CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Buổi họp trù bị khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần 26

Vào lúc 19 giờ ngày 11/10/2018 (nhằm ngày 3/8 năm Mậu Tuất), chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái cùng 153 hành giả tham dự Khóa tu đã tham dự buổi họp trù bị cho chương trình Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 26 sẽ diễn ra vào sáng ngày 12/10/2018.

Chứng minh tham dự buổi họp có: HT. Giác Cầu, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Giới, Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; Hòa thượng Giác Hùng, Giáo phẩm Hệ phái, chứng minh Ban Trị sự GĐ III; HT. Giác Minh, Giáo phẩm Hệ phái, Phó trị sự Giáo đoàn II; HT. Giác Trong, Tri sự Phó Giáo đoàn III; HT. Giác Trí, Tri sự Phó Giáo đoàn III; HT. Giác Thành, Tri sự Phó Giáo đoàn III kiêm hóa chủ khóa tu, TT. Giác Tiến, Tri sự phó kiêm Trưởng ban kiểm soát Giáo đoàn III; TT Minh Lộc, Chánh Thư ký Giáo đoàn IV, cùng chư Tôn Giáo phẩm các giáo đoàn, và chư vị hành giả của 6 Giáo đoàn.

Mở đầu buổi họp, Hòa thượng Giác Thành phát biểu chào mừng chư Tôn đức giáo phẩm của Hệ phải và các hành giả ở 6 giáo đoàn trở về Tịnh xá Ngọc Yên tham dự Khóa tu Truyền thống lần thứ 26. Hòa thượng cũng cho biết việc tham dự Khóa tu nhằm góp phần giúp cho Tăng đoàn sống đúng với phương châm nên tập sống chung trong tu học và phép Tăng không lìa đoàn.

Trong buổi họp, Đại đức Giác Phổ thay mặt cho Ban Tổ chức đã trình lên chư Tôn Hòa thượng Chứng minh số lượng hành giả tham dự khóa tu lần này là 153 vị. Trong đó: GĐ. I có: 30 vị, GĐ. II có: 15 vị. GĐ. III có: 33 vị (cùng 21 vị ngoại hộ). GĐ. IV có: 21 vị. GĐ. V có: 25 vị. GĐ. VI có: 8 vị.

Ngoài ra, trong buổi họp, chư Tôn đức Giáo phẩm đã thống nhất về Ban Chứng minh, Ban Tổ chức, Ban Kiểm soát và Ban Giáo thọ sẽ trình vào sáng ngày khai mạc.

Ngay sau đó, TT. Giác Duyên đã thay mặt cho Ban Tổ chức khóa tu báo cáo công tác chuẩn bị cho khóa tu về các mặt ăn, ở, mặc và bịnh cho các hành giả về tham dự khóa tu. Thượng tọa cũng trình lên chư Tôn Hòa thượng chứng minh và đại chúng nội quy, thời khóa tu học sẽ diễn ra trong 7 ngày của Khóa tu.

Cuối buổi họp, ĐĐ. Giác Phổ trình đại chúng chương trình buổi lễ Khai mạc diễn ra vào sáng ngày 12/10/2018 (nhằm ngày 4/8 năm Mậu Tuất), và xin ý kiến chư Tôn đức Hòa thượng chứng minh tại buổi họp.

Kết lại, Hòa thương Giác Giới đã chia sẻ: Hệ phái đã tổ chức được gần 9 năm Khóa tu truyền thống với kết quả bền vững, ổn định và phát triển lâu dài. Đạt được như vậy với một hệ phái còn non trẻ là do sự nổ lực và tinh thần đoàn kết của chư Tôn đức trong 6 giáo đoàn. Vì vậy tôi mong rằng, khóa tu lần này sẽ tiếp tục với tinh thần đoàn kết, hòa hợp sống chung tu học, chư Tôn đức hành giả sẽ có nhiều vị đạt được sơ quả dự lưu. Tôi tùy hỷ với những thành quả mà các khóa tu trước đã đạt được, mong cho khóa tu lần này và các khóa tu kế tiếp sẽ có nhiều vị thực hiện được hoài bảo của chư Phật, chư Tổ Thầy, đạt được thánh quả, vì hạnh phúc của chư Thiên và loài người.

Buổi họp kết thúc trên tinh thần hòa hợp của đại chúng.

 

    Chia sẻ với thân hữu: