CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm niệm của đệ tử đối với cố NT. Huệ Liên

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Thiền đức Tăng

Ngưỡng bái bạch chư Ni trưởng, Ni sư

DSC 2450

Kính thưa chư Phật tử gần xa, con Thích nữ Đền Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Tâm xin có đôi phút tưởng niệm Giác linh Cố Ni trưởng - Thầy của chúng con.

Kính bạch Thầy! Con nhớ mãi... Thầy ơi! Con nhớ mãi….

Mười chín tuổi con xuất gia theo Thầy. Con còn nhớ khi chập chững mới vào cửa đạo, con hữu duyên đa phước được Thầy tiếp nhận và thí phát xuất gia, con được gần gũi hầu Thầy suốt mấy năm cùng chư huynh đệ Sư Thông - Ngọc Bảo, Sư Thông - Ngọc Bình. Ngày ấy nơi núi rừng hiu quạnh, ít có Phật tử lui tới, thầy trò vất vả, vậy mà tâm linh rất an lạc.

Kính bạch Thầy!

Thầy ơi! Đêm nay là đêm cuối cùng. Ngày mai, Thầy sẽ ra đi mãi mãi, về cõi vĩnh hằng bất diệt. Và kể từ đây, chúng con sẽ vĩnh viễn xa Thầy.

Thầy đã đi rồi hỡi Thầy ơi!

Người người tôn kính lệ tuôn trào,

Một chữ cũng thầy hai chữ cũng thầy,

Con nhớ mãi, Thầy ơi con nhớ mãi!

Thầy cho con một bài thơ.Theo Thầy xuất gia đã trên 50 năm, con thường đọc cho thầy nghe lúc Thầy còn sinh tiền. Con hỏi Thầy có nhớ không, Thầy cười rồi nói khẽ “Sao không nhớ?” Con xin đọc lại cho Thầy nghe lần này rồi vĩnh biệt Thầy ơi!

Bao quanh màu lá sẫm

Tịnh xá lạnh trang nghiêm

Đoàn chư Ni an lạc

Thanh tịnh cảnh êm đềm

Hoa muôn phương đoàn tụ

Xóa bỏ bể lợi danh

Tóc huyền tơ đoạn phủi

Đâu màng tuổi ngày xanh

Hoa lòng màu trong trắng

Hoa điệu nhạc vô sanh

Đón tâm hồn giải thoát

Chung kết cánh sen vàng

Đồng cùng nhau tiến bước

Đi đến cảnh Niết-bàn.

Con càng nhắc càng xúc động Thầy ơi!

Kính bạch Giác linh Thầy!

Kiếp nhân sanh giả hợp rồi tan,

Ôi vĩnh biệt nghìn thu!

Chúng con ngậm ngùi luyến tiếc, tiễn biệt Giác linh Thầy đường về Phật quốc.

Kính bạch Giác linh Thầy thùy từ chứng giám

Nam Mô Ta Bà Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

    Chia sẻ với thân hữu: