CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bế mạc khóa tu Tâm tĩnh lặng lần thứ 12

Vào lúc 15g ngày 13 tháng Giêng năm Mậu Tuất tại thiền đường TX. Ngọc Túc đã diễn ra lễ Bế mạc khóa tu Tâm tĩnh lặng lần thứ 12.

Trải qua 5 ngày cùng nhau tu tập, cùng nhau nuôi dưỡng đời sống tinh thần, cùng nhìn vào trong tự thân mỗi người, để cùng thu thúc cả thân lẫn tâm, giúp cho hành giả  tỉnh thức, nhận rõ cuộc sống quanh ta luôn tươi đẹp. Khi tâm ta ít phiền não, tâm thanh tịnh, chúng ta dễ nhận ra con đường tìm đến trí tuệ, tự do và hạnh phúc nó không nằm bên ngoài cuộc đời mà nó nằm trong tim ta.

Chúng ta sống một đời sống đích thực đúng nghĩa khi chính chúng ta biết chăm sóc thân thể và tinh thần một cách khéo léo và chân thành. Chính sự khéo léo và chân thành dạy ta học cách thở, cách đi đứng, cách ngồi nằm và dạy ta học cách nói năng thận trọng, hòa nhã, yêu thương dành cho chính mình và những người xung quanh.

Ni trưởng Cảnh Liên - Trú trì tịnh xá có lời cảm niệm đến chư Tăng đã dành thời gian quí báu về tham dự khóa tu, nhất là ĐĐ. Giác Hoàng tuy Phật sự đa đoan nhưng vẫn nhín chút thời gian về hướng dẫn và chia sẻ nhiều bài pháp vô cùng sâu sắc mang lại lợi lạc trong việc tu học cho chư Ni cũng như hành giả tham dự khóa tu.

Buổi sáng hôm nay sau giờ khất thực hóa duyên trở về Đại đức đã chia sẻ bài Chơn lý số 25 Thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Thân mật là không hay làm.

Khẩu mật là không hay nói.

Ý mật là không hay tưởng nhớ.

Ba cái mật là ba sự kín đáo bên trong, nói làm tưởng không cho phát lộ ra ngoài.

Làm, nói sanh ra tưởng loạn. Không làm, không nói thì tưởng định. Thân khẩu sanh ra ý, và khi không còn thân khẩu là không còn ý.

Cái ý của thân khẩu bên ngoài là ý loạn. Và cái ý của thân khẩu bên trong, hay là không còn thân khẩu thì ý định.

Thân khẩu ý ẩn mật kín đáo, cũng như cái hột còn tốt nguyên vẹn chẳng hư hao. Một cái hột kín đáo, tròn trịa, không nứt bể, ruột chẳng hở lòi, ngòi mộng không sứt gãy, thì chắc chắn sẽ sanh cây, vỏ ruột ấy chắc chắn sẽ nuôi được ngòi mộng, và hương vị thật hoàn toàn, tánh chất nguyên vẹn.

Một cái hột sống là vỏ ruột mộng không hở bể. Một cái tâm chơn là thân mật, khẩu mật, ý mật. Bởi thân mật, khẩu mật mới sanh ý mật. Ý mật là thần thông, vậy nên gọi phép thần thông có là do ba cái mật. Trong ba cái mật này thì thân khẩu kể như không có, ví dầu đang có cũng như không, cho nên kẻ chết người sống cũng in nhau. Kẻ sống tập thân mật, khẩu mật, nhưng người chết không có thân khẩu, thế nên kẻ sống người chết đều có đủ ba cái mật. Trong ba cái mật ấy, thân khẩu nuôi ý, và phép thần thông có là do ý mật.

Những người tu tâm là giữ gìn ba cái mật cho thật hoàn toàn ẩn bên trong kín đáo. Tóm lại, muốn đắc sanh thần mật thì phải cần giữ giới. Vậy nên người giữ giới thì tu Thiền định. Người cư sĩ vì còn ở trong trần thế ồn ào, phải nhận rõ cuộc sống luôn vận hành biến chuyển theo thời gian, người khôn ngoan sáng suốt sẽ tùy duyên để tâm mình định tĩnh, không bị dòng đời cuốn trôi.

"Cũng vì thế mà xưa kia, người giác ngộ xuất gia là để tu, từ trong cái tu sanh ra cái học. Chớ không phải xuất gia là học, học mãi quên tu, hay chờ chết: khi chết để tâm còn vọng động ắt phải luân hồi trở lại. Bởi ham học quên tu, nên đời nay ít ai thành đạo đắc quả, mãi trơn trợt bên ngoài, ít ai được vào sâu trong trái hột. Ít ai chịu nhận xét rằng trí huệ sanh Pháp bảo, đúng hơn Pháp bảo sanh trí huệ, mà có giới định thì mới có huệ, và chưa có thần thông thì có đâu trí huệ".

Đại đức chia sẻ Chơn lý Thần mật

Cuộc đời luôn vô thường thay đổi, không phải những gì ta có là hoàn hảo và vĩnh hằng, vì vậy hãy học cách chuyển hóa nhận thức và tinh tấn tu tập. Không ai có thể đi thay giùm ta ngoài chính chúng ta bước đi. Hãy bước đi những bước chân thảnh thơi có chánh niệm, và hãy vững chãi trên đôi chân của chính mình, chúng ta phải đi trên con đường của chính mình. Bằng cách thực hành giữ giới làm cho Thân Mật, Khấu Mật và Ý Mật, thì nhất định tìm thấy bình yên. Bình yên đến từ bên trong đừng tìm nó bên ngoài.

Hình ảnh khất thực hóa duyên sáng ngày bế mạc:

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan