CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Các Khoa tại Học viện PGVN TP.HCM kính viếng Hòa thượng Pháp sư

Chiều ngày 18/08, phái đoàn khoa Phật giáo Trung Quốc do Thượng tọa Thích Minh Thanh, Ni sư Tuệ Liên, Ni sư Như Nguyệt hướng dẫn đoàn và khoa Đào tạo Từ xa khóa II và III đã đến Pháp viện Minh Đăng Quang dâng hương đảnh lễ Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên.

Đại đức Giác Hoàng, thay mặt Ban Tổ chức đã cảm niệm tri ân đến chư Tôn đức Tăng Ni lãnh đạo khoa Phật giáo Trung Quốc, khoa Đào tạo Từ xa cùng Tăng Ni, Phật tử học viên trong đoàn đã dâng hương đảnh lễ kính viếng Giác linh Đại lão Hòa thượng Pháp sư.

1 PGTQ 2327 Copy

1 PGTQ 2329 Copy

1 PGTQ 2331 Copy

1 PGTQ 2332 Copy

1 PGTQ 2335 Copy

1 PGTQ 2345 Copy

1 PGTQ 2346 Copy

1 PGTQ 2349 Copy

1 PGTQ 2351 Copy

1 PGTQ 2358 Copy

Phái đoàn Khoa Phật giáo Trung Quốc kính viếng, đảnh lễ và ký sổ tang lưu niệm

DTTX 2368 Copy

DTTX 2362 Copy

DTTX 2364 Copy

DTTX 2366 Copy

DTTX 2157 Copy

DTTX 2372 Copy

DTTX 2374 Copy

DTTX 2378 Copy

DTTX 2381 Copy

DTTX 2395 Copy 

Phái đoàn khoa Đào tạo Từ xa kính viếng, đảnh lễ và ký sổ tang lưu niệm

    Chia sẻ với thân hữu: