CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm niệm ân đức Hòa thượng Pháp sư

CHanh 15

Kính dâng giác linh Hòa thượng Giác Nhiên

Từ giã mẹ hiền biệt cố hương

Theo thầy học đạo hạnh du phương

Công phu mài miệt trau gươm huệ

Sáng tối tinh cần giải nghiệp vương.

 

Ngài đã hiến dâng trọn cuộc đời

Tuyên dương giáo pháp đức Như Lai

Làm tròn sứ mệnh quên gian khổ

Dắt dẫn quần sanh vượt bể khơi.

 

Từ Nam hành đạo đến miền Trung

Duyên Hải, Cao Nguyên khắp nẻo vùng

Diệu pháp khơi nguồn Chơn lý đạo

Lái thuyền Bát-nhã vượt trùng dương.

 

Phá mê khai ngộ rộng ban truyền

Kêu gọi nhân sinh tạo phúc duyên

Tỉnh giấc hồi tâm rời biển ái

Trau dồi hạnh nguyện giải ưu phiền.

 

Ngài luôn hỗ trợ “Đức Thầy An”

Khai mở tín tâm lập đạo tràng

Xây dựng Niết-bàn nơi cõi thế

Dốc lòng vì đạo chẳng từ nan.

 

Bảy mốt Thầy An bỗng ra đi

Làng thiền Phan Thiết ngập ưu bi

Ngài ra an ủi và lo liệu

Vạn sự khó khăn để chuyển đi.

 

Người là Pháp đệ đức Thầy An

Tận tụy lo toan thật chu toàn

Ân đức ngàn thu còn đọng mãi

Hạnh lành rạng rỡ khắp nhân gian.

 

Chúng con kính phục đức cao dày

Vạn thuở lưu truyền chẳng đổi thay

Công hạnh sáng ngời muôn thế hệ

Thiên thu bia sử mãi tròn đầy.

***

Hoài bão viên thành tròn bản nguyện

Ra đi tự tại thật ung dung

Giác linh Phật quốc Ngài an ngự

Ngào ngạt sen thiêng đỡ bước chân.

 

Mong Ngài thương xót kẻ hàm linh

Hội nhập ta-bà độ chúng sinh

Cho trọn bản hoài “Bồ-tát” hạnh

Gương lành muôn thuở mãi tôn vinh.

Kính lạy Giác linh Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên thùy từ chứng giám

Con, Giác Hùng thành tâm kính bái.

    Chia sẻ với thân hữu: