CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bình Định: Lãnh đạo Giáo đoàn III thăm và sách tấn các miền tịnh xá tiếp theo

Sáng ngày 30/7/Đinh Dậu, trước khi rời khỏi Tịnh xá Ngọc Long để tiếp tục hành trình viếng thăm các miền tịnh xá trong tỉnh Bình Định, HT. Giác Trong - Phó trưởng BTS Giáo đoàn đã hướng dẫn Tăng chúng thực hành Phạnh trì bình khất thực trên trục lộ thị trấn Diêu Trì để mang chữ Đạo đến với mọi người.

Sau đó chư tôn đức lãnh đạo cùng Tăng đoàn tiếp bước vân du đến Tịnh xá Ngọc Liên, Bình Định để thăm viếng và khuyến khích Đại đức trụ trì cùng nam nữ Phật tử nơi đây cố gắng giữ vững niềm tin đối với Tam bảo để giúp cho những người hữu duyên được an vui và thấm nhuần chánh pháp Thế Tôn.

Tiếp đến, Tăng đoàn viếng thăm và sách tấn chư Ni trú xứ Tịnh xá Ngọc Tín trước khi dừng chân nơi trú xứ của Hoà thượng Trưởng Ban trị sự Giáo đoàn. Tại đây, Tăng đoàn được thăm viếng Hòa thượng Trưởng ban cùng nam nữ Phật tử và cúng hội truyền thống với đạo tràng. Trong thời cúng hội này, HT. Giác Trong đã thay lời chư Tôn đức lãnh đạo giảng giải cho nam nữ cư sĩ hiểu rõ hơn về hạnh nguyện từ bi, cứu độ nhân sinh của ngài Địa Tạng Bồ-tát nhân ngày vía của Ngài. Qua đây, Hoà thượng muốn khuyến khích hàng P hật tử học theo hạnh từ bi, thương yêu chúng sanh của đức Bồ-tát Địa Tạng.

Buổi chiều, Tăng đoàn tiếp tục thăm viếng và sách tấn đến các đạo tràng tịnh xá như: Tịnh xá Quan Âm, Tịnh xá Ngọc Trì thuộc TP. Quy Nhơn; Tịnh xá Ngọc Vân thuộc Tuy Phước, và kết thúc ngày thăm viếng tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Sơn, Tuy Phước, Bình Định. 

BinhDinh 2 1

BinhDinh 2 2

BinhDinh 2 3

BinhDinh 2 4

BinhDinh 2 5

BinhDinh 2 6

BinhDinh 2 7

BinhDinh 2 8

BinhDinh 2 9

BinhDinh 2 10

BinhDinh 2 11

BinhDinh 2 12

BinhDinh 2 13

BinhDinh 2 14

BinhDinh 2 15

BinhDinh 2 16

BinhDinh 2 17

    Chia sẻ với thân hữu: