CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Mừng lễ tục diệm truyền đăng

  Mừng ngày Tục Diệm Truyền Đăng

Lễ mừng đèn pháp vĩnh hằng muôn năm

Là ngày Khánh Đản Quán Âm

Nhơn sanh tưởng nhớ đồng tâm nguyện cầu.

 

Lung linh đèn pháp truyền trao

Tay truyền tay nhận ngọt ngào tình thân

Nói lên Tục Diệm Truyền Đăng

Muôn năm Chánh Pháp truyền ban nối đời.

 

Quán Âm Mẹ Đại Hiền ơi!

Tình thương bác ái biển khơi dạt dào

Truyền Đăng ý nghĩa thanh cao

Nối dòng Chánh Pháp truyền trao muôn đời.

 

Đèn soi Pháp Bảo rạng ngời

Soi tâm hành giả đời đời cần tu

Đủ tâm Bi, Trí, Dũng, Từ

Mọi người con Phật nên tu hạnh này.

 

Đại Bi cốt tủy sâu dày

Đại Bi hạnh nguyện ngày ngày cần tu.

Đại Bi sự nghiệp muôn thu

Bi tâm không đạt pháp tu không thành.

 

Hương Bi - Trí - Dũng cao thanh,

Đuốc còn tỏa sáng pháp minh còn ngời.

Truyền thêm động lực cho người,

Nối truyền Chánh Pháp muôn đời vĩnh miên

 

Mười hai nguyện - quả uyên nguyên

Hoàn thành Bi –Trí thệ nguyền cao thanh

Lòng chơn tỏa sáng hương lành

Hòa mình với chúng nhơn sanh kỉnh vì.

 

Bình Tịnh Thủy, Nhánh Dương Chi

Dập tan phiền não tâm Bi rạng ngời

Đem an lạc đến cho đời

Đem nguồn hạnh phúc cho người tín tâm.

 

*****

 Đêm nay lấp lánh triệu vì sao,

Đèn sáng hương thiêng tỏa ngạt ngào.

Sáng hạnh từ bi đèn pháp rọi,

Tươi lòng bác ái đuốc tâm trao.

 

Lung linh sáng Tục Diệm Truyền Đăng

Ánh sáng bừng soi đạo vĩnh hằng

Pháp chánh thiện nam tâm dõng mãnh

Đạo chơn tín nữ hạnh chuyên cần.

 

Truyền đăng ý nghĩa tự bao đời

Rạng rỡ dương trần chiếu khắp nơi

Đại nghiệp vì người tươi sắc thắm

Tinh thần độ chúng sáng màu tươi.

 

Ánh sáng lung linh tỏa diệu huyền,

Soi cùng ba cõi pháp thiêng liêng.

Thầy trao ý nghĩa truyền tâm pháp

Trò nhận tâm linh lĩnh pháp truyền.

    Chia sẻ với thân hữu: