CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bình Định: Tưởng niệm cố Trưởng lão Giác Dưỡng lần thứ 22

Sáng mùng 7 tháng 2 năm Bính Thân – 2016, tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Duyên (Đập Đá - An Nhơn - Bình Định), môn đồ pháp quyến đã long trọng tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 22 cố Trưởng lão Giác Dưỡng, nguyên Đệ nhất Phó trưởng GĐ.III Hệ phái Khất sĩ, trú trì TX. Ngọc Duyên.

Đáp lời kiền thỉnh của môn đồ pháp quyến, chư Tôn trưởng lão, Hòa thượng, Thượng tọa, quí Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Tăng Ni từ các miền tịnh xá trong và ngoài tỉnh đã quang lâm về chứng minh tham dự lễ. Đông đảo Phật tử từ các tỉnh thành Khánh Hòa, Phan Rang, Kon tum, Gia Lai v.v… cũng đồng về tham dự ngày Tưởng niệm.

Đại diện chư Tôn đức chứng minh GĐ.III có: HT. Giác Hùng, Đệ nhất Chứng minh, trú trì TX. Ngọc Bửu – TP. Tuy Hòa;  HT. Giác Tần, Đệ nhị Chứng minh, trú trì TX. Ngọc Duyên - Bình Định; HT. Giác Phùng, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GĐ.III, trú trì TX. Ngọc Tòng – TP. Nha Trang.

Về phía Ni giới có: NT. Kinh Liên, UV BTS GHPGVN tỉnh Đình Định, trú trì TX. Bửu Quang - Tuy Phước; NT. Hiệp Liên, Trưởng ban Quản sự Ni chúng GĐ.III, trú trì TX. Ngọc Trung - An Khê; NT Cảnh Liên, UV BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, trú trì TX. Ngọc Túc.

Theo giáo pháp Đức Phật, học theo hạnh Tổ Thầy, trước giờ làm lễ, dưới sự hướng dẫn của HT. Giác Hùng, chư Tôn đức Tăng Ni đã thực hiện hạnh trì bình khất thực tại thị trấn Đập Đá, làm sống dậy hình ảnh Tăng đoàn trong chiếc huỳnh y giải thoát, du hành khắp nơi hóa độ chúng sanh như thời Phật còn tại thế. Quả thật, đây là một bài pháp không lời: Áo Khất sĩ huỳnh y giải thoát // Tâm Khất sĩ hoằng dương chánh pháp // Hạnh Khất sĩ hóa độ chúng sanh.

Thời gian thắm thoát lặng lẽ trôi qua, đã 22 năm cố Trưởng lão quảy dép về Tây, để lại cho hàng môn đồ pháp quyến với bao nỗi bùi ngùi thương tiếc. HT. Giác Tần thay mặt chư tôn đức tuyên đọc tiểu sử của Ngài.

Với 73 năm trụ thế, 34 năm hạ lạp, Trưởng lão ra đi đã để trong lòng mọi người hình ảnh một bậc tu hành chân chánh.

SC. Chánh Liên thay mặt hàng môn đồ pháp quyến dâng lời cảm niệm tri ân: Lời Thầy thắm đượm muôn phương // Trang trải lòng thương khắp mọi đường // Chân lý từ bi hòa nhịp sống // Lợi lạc loài người khỏi khổ vương // Mượn ngòi bút thay lời kính ngưỡng // Dâng Ân sư thương tưởng chút tâm thành // Dù mai này đời có chia đôi ngã // Ghi nhớ mãi những ân đức sâu dày.

Thầy là ánh sáng soi đường khi chúng con lạc lối trong đêm, Thầy là người thắp lên ngọn đuốc tuệ nhiệm màu giúp cho con thoát khỏi màng đêm của vô minh khổ não.

22 GiacDuong 18

Trong buổi lễ, HT. Giác Hùng đã sách tấn Tăng Ni nên tiếp bước con đường tu hành chân chính của các bậc tiền nhân, chư Tôn trưởng lão, lấy giới luật làm thầy, lấy trí tuệ làm ngọn đuốc xua tan màn vô minh đen tối. Ngày nay, cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng mỗi hành giả khất sĩ thì phải luôn giữ vững đạo hạnh, tinh nghiêm giới luật không để cho hoàn cảnh bên ngoài đổi thay chí nguyện ban đầu là xuất gia tầm cầu giải thoát.

HT Giác Phùng thay mặt Ban Tổ chức cảm tạ chư tôn Thiền đức Tăng Ni, Chính quyền địa phương đã dành thời gian về tham dự lễ.

Lễ Cúng dường Trai Tăng đã khép lại buổi Tưởng niệm trong không khí thắm tình đạo vị.

Xin trân trọng chia sẻ hình ảnh ghi nhận được từ buổi lễ:

22 GiacDuong 22

Chư Tôn đức trì bình khất thực

22 GiacDuong 3

22 GiacDuong 27

22 GiacDuong 4

22 GiacDuong 2

22 GiacDuong 7

22 GiacDuong 1

22 GiacDuong 13

ĐĐ. Giác Phước dẫn chương trình buổi lễ

22 GiacDuong 12

Chư Tôn đức tưởng niệm

22 GiacDuong 20

22 GiacDuong 16

22 GiacDuong 14

HT. Giác Tần cung tuyên tiểu sử

22 GiacDuong 5

22 GiacDuong 6

HT. Giác Hùng sách tấn Tăng Ni

22 GiacDuong 11

SC. Chánh Liên dâng lời cảm niệm

22 GiacDuong 19

22 GiacDuong 28

HT. Giác Phùng cảm tạ

22 GiacDuong 26

Cúng dường Trai phạn

22 GiacDuong 23

    Chia sẻ với thân hữu: