CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bóng thầy bên con

Ví dầu cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.

Khó đi thầy dẫn con đi,

Con đi chưa vững thầy buông tay rồi.

Ví dầu cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.

Từ ngày thầy vắng con đi,

Con đây luôn tưởng qua bóng hình thầy.

Ví dầu cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.

Thầy ơi con biết rằng thầy,

Thầy luôn theo dõi bóng hình của con.

Ví dầu cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.

Từ ngày thầy vắng bóng đi,

Tim con đau nhói thầy không vui gì.

Ví dầu cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.

Thầy ơi! Thầy ở phương nao,

Hằng đêm khấn nguyện con nương bóng thầy.

Ví dầu cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.

Những lời thầy dạy con ghi,

Nhẫn nghe con, nhẫn mà tu chọn đời.

Ví dầu cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.

Khó đi con cố gắng đi,

Đến nơi thầy đến con đây quyết lòng.

Ví dầu cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.

Thầy ơi! Thầy hãy yên tâm,

Ở phương nào đó thầy hiền chờ con.

    Chia sẻ với thân hữu: