CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm niệm hành giả khóa "Sống chung tu học" lần 4

Nam-mô Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

Ngưỡng bái bạch Hòa thượng chứng minh,

Ngưỡng bạch chư Đại đức,

Ngưỡng bái bạch Nhị vị Ni trưởng chứng minh,

Kính bạch chư Ni sư,

Kính bạch quý Sư cô,

Trong giờ phút trang nghiêm của Lễ Bế mạc khóa tu này, con Tỳ-kheo-ni Liên Hòa, thành kính đảnh lễ chư Tôn Thiền đức Tăng Ni hiện tiền, và xin thay lời chư hành giả khóa tu Sống chung tu học - lần thứ 4, tại Tịnh xá Ngọc Chánh, được bộc bạch đôi dòng cảm niệm, khi lộ trình tu học 7 ngày đã đến hồi khép lại.

Kính bạch Hòa thượng,

Kính bạch chư Tôn Thiền đức Ni,

BM 12

Giờ này, khóa tu Sống chung tu học 7 ngày đã thật sự kết thúc. Thời gian trôi nhanh đến không ngờ. Mới hôm nào, chúng con tề tựu về đây, nhận phòng, rồi lao xao làm quen khung cảnh Tịnh xá Ngọc Chánh, chúng con gặp nhau chắp tay chào trong ánh mắt chưa quen, mà giờ đây khóa tu đã đến ngày bế mạc, bầu không khí hòa ái của hội chúng gắn kết trong 7 ngày tu chung cũng sắp lạc vào không gian.

Đêm qua, đêm cuối khóa tu,… mưa sụt sùi rơi mãi như thầm nhắc thêm cho chúng con, sự phù du đổi thay chóng vánh của vạn pháp trong thế giới hiện tượng này. Mấy hôm nay, trời hơi oi nồng, giờ ngồi thiền đại chúng phải mở quạt liên tục, vậy mà lúc họp chúng lần cuối, mưa bắt đầu đổ xuống, rồi rả rích khôn nguôi, như thầm nói hộ lòng lưu luyến những ngày bên nhau tu tập của chúng con vậy.

Đối với tất cả hành giả chúng con nói chung, và riêng bản thân con nói riêng, đây lần đầu tiên, con được diễm phúc trở về, sống tu học trong vòng tay thương yêu của chư Ni trưởng, chư Tôn đức Ni, và các tỷ muội trong ngôi nhà Giáo đoàn 3- Hệ phái Khất sĩ, chúng con thật sự rất xúc động và cảm thấy yên bình, nhẹ nhàng, ấm áp khôn ngần, cứ như là bầy gà con chạy về, ùa vào lòng mẹ, nương tình thương và sự che chở của mẹ.

Mỗi ngày Nhị vị Ni trưởng, và quý Ni sư dẫn dắt chúng con tu học, sợi dây tình đạo, tình thầy trò, tình pháp lữ trở nên vững chắc hơn trong hội chúng. Những hôm lên Phật đường, Nhị vị Ni trưởng vì bệnh duyên cần nghỉ ngơi không lên được, quả thật, chúng cảm thấy một khoảng trống rất lớn trong đại chúng. Chúng con cảm thấy lo lắng nhiều cho sức khỏe của chư bậc Thầy. Nghe tiếng ho, thấy quý Ngài sổ mũi, tiếng khàn, lòng chúng con rất xót xa.

Chúng con biết rất rõ, sự lao nhọc vì Phật sự quá nhiều khiến thân thể như cỗ xe mỏi mòn kia không còn gắng chịu nhiều hơn nữa. Nhưng vì thương tưởng hậu học, lo cho chư Ni trẻ, cần phải được chăm sóc tâm thức - tâm linh nhiều hơn, chư Ni trưởng và chư Ni sư đã quên hết sức khỏe cũng như các Phật sự khác, để trở về đây hướng dẫn khóa tu.

Chúng con phủ phục thành kính đảnh lễ tri ân Nhị vị Ni trưởng và chư Ni sư. Chúng con nào dám nghĩ đến việc “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh” hay “thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ”… gì mà chỉ cố gắng tu tập, giữ gìn oai nghi, đạo hạnh, vo tròn phận sự người con trò trong ngôi nhà Giáo hội để quý Ngài thôi bớt bận tâm lo nghĩ cho chúng con mà thôi.

Chúng con thành kính tri ân chư Tôn đức Giáo đoàn III đã quan tâm nâng đỡ tạo điều kiện cho chư Ni chúng con được sống chung tu học. Được sống bên nhau tu học như thế này, chúng con mới biết rõ năng lượng tu tập trong đại chúng quan trọng đến mức nào. Mỗi ngày, chư Tôn đức còn chu đáo sắp xếp chư vị giảng sư về giảng dạy giáo pháp Phật đà, cũng như chia sẻ kinh nghiệm tu học cho chúng con. Quý Ngài không chỉ trao cho chúng con khẩu giáo pháp mầu, mà còn làm tấm gương chói sáng cho chúng con về biểu nghi uy đức thiêng liêng của quý Ngài. Sự hiện thân của quý Ngài đã là giáo pháp vi diệu rồi vậy.

Vài tiếng đồng hồ nữa, sau buổi lễ Bế mạc này, chúng con sẽ trở về tiếp tục sự tu tập, sinh hoạt nơi bổn xứ, vẫn còn đó trong chúng con lời nhắc nhở “hãy giữ gìn oai nghi của người Ni phạm hạnh, hãy làm Phật hiện hữu trong ta, hãy làm giáo pháp hiện hữu trong ta” của Hòa thượng đạo hiệu Giác Trong;

Vẫn còn nguyên trong chúng con hình ảnh “người lữ hành chèo thuyền độc mộc qua sông mê. Người lữ khách ấy không dám nhìn quá xa, không dám nhìn quá sâu, không ngoảnh đầu lại, không bận tâm vẻ đẹp sông nước hữu tình, không nguyền rủa than vãn những khúc sông ghềnh thác…” mà Hòa thượng đạo hiệu Giác Phương khắc sâu vào tâm thức của chúng con. Ôi! Bài học dòng sông cuộc đời, người tu học làm sao học hết, làm sao buông xả cho xong “cái ngã và ngã sở”, làm sao đoạn dứt mọi bất thiện nghiệp trong một kiếp này, khi lưới nghiệp của chúng con còn quá dày.

Vẫn còn đó trong chúng con những trăn trở, thao thức, hoài bão cho một Ni đoàn nói riêng, một hàng Tăng bảo đẹp như Hòa thượng đạo hiệu Giác Thành, Đại đức Giác Phổ, và Đại đức Giác Hoàng nhắc nhở cho chúng con.

Vẫn còn đó lời dạy chân tình tha thiết gợi mở tâm phục thiện tự giác trong chúng con mà giờ giờ khắc khắc, Nhị vị Ni trưởng khuyến tấn. Và vẫn còn đó trong chúng con tấm gương nhẫn nại tu hành vượt khó của chư Tôn đức Ni thuở đất nước còn trong mưa đạn mà Ni sư Hạnh Liên đã tâm sự với chúng con đêm ấy…

Chúng con thành kính tri ân lời huấn dạy vàng ngọc của chư Tôn Thiền đức Tăng Ni đã soi rõ con đường nên học, nên hành trì cho đàn hậu tấn. Được sống chung tu học 7 ngày như thế này, chúng con tự tin, định hướng được con đường đi và được tiếp thêm năng lượng tinh tấn. Ngưỡng chúc quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, làm người lái thuyền đưa chúng con và chúng sinh qua bờ sinh tử.

Chúng con thành kính tri ân Ni trưởng Viện chủ, Sư cô Trụ trì và Ni chúng Tịnh xá Ngọc Chánh đã tạo mọi điều kiện ưu việt nhất để đại chúng tu tập an lạc, thanh tịnh.

Đại chúng khóa tu cũng tri ân quý Phật tử, tín chủ đàn na đã hỗ trợ về mặt ẩm thực và mọi phương tiện sinh hoạt, để chư hành giả có đầy đủ sức khỏe, tinh thần phấn chấn, việc tu học đạt được hiệu quả. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, Bồ-đề tâm tăng trưởng, tinh tấn hộ trì Phật pháp.

Một lần nữa, chúng con thành kính xin Hòa thượng, chư Đại đức và chư Tôn đức Ni chứng minh và hỷ nhận lòng thành kính đảnh lễ tri ân của chúng con.

Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ-tát.

    Chia sẻ với thân hữu: