CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bồ Tát Quán Thế Âm

Chúc Phật pháp được hưng long

Mừng quê hương mẹ tươi hồng giang sơn

Đại hùng lực, đại thiên chân

Lễ tạ phúc đức hồng ân Tiên Rồng

Lạc hỷ Nam Bắc Tây Đông

Thành vô lượng báu non sông ngút ngàn

Bảo châu công đức hương vàng

Tượng thiên bi mẫn thiền quang nhiệm mầu

Đại hiền trí, đại tâm giao

Từ ái, từ mẫn… dạt dào thâm ân

Đại thẩm quán, đại cao nhân

Bi mầu, bi mẫu ứng thân cứu người

Bồ-đề Bát-nhã rạng ngời

Tát đỏa như thị mười mươi độ trần

Quán chiếu nhiếp hóa xa luân

Thế gian chìm nổi phong trần lợi danh

Âm thầm soi sáng ngọn ngành

Tại mình nhân quả tương sanh gieo trồng

Thành ta bà… như dòng sông

Phố xưa bát ngát thơm nồng tình quê

Pleiku mấy dặm sơn khê

Tỉnh huyện phường xã đi về điều nhu

Gia gia mài miệt công phu

Lai quả thượng đẳng tư tu phúc điền

Tây đông nhuận rạng hồng chuyên

Nguyên nguồn cội báu thắng duyên lâm tòng

Thành kết sắc sắc tịnh không

Tựu ngàn hưng khởi thanh long mạch thiền

sanh nhẫn pháp tiền hiền

Lượng phẩm vi mật thần tiên ta bà

Công hạnh tích tụ hằng sa

Đức tâm diệu hữu vạn tòa báo thân

Cát cát bi mẫn hóa thân

Tường vân bóng mẹ pháp thân an bình

Như như tịnh lạc chơn kinh

Ý thiền thơm ngát tâm linh phụng thời.

Gia Lai, 30/11/2018

Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: