CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bế mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 23

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa quý Phật tử,

Thời gian trôi qua thật nhanh, khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 23 do Giáo đoàn V đăng cai tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Thạnh (Bà Rịa Vũng Tàu) rồi cũng đến ngày kết thúc, 11 tháng 9 Đinh Dậu.

Sáng 7 giờ, Tăng đoàn dưới sự hướng dẫn của Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường khất thực hóa duyên truyền thống tại TP. Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là lần đầu tiên Tăng đoàn có số lượng đông như vậy khất thực tại thành phố. Quý Phật tử và bà con Phật tử hay tin chờ đón từ sáng sớm, với lòng thành kính đặt bát gieo duyên cúng dường khi đoàn chư Tăng lặng lẽ từng bước một bước đi giữa dòng đời.

Sau khất thực là lễ Bế mạc. Chứng minh và tham dự có HT. Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Ngộ và HT. Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Giới – Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, HT. Giác Nhân, HT. Giác Pháp, TT. Giác Nhân - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái và chư Tôn đức Giáo phẩm: HT. Giác Luyện, HT. Giác Trí, ... và đại chúng hành giả tham dự khóa tu.

HT. Giác Nhân thay lời Ban Thư ký báo cáo tình hình sinh hoạt và nội dung tu học trong suốt một tuần tại TX. Ngọc Thạnh. Nhìn chung, khóa tu được tổ chức thành công trên 3 phương diện chính: 1) Củng cố đạo lực cho hành giả Khất sĩ; 2) Tạo sự hòa hợp đoàn kết giữa chư Tăng 6 Giáo đoàn; 3) Niềm tin của Phật tử đối với Tam bảo được củng cố.

Đại đức Giác Mãnh thay lời hành giả trong khóa tu bày tỏ cảm xúc đối với ân đức của chư Tôn đức Giáo phẩm đã tổ chức và đồng hành với đại chúng. Đại đức cũng bày tỏ lòng biết ân sâu sắc đối với HT. Giác Cầu – Viện chủ của Tịnh xá Ngọc Thạnh và đại chúng Tăng cũng như quý Phật tử đã nỗ lực hỗ trợ khóa tu được thập phần viên mãn.

TT. Giác Nhuận, TT. Minh Nhơn và quý Đại đức đại diện Giáo đoàn VI tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức tham dự khóa tu lần thứ 24 sắp tới được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Nhơn (Bình Thuận) từ ngày mùng 4 đến 11 tháng 11 năm Đinh Dậu.

HT. Giác Cầu thay lời chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái tán thán tinh thần tu học của đại chúng. Hòa thượng cũng bày tỏ niềm hoan hỷ khi chư Tôn đức Giáo phẩm đồng về tham dự khóa tu và hướng dẫn, chia sẻ trách nhiệm với các vị lãnh đạo. Hòa thượng cũng thay lời chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái tán thán tinh thần yểm trợ cúng dường của quý Phật tử.

HT. Giác Pháp – Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn V thay lời chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn bày tỏ lòng tri ân đối với sự hiện diện quang lâm và chứng dự của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và sự nỗ lực tu tập của hành giả. Đồng thời, Hòa thượng thay lời chư Tôn đức Giáo phẩm tán thán tinh thần cúng dường trợ duyên của quý Phật tử. Theo đó, khóa tu được thập phần viên mãn.

Sau đây là một số hình ảnh của lễ bế mạc:

Tăng đoàn trì bình khất thực

kt1

kt2

kt3

kt5

kt6

kt14

kt15

kt16

kt17

kt18

kt19

kt20

kt9

kt7

kt8

kt10

kt13

Tổng kết bế mạc khóa tu

Bm 1

Bm 6

Đại đức Giác Hoàng điều phối chương trình

1 1

Chư Tôn Hòa thượng chứng minh

1 2

HT. Giác Nhân báo cáo tổng kết chương trình tu học

1 3

1 4

Chư hành giả 6 giáo đoàn tác bạch tri ân

Bmac5

Đại diện Giáo đoàn VI tác bạch đăng cai khóa tu lần 24

Bm 5

Bmac6

HT. Giác Cầu tán thán, sách tấn hành giả

Bmac7

HT. Giác Pháp cảm tạ tri ân

Bmac1

Bmac2

TT1

tt2

tt3

    Chia sẻ với thân hữu: