CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Các Tiểu ban trong lễ Tang cố Hòa thượng Giác Tần

CÁC TIỂU BAN

LỄ TANG CỐ HÒA THƯỢNG GIÁC TẦN

TRI SỰ TRƯỞNG GIÁO ĐOÀN III

Tiểu ban Tiếp tân :  

HT. Giác Trong

HT. Giác Trí

HT. Giác Thành

TT. Giác Duyên

ĐĐ. Giác Trực

ĐĐ. Giác Bảo 

ĐĐ. Giác Tri

ĐĐ. Giác Hậu 

NT. Hiệp Liên

NT. Cảnh Liên

NS. Dung Liên

Thiện Thanh

Thiện Hải

Thiện Hiền

Nhuận Tín

Thiện Trí

Thiện Phú

Ngọc Liên

Ngọc Thu

Tiểu ban Hầu và Phụng tống kim quan :

ĐĐ. Giác Bảo

ĐĐ. Giác Quân

ĐĐ. Giác Minh Vương

 

Tiểu ban Tiếp lễ :

SC. Liên Tân

SC. Liên Đoan

Thiện Ái

Ngọc Thanh

 

TB. Truyền thông:

ĐĐ. Giác Nhường 

ĐĐ. Giác Đoan 

Cư sĩ Thiện Hải

Ngọc Chơn

Tiểu ban Quay phim nhiếp ảnh :

Mỹ Mỹ

 

Tiểu ban Thị giả

ĐĐ. Giác  Tầm 

SD.Giác Minh Huyễn

SC. Bình Liên

Liên Vũ

Liên Thoại

 

Tiểu ban Ẩm thực :  

SC. Liên Danh

SC. Liên Quyên

SC. Liên Nguyên

SC. Liên Phẩm

Liên Tú

Liên Khương

Liên Triều

Thiện Thanh (Nha Trang)

Ngọc Diệp

Ngọc Tính

Ngọc Diệu

Ngọc Phương

Ngọc Chánh

Cô Loan

Cô Năm Sự

Ngọc Tiên

Ngọc Hằng

Tiểu ban Xướng ngôn :

ĐĐ. Giác Phổ

ĐĐ. Giác Hoàng 

ĐĐ. Giác Tri

ĐĐ. Giác Tuyên

ĐĐ. Giác Sanh    

ĐĐ. Giác Thống 

Tiểu ban Trần thiết

ĐĐ. Giác Sinh

ĐĐ. Giác Minh Long

ĐĐ. Giác Nguyệt

ĐĐ. Giác Hiển

ĐĐ. Giác Học 

SC. Liên Hỷ

SC. Liên Đài

SC. Liên Hảo

SC. Liên Phụng

Phật tử TX. Ngọc Duyên

TB. Âm thanh - Ánh sáng

ĐĐ. Giác Hồng

Phật tử Lê Tín

 

TB. Phụ trách sổ tang :

ĐĐ. Giác Tâm

SC. Chánh Liên 

Tiểu ban Hương  đăng :

ĐĐ. Giác Sinh

ĐĐ. Giác Minh Long

SC. Liên Bình

SC. Liên Hảo

Phật tử TX. Ngọc Duyên

 

Tiểu ban Thông sự

ĐĐ. Giác Minh Lương

Thiện Nguyện

Thiện Như

Tiểu ban Hành đường :

ĐĐ. Giác Mãnh

NS. Chơn Liên

SC. Loan Liên  

Thiện Lạc

Thiện Lộc

 

Tiểu ban trà nước :

SC. Liên Thưởng

Ngọc Hưng

Ngọc Thúy

Cô Lan và cô Vân

 

Tiểu ban Cư trú :

ĐĐ. Giác Bổn

Phật tử Ngọc Duyên

   

Tiểu ban Điều xe :

ĐĐ. Giác Lạc             

ĐĐ. Giác Thăng

ĐĐ. Giác Kính

ĐĐ. Giác Quân  

Thiện Nhân

Cư sĩ Diện

 

Tiểu ban Y tế :

Phật tử Hiền (0905603367)

 

Bình Định, ngày 19 tháng 2 năm 2018

BAN TỔ CHỨC

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan