CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Phóng sinh là phúc hay tội?

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan