CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bồi dưỡng đạo hạnh

Dồi mài tính cách cũng là Tu
Chuẩn mực cân phân điểm đặc thù
Sửa hạnh dò tâm hằng bổ khuyết
Qua từng cử chỉ thật công phu.

Công phu lễ kính tạo nhân hiền
Rạng rỡ gan bền quả tự nhiên
Yếu chỉ dung hòa tâm tĩnh lặng
Ngồi ăn chánh niệm tựa đang thiền

Thiền hành vận chuyển gió vào ra
Cảm thọ hơi sương mát tựa là..
Thở ngắn hay dài trong chánh niệm
Năm triền giũ sạch trổ ngàn hoa

Hoa bừng nhụy thắm tỏa tâm hương
Dạt ảo buông si huệ tỏ tường ..
Giới lực yên bề trên dũng cảm..
Không còn ái lụy cõi trần nương

Nương thầy học hỏi sáng nguồn tâm
Huệ mạng dồi trau dứt lỗi lầm
Tựa bóng Minh Đăng tròn giới hạnh
Sau này huệ mạng sáng nhờ chăm.

tt 12

Thời thiền tọa của hành giả khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái lần 3

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan