CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bóng Y vàng trên đất Hà Tiên

Ktu Pd1 Htien 2

Khóa tu Giới Định Tuệ lần thứ 7
từ 25/11 đến 01/12/ Bính Thân (23 – 29/12/2016)
tại Tịnh xá Ngọc Tiên - Hà Tiên, Kiên Giang.

1. CẢNH ĐẸP HÀ TIÊN

Hà Tiên có núi Tô Châu

Cạnh biển Đông Hồ sóng gợn lắng yên

Nhìn qua phố đẹp dân hiền

Ngọc Tiên tịnh xá ẩn thiền đỉnh non

Xuôi dòng những chiếc thuyền con

Hai nguồn mặn ngọt sắt son một lòng

Trắng xanh trắng đục xuôi dòng

Sáng hừng bóng nhật, tối lồng ánh trăng

Y vàng bát đất thiền Tăng

Thân vay tứ đại lối hằn thánh ơn

Triền dốc tầng bậc không sờn

Theo chân Đức Phật quý nhơn hiển bày

Chư Ni hội tụ về đây

Khóa tu nối lại công dày Tổ sư

Dù xa đoạn bỏ niềm tư

Trau dồi Giới Định Huệ từ triển khai.

 

2. BÓNG Y VÀNG TRÊN ĐẤT HÀ TIÊN

THÔNG qua tứ khổ ưu hoài

THẮNG phần tỏ ngộ hôm mai tu trì

LỘC vươn trải ánh từ bi

THỨC thời kịp lúc mọi thì tỉnh tâm

NHUNG thắm mực trải đôi dòng

LIÊM ngời giới hạnh ấm lòng chúng Ni

NGỌC soi rạng ánh lưu ly

GƯƠNG xưa thể hiện khắc ghi luyện rèn

Ý thân - thân ý hồn nhiên

NGUYỆT quang rạng rỡ núi thiên đón chào

THUẬN tình chuẩn mực thiền trau

MINH tâm kiến tánh tỏ làu sắc không

ĐỨC tô diệu lý đa tròng

ANH bồi đạo chánh lắng trong bụi trần

HẬU lai tỏ ngộ chân thân

THU vào luật tạng dắt tầng chúng tu

NGÔN lành huấn cải công phu

NHƯỜNG trên dẫn dưới chỉnh chu mọi đàng

PHÚC dày nghiệp dứt nguy nan

VIÊN ngời chiếu rọi chứa chan nghĩa từ

TRANG hoàng pháp thoại kinh thư

DIỆU hòa tứ chúng luận từ trước sau

ĐÀO sâu chiếu rọi từng khâu

TƯỜNG ngăn ngũ trược muôn màu thế gian

TÂM Liên thoát tục vươn ngàn

NHÀN thời thỏa sức dặm đàng chu du

BÌNH tâm dạt khói sương mù

SÁNG trưng ánh huệ ngàn thu tỉnh lòng

NGUYỆN sanh đất Phật thong dong

CHƠN như liễu ngộ sắc không kiếp người

VÂN hòa ngũ sắc thảnh thơi

HẠNH dày lộc trổ muôn thời an nhiên

PHÁT huy trí lực lực tâm hiền

THÀNH quả giải thoát năm triền đuốc hoa.

Hà Tiên, 28/11 năm Bính Thân

    Chia sẻ với thân hữu: