CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm niệm của chư Tăng về khóa tu Giới Định Tuệ lần thứ 1

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính lạy Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm cùng Ban tổ chức khóa tu,

Hôm nay là ngày bế mạc khóa tu GIỚI ĐỊNH TUỆ, con xin được thay lời Tăng chúng tham dự khóa tu kính dâng lên lời cảm niệm ân đức đến chư tôn Giáo phẩm và Ban tổ chức.

Kính bạch quý Ngài, đây là lần đầu tiên chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái tổ chức khóa tu 7 ngày cho chư Tăng các giáo đoàn sống chung tu học. Giờ đây, chỉ còn thời gian ngắn ngủi nữa là kết thúc khóa tu, chúng con không biết nói sao cho xứng đáng với công ơn sâu dày của chư Tôn đức trong suốt bảy ngày qua đã tận tình dạy dỗ khuyên răn, giáo dưỡng chúng con tu học.

Với đức độ sâu dày và lòng từ cao cả của nhị vị Hòa thượng đã giáo dưỡng trong những ngày qua, chúng con cảm nhận quý Ngài như những bậc cha già trong giáo pháp. Quý Ngài đã trực tiếp dạy bảo chúng con từ cách ăn, mặc, nói, làm, đi, đứng, nằm, ngồi…trong chánh niệm. Chúng con thật sự ghi nhận ân đức và cảm nhận giá trị pháp bảo trong mỗi thời khóa tu tập. Với những bước chân lặng lẽ trong lúc thiền hành, vững chãi vắng lặng trong giờ ngồi thiền và thật sự trang nghiêm, chánh niệm trong những buổi thọ trai, hòa nhã trong những giờ trao đổi giáo pháp, làm cho chúng con thật sự hoan hỷ và tăng trưởng niềm tin trong pháp hành. Có lẽ cảm động nhất là vào thời kiểm thảo cuối ngày, khi chư Tăng quỳ lên chân thành phát lồ sám hối những lỗi lầm, khiếm khuyết do thiếu chánh niệm, hoặc do tập nghiệp của thân khẩu ý tạo ra. Đó là giờ mà chúng con nghĩ rằng cần phải duy trì trong mọi khóa tu, và nếu được nhân rộng vào trong những khóa an cư kiết hạ, để chư Tăng có cơ hội nhận lãnh sự tha thứ của chư Tôn đức và thông cảm từ pháp hữu, đặc biệt hơn là chư Tôn đức kịp thời chấn chỉnh hành vi, ngôn ngữ hoặc ý niệm của mỗi thành viên trong Tăng đoàn, để tự thân mỗi người được thu thúc và hội chúng được trang nghiêm, thanh tịnh. Nhân đó, chúng con được tiếp nhận sự giáo dưỡng từ ái nơi chư Tôn đức và cảm nhận được nếp sống lục hòa của Tăng đoàn ngày xưa.

Kính bạch chư tôn đức,

Mặc dù chúng con đã cố gắng hết sức giữ gìn chánh niệm, nhưng vẫn không sao tránh khỏi những điều sơ thất do nghiệp chướng sâu dày từ thân khẩu ý tạo nên. Ngưỡng mong quý Ngài vì lòng từ mẫn nhận nơi đây lời sám hối chân thành của chúng con.

Trước khi trở về trú xứ, chúng con không biết nói sao cho cùng, chỉ một lòng khắc khi lời dạy của chư Tôn đức và hình ảnh tu tập của đại chúng nơi đây, nỗ lực tiến tu nơi trú xứ.

Chúng con ước mong chư tôn lãnh đạo hệ phái duy trì và phát triển khóa tu Giới Định Tuệ này thường kỳ, để chúng con có điều kiện được sinh hoạt và tu tập trong giáo pháp theo lời dạy của Tổ Sư “Nên tập sống chung tu học” và được an trú pháp lạc trong Chánh pháp.

Sau cùng, chúng con xin cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Tổ gia hộ chư Tôn đức pháp thể khinh an, trí sanh huệ sáng, luôn là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con nương nhờ tu học.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan