CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo tổng kết khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần 18

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn đức Ban trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh

Kính bạch chư Tôn thượng tọa, chư Đại đức Tăng hành giả khóa tu,

Kính thưa quý quan khách các cấp chính quyền

Kính thưa chư thiện nam, tín nữ Phật tử,

Khóa tu truyền thống Khất Sĩ ra đời trong tinh thần hoan hỷ của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái sáu Giáo đoàn đã phát triển vững vàng trong 17 khoá suốt 6 năm qua. Khóa tu diễn ra lần thứ 18 do Giáo đoàn VI đăng cai bắt đầu từ ngày mùng 04 đến ngày 11 tháng 11 năm Ất Mùi tại Tịnh xá Ngọc Như tỉnh Tây Ninh.

Để tổng kết lại quá trình tu tập, chúng con xin đại diện cho Ban thư ký báo cáo quá trình tu tập của khóa tu truyền thống lần thứ 18 như sau:

I. SỐ LƯỢNG HÀNH GIẢ

1. Giáo đoàn I: 25 vị

2. Giáo đoàn II: 14 vị.

3. Giáo đoàn III: 23 vị.

4. Giáo đoàn IV: 17 vị.

5. Giáo đoàn V: 11 vị.

6. Giáo đoàn VI: 22 vị.

Tổng cộng: 112 vị.

II. BAN TỔ CHỨC

1. Chứng minh:

- HT. Thích Giác Nhường – Phó pháp chủ kiêm Giám luật hội đồng chứng minh GHPGVN, Chứng minh HPKS.

- HT. Thích Giác Tường – Thành viên thường trực Hội đồng chứng minh GHPGVN, Chứng minh HPKS.

- HT. Thích Giác Phúc - Thành viên thường trực Hội đồng chứng minh GHPGVN, Chứng minh HPKS.

2. Ban Tổ chức:

- Trưởng ban: HT. Thích Giác Toàn – Phó chủ tịch hội đồng Trị sự GHPGVN, phó trưởng ban Thường trực HPKS.

- Phó ban: HT. Thích Giác Hà – Phó ban Từ thiện trung ương GHPGVN, Giáo phẩm HPKS, Trị sự trưởng Giáo đoàn V.

- Phó ban: HT. Thích Giác Tuấn - Chứng minh BTSGHPGVN quận 6, Giáo phẩm HPKS, Trị sự trưởng Giáo đoàn VI.

3. Ban Chức sự đồng tu

1. Thiền chủ: HT. Thích Giác Giới – Phó ban Tăng sự trung ương GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm HPKS.

2. Hoá chủ: HT. Thích Giác Tuấn - Chứng minh BTS.GHPGVN quận 6, Giáo phẩm HPKS, Trị sự trưởng Giáo đoàn VI.

  1. Giám luật: TT. Giác Nhân, TT. Giác Minh
  2. Giám thiền: TT. Giác Năng, ĐĐ. Giác Hậu
  3. Kiểm soát: Trưởng ban – TT. Giác Nhuận

Ủy viên: ĐĐ. Giác Khánh – GĐ. I, ĐĐ. Giác Trực – GĐ. II, Đ Đ. Giác Bảo – GĐ. III, ĐĐ. Minh Y – GĐ. IV, ĐĐ. Giác Nghĩa – GĐ. V, Đ Đ. Giác Nghiêm – GĐ. VI.

  1. Điển lễ: TT. Giác Hạnh, ĐĐ. Giác Khánh
  2. Ngoại hộ: TT. Giác Nhuận, ĐĐ. Minh Đăng
  3. Thư ký: TK. Minh Điệp
  4. Trực kẻng: ĐĐ. Giác Minh, ĐĐ. Minh Kính

bm37

III. THỜI KHÓA TU HỌC

Thời khoá tu tập được bắt đầu vào lúc 3g 30’ chuông báo thức ngân lên như thúc giục chư hành giả chuẩn bị một ngày tu mới. Lúc 4 giờ sáng đại chúng hội tụ nơi trước chánh điện lễ Phật, Tổ, Thầy và cùng nối gót theo chân chư Tôn đức dẫn lối thiền hành. Đến 4g 30’, chư hành giả thiền tọa một tiếng đồng hồ. Từ 5g 30’ đến 6 giờ là thời gian chấp tác, công quả. Đại chúng tập trung vào Tổ đường dùng điểm tâm lúc 6 giờ. Đến 7g 30’ chư hành giả tu tập thiền tọa và nối tiếp thiền hành đến 8g 45’. Sau thời gian nghỉ giải lao, Hòa thượng Thiền chủ thuyết giảng Chơn Lý từ 9g đến 10g. Vào lúc 10g 30’ toàn thể chư Tăng đắp y, ôm bát lãnh cơm và độ ngọ hòa chúng đến 12g. Sau khi thọ trai, đại chúng được chỉ tịnh trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Chuông báo thức ngân lên lúc 13g 30’ và đại chúng câu hội thiền đàm lúc 14 giờ. Đến 15g 15’, đại chúng nghỉ giải lao sau đó tập trung tu tập thiền hành và thiền tọa đến 17 giờ. Từ 18 giờ chư hành giả thiền tọa và thiền hành đến 19g 30’. Cuối cùng vân tập tại Tổ đường để cùng tham dự thời sám hối diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ. Đây cũng là thời điểm kết thúc một ngày tu.

IV. LỊCH GIẢNG CỦA BAN GIÁO THỌ

Ngày 1 (mùng 4/11 Ất Mùi): Sáng khai mạc, chiều Hòa thượng Giác Giới khai thị tổng quát.

Ngày 2 (mùng 5/11 Ất Mùi): Sáng, giảng Chơn lý “Pháp học Sa-di 1 – Kệ Giới”. Chiều: trình pháp do TT. Giác Nhân, TT. Giác Minh đảm trách. HT. Thiền chủ chủ trì và đúc kết.

Ngày 3 (mùng 6/11 Ất Mùi): Sáng, giảng Chơn lý “Pháp học Sa-di 1 – Kệ giới – tiếp theo”. Chiều: trình pháp do HT. Minh Bửu, TT. Giác Minh đảm trách. HT. Thiền chủ chủ trì và đúc kết.

Ngày 4 (mùng 7/11 Ất Mùi): Sáng, TT. Giác Nhân giảng Chuyên đề. Chiều: trình pháp do TT. Giác Nhân, TT. Giác Minh đảm trách. HT. Thiền chủ chủ trì và đúc kết.

Ngày 5 (mùng 8/11 Ất Mùi): Sáng giảng “Chơn lý Pháp học Sa-di 2 - Định”. Chiều trình pháp do HT. Giác Thanh và TT. Giác Minh đảm trách. HT. Thiền chủ chủ trì và đúc kết.

Ngày 6 (mùng 9/11 Ất Mùi): Sáng Hòa thượng Minh Bửu giảng Chuyên đề. Chiều: trình pháp do HT. Giác Thanh và TT. Giác Minh đảm trách. HT. Thiền chủ chủ trì và đúc kết.

Ngày 7 (mùng 10/11 Ất Mùi): Sáng giảng: “Chơn lý Pháp học Sa-di 3 - Huệ”. Chiều: trình pháp do HT. Giác Thanh & và chư Tôn đức đảm trách. HT. Thiền chủ chủ trì và đúc kết.

V. NỘI DUNG GIẢNG DẠY CỦA BAN GIÁO THỌ

1. HT. Giác Giới – Thiền chủ

Trong Khóa tu Truyền thống lần thứ 18 này, Hòa thượng đã chỉ dạy kinh nghiệm tu tập Giới – Định – Huệ trong đời sống hàng ngày qua bai buổi giảng với chủ đề Pháp Học Sa Di 1, 2, 3.

Đây là các pháp học căn bản dành cho người hành giả tu tập theo lộ trình Giới, Định, Huệ. Vì chúng sanh có ba căn: Không thầy tự ngộ là chỉ cho Phật Chánh Đẳng Giác, Tự mình giác ngộ nhờ quán nhân duyên là chỉ cho Duyên giác, Nhờ thầy khai ngộ là chỉ cho hạng Thanh văn. Chúng ta đời nay tu tập theo hạnh Thanh văn nên phải cầu thầy học bạn vậy. Lộ trình tu tập Giới Đinh Huệ là ba nấc thang tiến hóa để thanh lọc thân tâm, tăng trưởng sự giác ngộ và giải thoát. Tu tập Giới là giữ gìn các giới cấm và các tụ giới được đề cập trong kinh điển nhà Phật để thân nghiệp và khẩu nghiệp được trong sạch. Tu tập Định là từ thân khẩu trong sạch hành giả thực hành pháp tu thiền dựa trên các đề mục phù hợp căn tánh ủa mình làm cho ý nghiệp trong sạch và đạt được định tâm. Tu tập tuệ và sự quán xét tư duy, suy tầm nghĩa lý để thấy rõ chơn lý, làm cho tri kiến thanh tịnh, thành tựu pháp nhãn, không còn mê lầm trên con đường Bát Chánh đạo.

Hòa thượng còn trích dẫn một số đoạn kinh Nikaya và một số đoạn Chơn Lý để làm sáng tỏ vấn đề. Hòa thượng dạy rằng:

Trong cuộc sống hàng ngày, hành giả phải cố gắng công phu thiền hành, thiền tọa để rèn luyện tâm mình. Đây là hai pháp hữu hiệu nhất để rèn luyện tâm. Trong tất cả các pháp tu cần phải xách định rõ ràng là chánh kiến, thực hiện theo pháp mình đã xác định là chánh niệm và siêng năng hành tri pháp ấy là chánh tinh tấn. Chỉ cần sống yên trong đạo thì không sớm thì muộn chúng ta sẽ thấy đạo”..

2. HT. Minh Bửu - Giáo thọ

Thượng tọa mang đến một làn gió Thiền qua các lời dạy của các Thiền sư Trung Hoa với các pháp tu đốn ngộ vô cùng sâu sắc. Các ý pháp Thiền tập trung trong vấn đề tu tập để minh tâm kiến tánh, từ đó mới kiến tánh khởi tu. Điều quan trọng là phải thấy cho được đâu là tầm quan trọng nhất trong kiếp làm người. Lý tưởng đó là giải quyết cho được việc giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết trong cuộc phù sinh. Chính vì lẽ đó, vị hành giả chuyên tu thiền quán phải phát tâm dõng mãnh, nỗ lực tinh cần vượt qua mọi chướng ngại của thân tâm, các trở ngại của đói khát, nóng lạnh, đau nhức chỉ là thử thách cho đạo tâm mà thôi. Và người hành giả cũng không nên cố chấp vào pháp tu của mình mà so đo hơn thua với pháp môn khác. Cũng đừng chấp chặt vào các tướng ngồi hay đứng. Tất cả các hình tướng bên ngoài chỉ là phương tiện để đạt được sự giác ngộ mà thôi.

3. TT. Giác Nhân – Giám luật

TT. đã giảng dạy cho hội ý pháp qua bài kệ “Tán tụng công đức Giáo chủ”. Đây là bài kệ tán thán công hạnh tu hành của đức Tổ sư đã xuất thân tầm đạo, chứng ngộ chơn lý và đi công bố giáo pháp, thành lập các giáo đoàn Tăng Ni phát triển đến hôm nay. Thông qua bài kệ này, Thượng tọa khuyên nhắc hành giả tham dự khóa tu cần phải tập trung tu tập theo lời dạy của ban Giáo thọ và ban Chức sự. Đừng nên buông bỏ tâm ý lãng phí đi giây phút nào vì bảy ngày trôi qua rất nhanh. Nhất là hành giả đừng nên chấp chặt văn tự, ngữ ngôn hay những lý thuyết sáo rỗng. Muốn hiểu hương vị của đạo không phải luận giải mà được. Chỉ cần chúng ta hành trì như pháp như luật thì kết quả sẽ đến nơi tự thân của mỗi người.

VI. BAN NGOẠI HỘ

Khánh thánh năm 2014, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Như thành lập khang trang về hạng mục chánh điện, giảng đường, tăng xá, tịnh cốc… nhờ công lao rất lớn của ĐĐ. Minh Đăng, hiện là đương kim trụ trì. Với đầy đủ điều kiện như thế, nên chư Tôn đức Trị sự Giáo đoàn VI tin tưởng giao trọng trách đăng cai khóa tu lần thứ 18 cho đạo tràng Tịnh xá Ngọc Như. Trải qua một năm mở rộng ngôi Tam bảo và trùng tu, kiến tạo các công trình, ĐĐ. Minh Đăng đã đổ nhiều công sức, thời gian và tâm huyết để mang đến cho khóa tu mọi điều kiện tốt đẹp nhất. Đáp ứng lời kêu gọi và lãnh đạo của Đại đức trụ trì, chư Thiện nam tín nữ nơi địa phương và các tỉnh lân cận đã đóng góp kẻ công người của phát tâm cúng dường để ban Tổ chức thuận lợi trong việc ngoại hộ.

Khi khóa tu diễn ra, trực tiếp lãnh đạo và điều hành Ban hộ khoá là TT. Giác Nhuận và ĐĐ. Minh Đăng. Ngoài ra, chư Tăng và Phật tử trong Giáo đoàn VI đều tham gia phục vụ trong ban hộ khóa tu. Các khâu như sắp đặt chỗ ở, chỗ hành thiền, học Chơn Lý, thọ trai v.v… đều được chu toàn.

Trong công tác phục vụ, Ban tổ chứcđã chọn ra các vị Đại đức và các vị Sa di trong Giáo đoàn VI để hộ khoá nên mọi việc diễn ra tốt đẹp. Bên cạnh đó, chư Ni TX. Linh Quang và một nhóm Phật tử TX. Lộc Uyển, TX. Ngọc Nhơn, TX. Phước Hưng, đã phát tâm cúng dường và công quả vô cùng tích cực trong suốt khóa tu này.

Các Tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI đều phát tâm cúng dường trong các buổi thọ trai. Ngoài ra, các đạo tràng Tịnh xá ở TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bình Thuận, Đà Nẵng… đều phát tâm cúng dường hộ pháp.

Ngoài ra, còn có PT. Diệu Huệ phát tâm cúng dường và phát thuốc cho chư Tôn đức hành giả thường trực ở ban y tế. Đặc biệt, Phật tử TX. Lộc Uyển, TX. Ngọc Như và gia đình Phật tử Phương Ngọc, Nguyệt Ngọc cúng dường vật dụng, mùng mền, chiếu gối, tứ sự, tịnh tài, điểm tâm và thức uống trong suốt khoá tu.

VII. NHN XÉT CHUNG

Trong khoá tu nhờ vào khung cảnh tĩnh lặng, không gian thoáng mát, rộng rãi và ban ngoại hộ phục vụ đầy đủ nên chư Tôn đức hành giả tu tập tinh tấn, an lạc trong từng phút giây chánh niệm. Nhờ việc thực hiện tốt nội quy nên mỗi hành giý thức chánh niệm tỉnh giác tốt nên ít vi phạm lỗi lầm, kiểm thúc oai nghi trong đi đứng, ít nói năng xao động, ít tạo lỗi lầm nào nên giờ sám hối rất ít hành giả tác pháp sám hối. Đặc biệt, với những lời giảng dạy thâm sâu của HT. Thiền chủ đại chúng được hiểu sâu sắc về Chơn Lý của đức Tổ sư. Nhất là những lời chia sẻ của Ngài về cách sinh hoạt và đời sống của các đức Thầy ngày xưa làm cho khoá tu có cảm giác được trở về nguồn cội.

Bên cạnh những thuận lợi đó, khoá tu cũng gặp một vài trở ngại là do những ngày đầu chư hành giả còn bỡ ngỡ trong việc tập trung đông đảo và thời khoá vô cùng sát sao. Thời tiết tương đối lạnh nên vài vị bị cảm nhẹ.

VIII. PHƯƠNG HƯNG KHOÁ TU NĂM 2016

Thành công nối tiếp thành công trên đà tăng trưởng tu học, chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái tiếp tục khai mở các khoá tu truyền thống như 6 năm qua. Năm 2016 khoá tu sẽ được đăng cai tổ chức lần lượt qua Giáo đoàn I, Giáo đoàn II và Giáo đoàn III. Thời gian và đạo tràng tổ chức sẽ được thông báo trong những phiên họp của Hệ phái và đăng trên trang wed: daophatkhatsi.vn cũng như Tập văn ĐUỐC SEN.

IX. KẾT LUẬN

Tóm lại, khóa tu truyền thống lần thứ 18 đã diễn ra thành công trên mọi phương diện từ công tác chuẩn bị ngày đầu tiên cho đến buổi cuối cùng. Đây là thành quả của sự lãnh đạo sáng suốt từ chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái, Hòa thượng Thiền chủ cũng như chư Tăng đơn vị đăng cai và từ sự phát tâm tu tập của toàn thể chư hành giả. Thành quả này xin nguyện hồng ân Tam bảo, đức Tổ sư và chư vị đức Thầy thùy từ chứng giám để các khóa tu nối tiếp được thành tựu viên mãn.

Thành kính tri ơn chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái, Ban chức sự khóa tu và toàn thể chư hành giả. Cầu nguyện chư Tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả chóng viên thành. Xin được tri ơn các cấp chính quyền lãnh đạo địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khóa tu trong suốt những ngày qua diễn ra thành công tốt đẹp. Cuối cùng xin cầu nguyện Tam bảo chứng minh công đức phát tâm của toàn thể chư thiện nam, tín nữ Phật tử cúng dường khóa tu. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường như ý.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

bm38

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan