CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo tổng kết khóa tu truyền thống NGHPKS lần 21 - Gò Công

NQuang21 1 Copy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạchNi trưởng đương kim Trưởng NGHPKS,

Kính bạch Ni trưởng trụ trì TX. Ngọc Phương,

Kính bạch Ni trưởng trụ trì TX. Ngọc Quang – Gò Công – Trưởng BTC kiêm thiền chủ khóa tu; NT. Nhã Liên – trụ trì TX. Ngọc Tân, Dĩ An, Bình Dương; NT. Chiêu Liên - trụ trì TX. Ngọc Khánh, Long Khánh, Đồng Nai – Phó thiền chủ khóa tu,

Kính bạch chư vị Ni trưởng Ban Tổ chức và điều hành khóa tu Giáo phẩm NGHPKS,

Kính thưa toàn thể hành giả thiền sinh trong thiền đường đại chúng thân mến,

Thật ấm áp làm sao khi toàn thể chư Ni hành giả chúng con đồng quy tụ về TX. Ngọc Quang thân thương. Có những vị hành giả, nhất là một số chư Ni trẻ mới đến đây lần đầu, mà sao nghe thân quen lạ. Thật là:

“Về đây gặp cửa gặp nhà

Gặp cha mẹ cũ, gặp bà con xưa”

Nquang21 hanhgia

Truyền thống “tập sống chung tu học” là một nét đẹp biệt truyền của Hệ phái Khất sĩ. Nhờ tấm lòng từ bi vô lượng của các bậc tôn túc trưởng lão Ni hệ phái, với tấm lòng gìn giữ và phát huy sự nghiệp của Tổ Thầy, chăm lo cho đàn hậu học được cân bằng pháp học với pháp hành, làm cho chánh pháp được truyền lưu, khóa tu truyền thống lần thứ 21 tại TX. Ngọc Quang – Gò Công do NT. Tân Liên, Giáo phẩm NGHPKS đăng cai tổ chức. Mới ngày nào chư Ni chúng con đầy hoan hỉ vui mừng đến đây, mà thấm thoát đã đến ngày bế giảng.

Điểm qua một số nét thành quả đạt được thời gian tu học vừa qua, trước tiên, khóa tu được sự hướng dẫn, điều hành với thành phần BTC như sau:

I. BAN CHỨNG MINH

1. NT. TRÀNG LIÊN – GPNG - TT. TX. Ngọc Diệp - Quận 3 - TP. HCM

2. NT. NGOẠT LIÊN – GPNG - TT. TX. Ngọc Phương - Gò Vấp - TP.HCM

3. NT. MINH LIÊN – GPNG - VC. TX. Ngọc Tâm - Bình Tâm - Long An

4. NT. NHÃ LIÊN – GPNG - TT. TX. Ngọc Tân - Dĩ An - Bình Dương

II. BAN TỔ CHỨC

- TRƯỞNG BTC KIÊM THIỀN CHỦ: NT. TÂN LIÊN

- PHÓ THIỀN CHỦ: NT. CHIÊU LIÊN

- PHÓ BTC: NT. VIÊN LIÊN

- ỦY VIÊN: NS. HUỆ LIÊN - SC. HUY LIÊN

- BAN THƯ KÝ KIÊM ĐIỀU PHỐI: NS. TÍN LIÊN - NS. PHỤNG LIÊN

- BAN GIÁO THỌ: NT. TÂN LIÊN, NT. MINH LIÊN, NT. TỐ LIÊN, NT. KHIÊM LIÊN, NT. HIỆP LIÊN, NT. HỘI LIÊN, NT. ÁNH LIÊN, NT. THẬN LIÊN, NT. TÙNG LIÊN, NT. MAI LIÊN, NT. GƯƠNG LIÊN, NS. TUYẾT LIÊN, NS. TÍN LIÊN, NS. PHỤNG LIÊN, SC. TRÍ LIÊN (Tam Kỳ).

- BANKIỂM SOÁT KIÊM GIÁM THIỀN

1. NT. TỐ LIÊN

2. NT. HIỆP LIÊN

3. NT. HỘI LIÊN

4. NT. THẬN LIÊN

5. NT. TÙNG LIÊN

6. NT. MAI LIÊN

7. NS. PHỤNG LIÊN

-BAN HỘ THIỀN

1. NS. HUỆ LIÊN

2. SC. CƯƠNG LIÊN

3. SC. HUY LIÊN

Hiện diện tham dự khóa tu gồm: 13 vị NT, 116 thiền sinh khắp mọi miền đất nước (trong đó có 100 vị TKN, 7 TX, 8 SDN, 1 tập sự) và 16 NS, SC trong ban hộ thiền. Như vậy tổng số chư Ni hiện diện tham dự trong khóa tu là 145 vị cùng với một số Phật tử công quả.

III. THỜI KHÓA VÀ NỘI DUNG TU TẬP

Chương trình tu học 7 ngày, từ sáng mùng 7 đến 13 Ất Mùi được tuần tự diễn ra như sau:

Mỗi ngày đều có 5 thời thiền tọa (mỗi thời trung bình 50 phút), 5 thời thiền hành (mỗi thời từ 20 – 30 phút), 1 thời sám hối, 2 thời học và nghiên cứu Chơn lý của Tổ sư, 1 giờ hành giả trình pháp và 50 phút chia sẻ pháp hành.

Khóa tu chính thức khai mạc vào lúc 8 giờ sáng ngày mùng 7 tháng 10 năm Ất Mùi, nhằm ngày 18/11/2015 với sự chứng minh của chư Tôn đức BTS GHPGVN thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do TT. Giác Nguyên làm trưởng đoàn; chư Ni trưởng hàng Giáo phẩm lãnh đạo Ni giới: NT. Ngoạt Liên (Trụ trì TX. Ngọc Phương), NT. Chiêu Liên (TX. Ngọc Khánh, Long Khánh), NT. Minh Liên (TX. Ngọc Tâm, Long An), NT. Nhã Liên (TX. Ngọc Tân, Bình Dương), NT. Viên Liên (Tổ đình Ngọc Phương), NT. Khiêm Liên, NT. Mai Liên (BR-VT), NT. Hội Liên, NT. Thận Liên, NT. Ánh Liên, NT. Tùng Liên, NT. Gương Liên cùng toàn thể chư hành giả Ni.

Chư Tôn đức dạy bảo, sách tấn và chúc những lời chúc tốt đẹp đến thiền sinh. Không khí ấm áp tình đạo vị.

Tiếp theo, quí Ni trưởng đọc triển khai pháp tu thiền của HPKS qua pháp niệm tâm và pháp niệm sổ tức của Tổ sư và của Ni trưởng Đệ nhất với những lời dạy liên quan đến kinh nghiệm tu tập. Những buổi học và nghiên cứu Chơn lý suốt tuần qua gồm:

Chơn lý Nhập định: NT. Tân Liên, NT. Minh Liên, NT. Tố Liên, NT. Gương Liên.

Chơn lý Số tức quan: NT. Mai Liên, NS. Tuyết Liên.

Chơn lý Công lý vũ trụ: NT. Viên Liên, NT. Ánh Liên, NT. Tùng Liên.

Chơn lý Lục căn: NT. Hiệp Liên, NS. Tín Liên.

Chơn lý Bát chánh đạo: NT. Hội Liên – SC. Trí Liên (TK).

Chơn lý Thập nhị nhân duyên: NT. Khiêm Liên, NT. Thận Liên.

Đặc biệt trong 7 ngày qua nhiều vị tôn túc giáo phẩm đã đến thăm viếng, khích lệ sách tấn thiền sinh và giảng pháp lành, gồm:

Ngày mùng 8/10 âl:TT. Giác Nguyên - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS PG thị xã Gò Công. Ngoài việc thăm hỏi, khích lệ sách tấn, gần 2 tiếng đồng hồ, Ngài đã đem kinh nghiệm hành trì thiền tập của bản thân giảng dạy cặn kẽ cho thính chúng. Kết quả đầy hân hoan phỉ lạc lan tỏa thiền đường, không khí phấn khởi với niềm tin vào pháp hành càng tăng trưởng và kiên định.

 

Nquang21 HTGioi

Ngày mùng 9/10 âl:HT. Giác Giới – Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm HPKS, Trụ trì Tổ đình TX. Ngọc Viên – Vĩnh Long, với tư cách Ban Thường trực Hệ phái đến thăm viếng Ni trưởng trụ trì và thiền đường đại chúng. Ý pháp chủ yếu Ngài muốn đại chúng lưu tâm là: Lãnh đạo bên Tăng và Ni nên “sáng đạo” trước để sau đó giảng dạy, hướng dẫn thế hệ Tăng Ni trẻ. “Sáng đạo” đây là thấy Pháp, thấy tánh giác của mình, là đắc quả Dự Lưu. Đối với thế hệ Tăng Ni trẻ cần phải xác định mục đích xuất gia của mình, xét lại tâm nguyện xuất gia của mình, phải với tâm cần cầu khát ngưỡng giáo pháp thanh tịnh, thấy được lối sống cao thượng, trong sạch của người xuất gia, rồi phát tâm xuất gia.

Và trên con đường tu tập đến thấy tánh, Bát chánh đạo cần được phát triển từng chi phần. Đầu tiên là cần phát triển chánh tri kiến, sau đó với chánh tri kiến đầu tiên này ta tu tập và làm phát triển 7 chi phần còn lại. Muốn tu tập chánh tri kiến phải nhờ sự giúp đỡ của chánh tinh tấn và chánh niệm.Có chánh tinh tấn, chánh niệm, sẽ tăng trưởng chánh định. Trên nền tảng tâm định, trí tuệ sẽ phát huy diệu dụng của nó để sáng soi và cắt dứt phiền não.

Nquang21 TTTay

Ngày 11/10 âl:TT. Giác Tây (Trụ trì TX. Ngọc Đồng) chia sẻ ý pháp qua Chơn lý “Sanh và tử”. Qua đó Tổ sư dạy: mục đích cuộc sống của chúng sanh là làm phát triển “cái biết”, từ biết ít đến biết nhiều, đến “cái biết” hoàn toàn viên mãn là thành Phật. Phật giáo Bắc truyền gọi đó là làm hiển lộ Chơn tâm, Bản lai diện mục, Chánh pháp nhãn tạng, Niết-bàn diệu tâm, Tự tánh Di-đà. Cổ đức dạy: “Một áng mây trôi ngang cửa động / Bao nhiêu chim chóc quên đường về” . Đó là những đám mây danh lợi, chấp ái, chấp thủ, các sự tham muốn mà người tu cần phải buông bỏ… “thì mới chắc mong thành Phật sống đời yên vui, không còn rối khổ” (Tổ sư MĐQ).

Nquang21 HTPhap

Ngày 12/10 âl: HT. Giác Pháp – Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký HPKS, trụ trì TX. Ngọc Hiệp (Gò Công) khuyến khích hành giả thiền sinh nên tích cực tham dự các khóa tu truyền thống và nghiên cứu Chơn lý của Tổ Sư. Tham cứu lời dạy thâm thúy và tri kiến siêu phàm của Tổ sư đủ cho hành giả phát triển pháp học, pháp hành, xa trần ly cấu đi đến rốt ráo tiến tu đạo nghiệp.

Buổi chiều cùng ngày, phái đoàn Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang gồm 11 vị do NT. Trưởng Phân ban Ni giới làm trưởng đoàn đã đến viếng thăm NT. trụ trì TX. Ngọc Quang, chư vị NT. Giáo phẩm Ni giới KS và toàn thể thiền đường đại chúng. NT. TN. Diệu Nghiêm thay mặt đoàn gửi đến quí Ni trưởng, Ni sư, đại chúng lời vấn an sức khỏe, chúc lành cùng tán thán tinh thần cần tu hiếu học của toàn thể hành giả thiền sinh, tặng hoa và quà. Buổi gặp gỡ đầy hân hoan, đạo vị.

IV. ẨM THỰC VÀ ĐỜI SỐNG

Nhờ hồng ân Tam bảo, ân đức Tổ Thầy hộ trì, và nhất là Ni trưởng trụ trì TX. Ngọc Quang, là vị niên cao lạp cả, đạo cao đức trọng, đã dày công xây đắp cơ đồ đạo nghiệp vững vàng, phụng sự Tam bảo, hiếu kính Tổ Thầy, phổ độ chúng sinh, nên chư thiên hằng gia tâm hộ trì, thiện nam tín nữ trong ngoài TX. Ngọc Quang dập dìu tới lui, những tấm lòng vàng thành tâm ngoại hộ. Chư Ni tịnh xá hết lòng hiếu kính lo toan, chia nhau gánh gồng Phật sự của khóa tu gần 150 vị hiện diện. Cho nên suốt tuần qua, chư hành giả tại đạo tràng luôn lo vật thực đủ đầy, tứ sự dồi dào, để hành giả có sức khỏe an khang, yên tâm hành trì đạt nhiều kết quả an vui, tốt đẹp.

Bảy ngày tu tập đã chóng qua nhanh, nhưng chắc chắn lưu lại trong tâm thức mỗi người hành giả hình bóng đầy khả kính, thân thương của Ni trưởng trụ trì TX. Ngọc Quang, chư Ni trưởng kính quý, hàng Giáo phẩm đạo cao đức trọng, suốt cuộc đời đã vì đạo cả, vì nhân sinh. Lớp bụi thời gian tuy bào mòn sắc vóc theo quy luật vô thường nhưng gương sáng tâm hồn, hạnh tu tinh tấn mẫu mực, tâm chơn của quí Ngài luôn là những tấm gương sáng soi đàn hậu học và chúng sanh hiện thế và hậu thế.

Khi trở về trú xứ, chúng con nguyện cố gắng trong mỗi lúc:

“Khi, đi, đứng, tới, lui, tỉnh giác

Khi đắp y, mang bát, uống, ăn

Duỗi, co, nói, nín, ngồi, nằm

Thảy đều tỉnh giác để tâm biết mình”

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Nquang21 5

    Chia sẻ với thân hữu: