CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Các đoàn viếng tang cố Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên ngày thứ 3

Lễ viếng tang lễ cố Trưởng lão Hoà thượng Pháp chủ - Pháp sư Thích Giác Nhiên ngày 10 tháng 8 năm 2015 tại linh đường kim quan đặt tại Peek Family Colonial Funeral Home 7801 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683-6235.

Ngày 10 tháng 8 năm 2015, ngày thứ 3 của lễ tang cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên tại linh đường kim quan đặt tại Peek Family Colonial Funeral Home, Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ Pháp quyến tiếp tục cung đón chư Tôn đức các Giáo hội, tổ chức v.v...

viengtang10 6

 viengtang10 12

Số lượng các đoàn Tăng Ni, Phật tử các Giáo hội, các tổ chức Phật giáo, các vị chức sắc tôn giáo bạn cũng như đồng bào cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ trở về tại Giác linh đường viếng tang rất nhiều, trong đó tiêu biểu có:

- Phái đoàn Phật Học viện Bodhi Dharma, tiểu bang Colorado do HT. Thích Trí Viên - Đương kim Viện trưởng làm trưởng đoàn;

- Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ do HT. Thích Nguyên Trí - Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ chùa Bát Nhã;

- Đại diện Thiền phái Trúc Lâm Hoa kỳ - bao gồm Thiền viện Đại Đăng, Thiền viện Chân Giác do TT. Thích Tuệ Giác làm trưởng đoàn;

- Tu viện Chuyên tu và Giáo dục Kim Sơn (bắc California) do HT. Thích Tịnh Từ làm trưởng đoàn;

- Tổng hội Cư sĩ Phật giáo Hoa Kỳ do Cư sĩ Tiến sĩ Huỳnh Tấn Lê - Hội trưởng Hội đồng Trung ương làm trưởng đoàn;

- Ban Hướng dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ;

- Ban Hướng dẫn GĐPTVN Miền Liễu Quán;

- Chính Thống giáo Công giáo Hoa Kỳ do Mục sư Nguyễn Văn Bé làm trưởng đoàn;

- Tổ chức Châu Đạo Cao Đài California do Hiền tài Phạm Văn Khảm làm trưởng đoàn;

- Hội đồng Liên tôn tại Hoa kỳ;

 viengtang10 32

 viengtang10 9

viengtang10 15

Ngoài ra, còn có các tổ chức Tôn giáo bạn, các Chính khách, Hội đoàn hữu nghị, v.v.. đã nhất tâm, kính cẩn nghiên mình đốt nét tâm hương và viếng kim quan cố Đại lão Hoà thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên Cao đăng Phật quốc.

viengtang10 26

 viengtang10 14

Ngày mai, ngày 11 tháng 8, 2015 tiếp tục lễ viếng vào lúc 08:00 am - 12:00 am; sau đó là lễ Truy niệm cung tiễn kim quan cố Trưởng lão Hoà thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên về Việt Nam.

Tin từ Lễ đường Peek Family Colonial Funeral Home 7801 Bolsa Ave, Westminster, CA.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

viengtang10 11

viengtang10 10

viengtang10 8

viengtang10 23

viengtang10 1

viengtang10 2

viengtang10 3

 viengtang10 36

viengtang10 40

 viengtang10 24

viengtang10 31

viengtang10 13

viengtang10 37

 viengtang10 29

 viengtang10 7

viengtang10 16

viengtang10 17

viengtang10 18

viengtang10 20

viengtang10 25

 viengtang10 27

viengtang10 28

viengtang10 30

viengtang10 34

viengtang10 35

viengtang10 38

 viengtang10 4

viengtang10 5

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan