CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm niệm của đại diện hành giả khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần 1 - HPKS

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng chứng minh,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng,

Kính bạch toàn thể đại chúng,

Thấm thoát mà bảy ngày đã trôi qua, hôm nay là ngày bế mạc khoá tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” dành cho sa-di, tập sự do Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang. Chúng con xin đại diện cho toàn thể khoá sinh, đối trước chư Tôn đức thành kính dâng lên đôi dòng cảm niệm.

IMG 1388 Copy

Kính bạch quý Ngài,

Chúng con từng được nghe: “Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hoá”. Quả thật như vậy, trách nhiệm và bổn phận của chư Tăng rất quan trọng trong việc hoằng truyền Chánh pháp. Bởi lẽ thấy được tầm quan trọng ấy, với lòng bi mẫn, thương tưởng đến hàng hậu học chúng con mà quý ngài đã phương tiện khai mở khoá tu này, giúp cho chúng con từng bước hoàn thiện hơn về tri thức và hạnh đức của người xuất gia tu Phật. Với Tâm niệm cao vời ấy, quý ngài đã không quản ngại Phật sự đa đoan, dùng rất nhiều trí lực, tâm lực, sức lực và tài lực để tổ chức khoa tu này thật đầy đủ và chu toàn; để cho chúng con có được môi trường thuận tiện nhất mà an ổn tu học trong suốt một tuần lễ.

Kính bạch chư Tôn đức,

Bảy ngày trôi qua, đó là khoảng thời gian tốt đẹp và có ý nghĩa nhất trong đời sống xuất gia từ ngày mới cạo tóc cho đến thời điểm này của chúng con. Bảy ngày, khoảng thời gian ấy không quá dài, nhưng bấy nhiêu đó đủ để cho huynh đệ chúng con cảm nhận sâu sắc hơn lời dạy của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang: “Nên tập sống chung tu học”. Hằng ngày, chúng con được học điều này rất nhiều lần, nhưng đến nay chúng con mới được thực hành điều đó. Thật vậy, trong quãng thời gian này huynh đệ Sa-di, tập sự Tăng Ni chúng con được cùng nhau tu học, công quả chấp tác và dùng cơm trong chánh niệm chung với nhau, trong tinh thần lục hoà cộng trụ mà Đức Phật từng ca ngợi trong giáo Pháp của Ngài. Có sống chung với nhau, chúng con mới có thể chia sẻ và trao đổi cho nhau những kinh nghiệm hay phương pháp tu học. Cổ nhân có câu: “Học thầy không tày học bạn” hoặc “Một đêm trí thức chuyện trò, hơn là đọc sách lần mò mười năm”.

Kính bạch quý Ngài,

Bên cạnh những kiến thức Phật pháp quý báu mà chúng con tiếp nhận được từ các vị giáo thọ, chúng con còn học được rất nhiều bài học từ những huynh đệ đồng học đồng tu, đồng phạm hạnh của mình. Dẫu biết rằng, mỗi cá nhân còn nhiều khuyết điểm cần khắc phục, nhưng chính nhờ vào sự sống chung tu học như vậy mà chúng con sửa đổi được rất nhiều. Chúng con cảm nhận được tình Pháp lữ sâu sắc khi được cùng nhau dùng điểm tâm và thọ trai trong chánh niệm, hoà chúng; rồi những lúc học pháp hay những thời hành thiền, tụng kinh; và nhất là trong những thời sám hối, chúng con đã trưởng thành thêm được nhiều hơn. Đây là cơ hội giúp cho mỗi khoá sinh chúng con tự ý thức được trong một ngày tu học được những gì và còn yếu kém ở những chỗ nào. Bên cạnh sự tự giác, được sự chỉ dạy thêm của chư Tôn đức, chúng con lại càng tiến bộ hơn trong những ngày tu học tiếp theo. Có thể nói trong quảng thời gian này, suốt cuộc đời chúng con không thể nào quên được.

Kính bạch quý Ngài, từng hành động, cử chỉ mà quý ngài thể hiện trước chúng con, đó là bài pháp không lời quý báu đối với chúng con. Chúng con tự xét thấy sao mình có được phước báu lớn lao ấy, được xuất gia trong Chánh pháp của Đức Như Lai nói chung và giáo pháp của Đức Tổ sư nói riêng, điều quý báu hơn nữa là chúng con lại được sống trong sự bao bọc che chở của chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa và hội chúng Tăng-già, thuận duyên này giúp cho chúng con vững bước hơn về đức hạnh cũng như trí huệ trên con đường học Phật.

Chúng con không biết phải dùng ngôn từ như thế nào mới có thể diễn tả được hết lòng kính ơn sâu sắc đối với quý Ngài, chúng con chỉ biết tự hứa với lòng sẽ tinh tấn nỗ lực vun bồi đức hạnh, trau dồi trí huệ, tu tập tinh cần để sau này trở thành những người xuất gia chân chánh, giúp ích cho đời, cho đạo pháp dân tộc, quê hương đất nước để đáp đền công ơn to lớn mà quý Ngài dành cho chúng con. Chúng con xin nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ Tăng-già pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, cửu trụ ta-bà, mãi là bóng cây mát cho chúng con nương tựa trên bước đường tu học.

Chúng con thiết nghĩ, trong bối cảnh Phật giáo có một sốTăng Ni trẻ vừa mới xuất gia chưa hiểu rõ đường lối Khất sĩ Tổ sư Minh Đăng Quang và dễ bị tha hóa trước bối cảnh nền văn minh vật chất phát triển và sa sút đạo đức của xã hội thì các khóa tu như thế này cần được mở ra nhiều hơn nữa, để đạo hạnh của chúng con được vững chắc và hoàn thiện hơn. Đức Phật đã từng dạy:

“Những ai hành trì pháp

Theo Chánh pháp khéo dạy

Sẽ đến bến bờ kia

Vượt ma lực khó thoát”.

Chúng con tin chắc rằng, nếu được đào tạo và giáo dưỡng trong môi trường nghiêm tịnh như thế này chúng con sẽ trở thành những Tăng Ni chân chánh ngay hiện tại và cả trong tương lai.

Để khóa tu diễn ra thành công, chúng con cũng không quên công đức của chư Tăng Ni và quý Phật tử tại Pháp viện Minh Đăng Quang đã rất chu đáo trong việc hỗ trợ tứ vật dụng cho chúng con an ổn tu tập trong bảy ngày qua. Xin cầu nguyện cho quý Ngài luôn khỏe mạnh và an lạc trong Chánh pháp; nguyện cầu cho chư thiện nam tín nữ ngoại hộ luôn được bình an và tu tập tinh tấn trong pháp và luật của Đức Thế Tôn.

Kính bạch chư Tôn đức,

Lời cuối cùng một lần nữa, kính xin quý Ngài nhận nơi chúng con lòng biết ơn sâu sắc. Chúng con xin khắc ghi lời dạy của quý Ngài để làm hành trang trên con đường tu phật.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan