CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bên đời

Ta ngồi xuống cho đời thôi bớt nhọc

Cho hoa cười, cho cỏ lá thêm xanh

Cho chim mỏi về rừng tìm chốn nghỉ

Giữa non triền suối hát khúc từ bi

 

Ta ngồi xuống quên đời phong trần khách

Áo nâu sòng và hạt nắng tinh nguyên

Nhè nhẹ thở dù bụi đường dấy khởi

Ngàn xưa, sau vong bặt giữa chơi vơi

 

Ta ngồi xuống bên đời quá rộng

Tay ôm chầm hiện hữu hóa hư không

Nghiêng bên trái, lắc lư về bên phải

Giữa nhị nguyên hư ảo, phiêu bồng

 

Ta ngồi xuống đơn thuần thở nhẹ

Ngay bây giờ và chẳng bao giờ

Chỉ một niệm gom tâm về thực tại

Bình minh lên lay động giấc mê dài.

 (03/12/2016)

    Chia sẻ với thân hữu: