CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm niệm của Phật tử TX. Trung Tâm - Bình Thạnh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy Đức Tổ sư Minh Đăng Quang;

Ngưỡng bái bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni;

Kính thưa quý Phật tử;

Kính lạy Giác linh Hòa thượng Pháp sư;

IMG 1977 Copy

Trong không khí ấm áp, trang nghiêm của đêm cuối trước ngày tiễn biệt đưa kim quan Hòa thượng Pháp sư trà tỳ, chúng con xin phép quý ngài đôi phút để bày tỏ tấm lòng của hàng Phật tử đối với bậc Ân sư thân thương khả kính.

Kể từ hôm nay con hết gặp lại Hòa thượng trên thế gian này. Một mất mát lớn của Hệ phái Khất sĩ và cả Tăng Ni, Phật tử chúng con. Nhưng hình ảnh của Hòa thượng luôn sống mãi trong tâm con qua những lần được tiếp xúc, được trực tiếp nghe pháp, hay những bài thơ văn, kinh sách mà con được diễm phúc đọc qua, những tin tức mà Hòa thượng đã đi giảng pháp, đi từ thiện ở trong nước và ở nhiều nơi trên thế giới. Một ấn tượng trong con qua tấm lòng từ ái của Ngài khi tổ chức chuyến đi cầu siêu cho hàng ngàn vong linh tử nạn ở biển Đông. Con cũng rất ấn tượng khi đọc bài văn thơ “Cảm niệm ân đức Tôn sư”của Hòa thượng. Con nghĩ đó là một áng thơ tuyệt tác làm xúc động lòng người. Con cũng gần thuộc lòng và rơi lệ nhiều lần khi hiểu rõ hơn về cuộc đời Tổ sư và cũng xúc động về nỗi lòng của Pháp sư đối với Tổ Thầy.

Con nhớ Hòa thượng Pháp sư từng dạy chúng con câu nói để đời: Hưởng phước chớ hưởng tận / Hưởng tận tất bần cùng. Chúng con mãi ghi nhớ.

Con nhớ lại vào năm 2001, khi Hòa thượng Pháp sư về thăm Việt Nam, Hòa thượng trụ trì Tịnh xá Trung Tâm có trình bày với Ngài rằng Phật tử Từ Ý thành lập nhóm hỗ trợ Tăng Ni nghèo hiếu học, xin Hòa thượng Pháp sư đặt cho tên gọi, và Ngài đã hoan hỷ ban cho nhóm là Ban Trợ duyên Phật pháp.

Kể từ đó đến nay đã được 15 năm, số Phật tử lúc đầu tham gia được 40 vị. Sau đó, nhờ ân đức của Hòa thượng Pháp sư và Hòa thượng trụ trì mà số lượng Phật tử tham gia ngày càng đông, tính đến nay (2015) đã lên 1.300 vị.

Kể từ nay, chúng con không còn gặp lại Hòa thượng Pháp sư nữa. Ngài đã ra đi nhưng hình ảnh của Ngài luôn ở trong tâm chúng con không bao giờ quên.

Chúng con cầu nguyện oai lực Tam Bảo, Đức Từ Phụ A Di Đà phóng quang tiếp dẫn Giác linh Pháp sư Cao đăng Phật quốc.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát tác đại chứng minh.

Nam mô Giác linh Hòa thượng Pháp sư thùy từ chứng giám.

    Chia sẻ với thân hữu: