. Nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Ni sư và quý Sư cô pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành.

Chúng tôi cũng xin tri ân các cấp chính quyền địa phương đã tạo thuận lợi về mặt pháp lý cho chúng tôi an tâm tu học. Kính chúc quý vị vạn sự kiết tường, muôn điều phúc lạc.

Cuối cùng, chúng tôi xin cảm niệm tri ân công đức thiện nam tín nữ gần xa, đã phát tâm hộ trì và công quả cho chư Ni thiền sinh suốt thời gian tu học. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ quý Phật tử thân tâm an lạc, tín tâm kiên cố, gia đình hạnh phúc.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát, tác đại chứng minh.

Một số hình ảnh sinh hoạt trong khóa tu:

IMG 0111 Copy

IMG 0127 Copy

IMG 0179 Copy

IMG 0223 Copy

IMG 0241 Copy

IMG 0256 Copy

IMG 0352 Copy

IMG 0192 Copy

IMG 0216 Copy

    Chia sẻ với thân hữu: