CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm niệm của hành giả khóa tu Ni giới HPKS 26

Nam-mô Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa thượng chứng minh,

Ngưỡng bạch chư Đại đức,

Ngưỡng bái bạch Ni trưởng Thiền chủ,

Ngưỡng bái bạch chư Ni trưởng chứng minh,

Kính bạch chư Ni sư,

Kính bạch quý Sư cô,

Thưa toàn thể đại chúng,

NiGioi26 24

Bảy ngày tu học thanh tịnh hòa hợp của Ni chúng chúng con đã đến lúc khép lại, trong giờ phút trang nghiêm của Lễ Bế mạc khóa tu này, chúng con thành kính đảnh lễ chư Tôn Thiền đức Tăng Ni hiện tiền, và xin thay lời chư hành giả Khóa tu Truyền thống Ni giới Hệ phái Khất sĩ - Lần thứ 26 tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trung – An Khê – tỉnh Gia Lai, được bộc bạch đôi dòng cảm niệm hầu tỏ bày lòng tri ân của chúng con đối với các bậc Thầy hiền và cũng một chút gợi nhắc khoảng thời gian không đủ dài nhưng đong đầy bao ý nghĩa, niềm an lạc, lợi ích đối với mỗi hành giả chúng con.

Kính bạch chư Tôn Thiền đức,

Suốt bảy ngày qua, quý Ngài đã mang nguồn an lạc kỳ diệu đến với chúng con. Đức Phật dạy rằng nơi nào có giáo pháp Tứ niệm xứ, nơi ấy có sự hòa hợp, an lạc. Nói rõ hơn rằng nơi nào có sự tu tập trong Chánh pháp, nơi ấy có niềm an lạc hạnh phúc. Hạnh phúc cho tự thân và cho chư thiên loài người, chúng sinh nơi ấy. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân quý Ngài đã mang nguồn pháp lạc ấy cho chúng con.

Kính lạy các bậc Thầy hiền,

Nhiều năm trở lại đây, nhiều chư Tôn Thiền đức Tăng, chư Ni trưởng lần lượt bỏ chúng con quảy bước về Tây, chúng con những kẻ phàm phu còn dày đặc vô minh buồn khổ biết bao. Bởi đau xót cho chính chúng con thiếu phước duyên, không có nhiều thời gian được tu học nương theo trí tuệ, uy đức, phạm hạnh của quý Ngài. Trên đường cần cầu Phật đạo, chúng con cần lắm nơi nương tựa từ chư Tôn đức - những cội tùng vững chãi để chúng con được che nắng mưa lục trần, được bảo bọc viễn ly bụi trần phiền não.

Hàng hậu học chúng con, phước mỏng nghiệp dày dẫu ở Không môn, chưa thành vô ngã, để rồi, như cây sanh lửa, lửa cháy đốt cây. Chúng con bị lửa tham, lửa sân, lửa si đốt cháy từng giờ khắc, mong mỏi chư Tôn đức Ni thương tưởng thường xuyên tổ chức khóa tu học chung như thế này để chúng con được tu tập, năng lượng tu và trí tuệ thêm tăng tiến.

Kính lạy chư vị Ân sư,

Vì thương tưởng chúng con còn quá non dại trong nhà đạo, lại vì lòng mong bồi dưỡng đạo tâm cho thế hệ tương lai, chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa và quý Ni trưởng đã không quản ngại đường xá xa xôi, tuổi hạc bóng chiều, sức khỏe mỏi mòn vì bao Phật sự thử thách, đã về đây, ngồi với chúng con chỉ dạy từng li từng tí pháp hành, pháp tu, cũng như kiến thức Phật học, ý pháp của đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Ân đức này biết lấy gì báo đáp, chúng con chỉ biết thành kính đảnh lễ tri ân và phát nguyện tinh tấn tu tập, đi mãi trên con đường Khất sĩ này như một chút thù ân.

Kính lạy các đấng Sinh thành trong ngôi nhà giáo pháp,

Quý Ni trưởng chính là mẫu từ sinh ra và dưỡng dục chúng con trong ngôi nhà giáo pháp. Tâm nguyện, uy nghi, lời nói, sự hy sinh của quý Ngài là tấm gương sáng nhất, là bài học hay nhất và in sâu nhất trong tâm khảm chúng con. Sự hiện thân của quý Ngài chính là giáo pháp huyền diệu đối với chúng con rồi vậy.

Sau khoảnh khắc thiêng liêng này, khóa tu thật sự kết thúc, hàng phàm phu hữu học như chúng con quả thật quá lưu luyến 7 ngày học tu cùng nhau vì rồi đây chúng con khó có thể tìm lại được không khí tu học nhiệm mầu của những ngày sống tu trong hòa hợp như thế này.

Dẫu biết các pháp đều vô thường song những hình ảnh Ni trưởng Đệ nhất Chứng minh chầm chậm giám thiền khiến mắt chúng con rưng rưng cảm động, ánh mắt từ ái của quý Ni trưởng lắng nghe chúng con bày tỏ những thử thách chướng ngại, hình ảnh quý Ni sư chăm chú dõi theo ôn lại bài Chơn lý, quý Sư cô, Ni cô tinh tấn tu tập sẽ còn đọng mãi trong tâm trí chúng con trong suốt quãng đường tu học và phụng sự chúng sinh còn lại. Những hình ảnh ấy là chất xúc tác vi diệu cho chúng con có động lực để tinh tấn đi đi mãi trên con đường nhiều thử thách này.

Mỗi ngày ngắm nhìn đại chúng trang nghiêm tu tập, chúng con lại vô cùng hoan hỷ xen lẫn xúc động khi nhớ lại Ni đoàn năm xưa, Tổ sư Ni Kiều Đàm Di và chư Thánh Ni cúc cung thỉnh bái đức Phật và chư Tôn giả Tăng giáo giới dạy bảo cho Ni đoàn, lại tận tụy dìu dắt Ni chúng đi trên con đường giải thoát… Và lại nữa, hình ảnh chư Ni yên lặng thiền tọa giữa đất rừng An Khê hôm nay lại khiến cho hàng hậu học chúng con mường tượng rừng thiền định của Ni đoàn ở Lộc Mẫu giảng đường năm xưa. Đời sống tu học hòa hợp bình yên, ôi an lạc biết ngần nào!

Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ni trưởng – Trưởng Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Trung, vì lo cho tương lai của chư Ni trẻ đã nhọc tâm, nhọc sức rất nhiều để hoàn thiện phần cơ sở hạ tầng, tạo mọi điều kiện tốt nhất tổ chức khóa tu. Chúng con cũng chân thành tri ân quý Sư cô, Ni chúng Tịnh xá Ngọc Trung và chư Ni về công quả hỗ trợ khóa tu. Mỗi sớm khi mặt trời còn chưa mọc, trong lúc chúng con an lạc trên từng bước chân thiền hành, tiếng chổi quét sân, tiếng nước rửa nhà vệ sinh, âm thanh sửa soạn món ăn thức uống cho đại chúng từ trai đường đã nhắc chúng con cần tinh tấn tu hơn nữa, nếu không đại ân này chúng con không bao giờ đền đáp hết.

Thưa chư hành giả tỷ muội quý mến,

Cố Đệ I Ni trưởng đã tha thiết nhắc:

“Ngày đã cận, cần tu gấp rút,

Giới giữ sao trong sạch như xưa

Định – Huệ không thiếu không thừa

Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng…”

Các bậc Thầy đã nhắc mãi điều này mà chúng ta nào có thức tỉnh gì đâu. May mắn thay, trong những khóa sống chung tu học như thế này, chúng ta mới trải nghiệm hết vị giải thoát, lợi ích của giáo pháp. Chúng ta mới biết sự quan trọng của thực tập pháp và cao cả hơn hết là ý nghĩa của đời này được sống trong ngôi nhà Đạo Phật Khất Sĩ.

Bảy ngày tu qua nhanh. Mới ngày nào chúng ta còn nhìn nhau với ánh mắt e ngại chưa quen, giờ sắp đến lúc chia tay, nụ cười thân thiện hoan hỷ tự khi nào đọng mãi trên môi mỗi người. Bảy ngày cùng tu cùng học trong giáo pháp, chúng ta đã giúp đỡ cho nhau rất nhiều đó là sự tinh tấn của mỗi cá nhân tạo động lực cho nhau cùng tu tiến. Bảy ngày ngắn ngủi nhưng khiến cho tâm mỗi chúng ta an lạc, từ ái, tôn kính bậc trưởng thượng biết ngần nào. Giá trị và lợi ích của giáo pháp là thế. Tuy chỉ mới nếm chút pháp lạc, chúng ta đã thấy thân tâm mình bình yên vô vàn.

Mong sao tất cả tỷ muội chúng ta dõng mãnh hơn nữa, phát nguyện tinh tấn tu tập, quyết đoạn trừ hết phiền não để không phụ lòng dìu dắt của chư Tôn đức Ni, để không uổng kiếp người, không hổ thẹn là những nữ tử của đức Như Lai.

Đại chúng khóa tu cũng tri ân quý thiện nam tín nữ, tín chủ đàn na tín tâm với Tam Bảo, cúng dường sớt bát và hỗ trợ các phương tiện sinh hoạt, để chư hành giả có đầy đủ sức khỏe, yên tâm tu học. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, Bồ-đề tâm tăng trưởng, luôn tinh tấn hộ trì Tam Bảo.

Sau cùng, chúng con thành kính xin Hòa thượng, chư Đại đức và chư Tôn đức Ni chứng minh và hỷ nhận lòng thành kính đảnh lễ tri ân của chúng con.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát.

Tỳ-kheo-ni Hòa Liên cẩn bút.

    Chia sẻ với thân hữu: