CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bình Định: Lãnh đạo Giáo đoàn III thăm và sách tấn các miền tịnh xá

Đến chiều tối ngày 29/7/Đinh Dậu, Tăng đoàn đã vân du đến địa hạt Bình Định để viếng thăm và khích lệ sự tu tập của các miền tịnh xá trực thuộc trong Giáo đoàn, với điểm đến đầu tiên là Tịnh xá Ngọc Định do Sư cô Thanh Liên làm trụ trì, và sau đó thăm viếng Tịnh xá Ngọc Long và khích lệ hàng sự tu học đối với hàng Phật.

Tại đây chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo đã khuyến khích chư Tăng quán xuyến và chăm lo đến hàng cư sĩ trong lúc Đại đức trụ trì vì duyên sự phải đi vắng trong thời gian dài. Sau đó chư vị tôn túc đã chỉ dạy Đại đức Giác Hậu đại diện cho Ban Hoằng pháp có đôi lời kinh pháp chia sẻ đến với hàng Phật tử.

Đại đức đã mượn câu chuyện trong kinh Bách dụ cũng như tấm gương hiếu hạnh của chư vị đệ tử đức Thế Tôn để gửi đến với hội chúng nhân mùa báo hiếu. Ở đây, Đại đức đã đề cập đến tấm gương đại hiếu của Tôn giả Đệ nhất Trí tuệ Xá-lợi-phất qua hình ảnh độ cho người mẹ lúc cuối đời trước khi Ngài nhập Niết-bàn. Qua đó giúp cho nam nữ Phật tử thấy thêm góc độ mới của tinh thần hiếu đạo của người con Phật, và biết được phương cách báo hiếu cũng như hiểu thêm về góc độ đại hiếu của Tôn giả Xá-lợi-phất. Đồng thời Đại đức khích lệ hội chúng hãy cố gắng noi theo gương hiếu hạnh ấy để xứng đáng là người con Phật.

Sau đây là vài hình ảnh ghi nhận được tại TX. Ngọc Long:

NgocLong 1

NgocLong 2

NgocLong 3

NgocLong 4

NgocLong 5

NgocLong 6

    Chia sẻ với thân hữu: