CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo Giác Ngộ kính viếng Giác linh Hòa thượng Pháp sư

Chiều nay ngày 17/08, phái đoàn Báo Giác Ngộ do Đại đức Thích Tâm Hải làm trưởng đoàn đã đến Pháp viện Minh Đăng Quang thắp hương tưởng niệm và đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng Pháp sư. Cùng với phái đoàn Báo Giác Ngộ, đoàn Ban Từ thiện Xã hội Báo Giác Ngộ do Đại đức Thích Chơn Tịnh làm trưởng đoàn cũng đến đảnh lễ, kính viếng Giác linh Đại lão Hòa thượng Pháp sư. Thay mặt BTC, Hòa thượng Giác Toàn đã cảm niệm tri ân đến Đại đức Thích Tâm Hải và tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo Giác Ngộ và đoàn Ban Từ thiện Xã hội Báo Giác Ngộ.

IMG 1457 Copy

IMG 1458 Copy

IMG 1459 Copy

IMG 1460 Copy

IMG 1461 Copy

IMG 1462 Copy

IMG 1464 Copy

IMG 1315 Copy

IMG 1318 Copy

IMG 1321 Copy

IMG 1322 Copy

    Chia sẻ với thân hữu: