CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm niệm Ân sư của Ni giới Phân đoàn I - GĐ IV

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng kính lạy Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư thùy từ chứng giám,

Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng chứng minh,

Kính bái bạch quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô,

Kính bạch chư Tôn đức,

Con xin đại diện chư Ni Phân đoàn 1 Giáo đoàn IV, xin thành kính tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư, Viện Trưởng Viện hành đạo Tăng già thế giới, vị ân Sư bậc Thầy khả kính của chúng con viên tịch.

Trời Cali mưa buồn ảm đạm

Hàng môn đồ cung tiễn bậc ân Sư

Đất Việt Nam đón rước bậc đại từ

Về an vị nơi Tổ đình Pháp viện

Trời Nam mây trắng tỏa muôn nơi

Đất Việt từ nay vắng bóng Thầy

Ân Sư quảy dép về Tây cảnh

Để lại hương thơm nét rạng ngời.

Kính bạch Giác linh ân Sư,

Dẫu người xuất gia hiểu rõ lẽ vô thường tấn tốc nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh.

Nhưng chúng con vẫn cảm thấy bơ vơ, hụt hẫng khi ân Sư nhẹ gót về Tây. Từng bước chân của Hòa thượng đi các nơi, là từng ngôi già lam hiển lộ từ trong nước và nước ngoài. Tâm hồn Hòa thượng luôn rộng mở, an vui, đem lại niềm an lạc cho hàng ngàn vạn tín đồ Phật tử.

Kính bạch ân Sư,

Phân đoàn 1 chúng con được hình thành như ngày hôm nay, cũng nhờ ân Sư che chở sách tấn. Mỗi khi về thăm lại quê hương Việt Nam, Ngài thường dành chút thời gian để đi thăm lại các miền tịnh xá của Phân đoàn Ni trưởng số 5 của chúng con, như tịnh xá Ngọc Tiên trên một ngọn núi cao, Hòa thượng ân Sư vẫn không ngại tuổi gìa sức yếu, vẫn chống gậy từng bước từng bước lên tới chánh điện, để chúng con được chiêm bái Ngài, được Thầy giáo hóa khuyến tấn chúng con, phải giữ gìn nề nếp tu học nghiêm trang. Những ngôn từ của ân Sư rất gần gũi và tràn đầy tình thương, ánh từ hòa. Vẻ uy nghiêm của Thầy làm chúng con cung kính, luôn nhớ mãi trên đường hành đạo phụng sự nhân sanh. Thật vậy, đây là sự mất mát quá lớn lao đối với hàng đệ tử hậu học của chúng con, không gì có thể bù đắp được. Và cũng từ nay, trong khu rừng Phật pháp đã vắng bóng một cây cổ thụ vững chải thâm nghiêm, thoáng chút phù vân cát bụi vô thường, bỗng chốc hóa hư không, đường trần cách biệt nẻo tịnh vân du. Hòa thượng ra đi bỏ lại sau lưng tất cả, Giáo hội Tăng già thiếu vắng bậc minh Sư, một cuộc đời thánh thiện khiêm cung, giản dị, lấy nhẫn nhục làm trang sức, lấy từ bi làm gấm hoa.

Than ôi!

Lẽ tử sanh còn còn mất mất

Luật vô thường sắc sắc không không

Thân người như đám bụi hồng

Như cơn gió thoảng, như triều Hương giang.

Ngài để lại gia tài Pháp bảo vô giá để Chúng con và Phật tử nương vào tu học, đó là những bài kệ Tứ kệ tỉnh tâm hay Ánh nhiên đăng.

Kính ngưỡng bái bạch Giác linh ân Sư,

Chỉ còn trong thời gian ngắn ngủi nữa thôi,

Ngọn lửa vô tình sẽ thiêu thân huyễn mộng,

Nhục thân Thầy theo cát bụi vần xoay.

Phương trời Tây đóa sen vàng rạng rỡ

Đạo nghiệp muôn đời ghi đá trắng

Hóa thân muôn thuở như hoa vàng

Niết Bàn sanh tử không hai cõi

Xin nguyện Tôn sư giáng đạo tràng.

Giờ đây, Chúng con quỳ trước kim quan Giác linh cố Đại lão Hòa thượng đốt nén tâm hương lòng ngậm ngùi kính tiếc. Cố Đại lão Hòa thượng đã ra đi về cõi Phật. Chúng con đau buồn trước cảnh biệt ly, sự mất mát vô cùng to lớn. Nhớ lời Phật dạy “Vô thường như thị thường”

Đức Thế Tôn còn thị hiện nơi song lâm diệt độ. Tổ Đạt Ma cũng từng trích lý Tây quy, thì sự ra đi của Hòa thượng cũng là sự hoàn nguyện cõi ta bà này vậy.

Thầy đã ra đi mang theo hạnh phúc được cống hiến. Thầy đã hóa thân vào bầu trời quê hương bất tử. Trong niềm quý kính thiết tha chân thành của môn đồ đệ tử, chúng con luôn giữ mãi lời giáo hóa thuở xa xưa. Dù thời gian đã trôi qua, nhưng lời vàng tiếng ngọc còn vang lại trong ký ức của chúng con. Chúng con quỳ trước án tiền khói trầm nhẹ tỏa, một dạ chí thành cúi đầu đảnh lễ. Ngưỡng vọng hồng ân Giác linh cố Đại lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc, tái hiện hoa đàm cứu độ chúng sanh.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

    Chia sẻ với thân hữu: