CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bế mạc khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ lần thứ 26

Sáng ngày 27 tháng Giêng năm Đinh Dậu (24-02-2017), sau khi dùng điểm tâm xong, vào lúc 7 giờ, toàn thể đại chúng vân tập về thiền đường lắng nghe chư Ni trưởng chỉ dạy thêm một số kinh nghiệm trong tu tập, đặc biệt về pháp môn tu thiền chỉ và thiền quán trong truyền thống đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Có thể nói đây cũng là một thời học ngắn song khá quan trọng của khóa tu.

Và tiếp đó vào lúc 8 giờ, buổi lễ Bế mạc trang nghiêm đạo vị, ấm tình Linh Sơn pháp lữ chính thức bắt đầu tại thiền đường. Thế là Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 26 tại Tịnh xá Ngọc Trung (498 Quang Trung, An Khê, Gia Lai) do Ni trưởng Hiệp Liên – Trưởng Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III trụ trì đăng cai tổ chức đã thật sự viên mãn.

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Ni trưởng Thiền chủ đạo hiệu Chiêu Liên - Giáo phẩm Ni giới, trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh, Long Khánh, Đồng Nai; Ni trưởng Tố Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái thuộc Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, Ni trưởng Khiêm Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì Tịnh xá Nhật Huy, Đồng Nai; Ni trưởng Giao Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì Tịnh xá Ngọc Kinh, thành phố Huế; Ni trưởng Hiệp Liên – Trưởng Quản sự Ni chúng GĐ III, Trưởng ban Tổ chức khóa tu; Ni trưởng Ánh Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì Tịnh xá Ngọc Châu, Hội An; Ni trưởng Thận Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì Tịnh xá Ngọc Cảnh – Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng; Ni trưởng Cảnh Liên – Phó Quản sự Ni chúng GĐ III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Túc, Phó ban Tổ chức khóa tu, cùng sự hiện diện của 117 hành giả và nhiều thiện nam tín nữ.

Sư cô Trang Liên thay mặt cho Ban Thư ký khóa tu đọc bản Báo cáo các mặt tu tập, sinh hoạt của chư hành giả. Trong khóa tu này có rất nhiều vị đã trải qua nhiều khóa tu truyền thống Ni giới nên sự tu học tự thân có nhiều tiến bộ. Bên cạnh đó cũng có nhiều vị chỉ mới tham gia tu học lần đầu tiên. Một điểm nổi bất ở đây, đó là sự thương tưởng, ưu ái của Ni trưởng Hiệp Liên đã cố gắng đăng cai tổ chức khóa tu giúp chư Ni Hệ phái trong đó có Ni chúng Giáo đoàn III đặc biệt là chư Ni Khất sĩ ở vùng sâu vùng xa, miền cao nguyên được tham gia khóa tu.

Thời khóa tu nghiêm nhặt, liên tục, khoảng thời gian nghỉ giữa các thời chỉ từ 10-15 phút, tuy nhiên các hành giả tuân thủ theo thanh quy tu học rất tinh tấn. Sau bản Báo cáo, Sư cô Hòa Liên đãi lao cho đại chúng nói lên cảm tưởng của chư hành giả khóa tu. 117 hành giả là 117 cảm xúc, cảm niệm riêng biệt khi được sống tu học hòa hợp êm đềm trong suốt khóa tu. Tuy thời gian buổi lễ Bế mạc có giới hạn, chư Ni trưởng cũng chia sẻ những vần thơ trao đến hàng hậu học tâm tư của bậc đi trước đồng thời sách tấn đại chúng. Ban Tổ chức cũng dành thời gian để đại chúng được tỏ bảy cảm xúc của mình qua những cảm tác về khóa tu.

Tiếp theo chương trình, Ni trưởng Hiệp Liên dâng lời tri ân đến chư Tôn đức Ni đã không quản ngại đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan, sức khỏe tuổi tác cao vì Ni chúng Hệ phái về hướng dẫn khóa tu.

Ni trưởng Thiền chủ đã có lời giáo huấn đạo từ đến chư hành giả. Tuổi hạc hơn 90, Người vẫn cố gắng vượt bao dặm đường về nơi đây hỗ trợ hướng dẫn đại chúng. Giọng nói Người hiền lành, chân thành, biểu nghi từ ái gần gũi khiến đại chúng xúc động vô cùng. Người dạy: “Các con hãy biết thương tự thân mà gắng tu tập vượt thoát vòng luân hồi sinh lão bệnh tử này. Thời gian qua mau không chờ ai cả, nếu không nỗ lực tu tập sẽ muộn màng mãi mãi”.

Sau cùng Ni trưởng Thận Liên đảnh lễ xin đăng cai tổ chức Khóa tu Truyền thống Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 27 tại Tịnh xá Ngọc Cảnh, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Quý Ni trưởng hoan hỷ chứng minh và đại chúng một lần nữa hoan hỷ vô biên sẽ có được cơ hội tiếp tục tu tập trong tinh thần Lục hòa như thế này.

Buổi lễ Bế mạc kết thúc lúc 10h30 trong niềm an lạc pha lẫn chút luyến kính của những vị đồng phạm hạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ:

Bm1

Chư Tôn đức Ni chứng minh lễ Bế mạc khóa tu

Bm2

Sư cô Hòa Liên đọc bài cảm niệm của chư hành giả

Bm3

Bm4

Ni trưởng Hiệp Liên đọc lời cảm tạ chư Tôn đức Ni

Bm5

Ni trưởng Tố Liên tặng thơ tán thán công đức tổ chức khóa tu của Ni trưởng Hiệp Liên

Bm6

Ni trưởng Ánh Liên tặng thơ khuyến tấn đại chúng

Bm7

Ni trưởng Khiêm Liên tặng thơ sách tấn đại chúng

Bm8

Ni trưởng Thận Liên tặng thơ đến Ni trưởng Hiệp Liên và đại chúng

Bm9

Ni sư Lãnh Liên đọc bài thơ cảm niệm

Bm10

Ni sư Ý Liên bày tỏ cảm tưởng đối với khóa tu

Bm11

Sư cô Hảo Liên đọc bài cảm niệm của mình

Bm12

Sư cô Hội Liên đọc bài cảm tưởng

Bm13

Bm14

Ni trưởng Đệ I Chứng minh ban đạo từ

Bm15

Bm16

Bm17

Ni trưởng Thận Liên đảnh lễ chư Ni trưởng xin đăng cai tổ chức khóa tu kế tiếp

Bm18

Bm19

Bm20

Ni chúng Tịnh xá Ngọc Trung trong Ban Hỗ trợ khóa tu đảnh lễ chư Ni trưởng

    Chia sẻ với thân hữu: