CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm niệm Hòa thượng Tôn sư

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Giác linh Thầy,

Hôm nay ngày 09/08/2015 nhằm ngày 25/06 năm Ất Mùi, toàn thể Tăng Ni và Phật tử chúng con thành kính khấu đầu đảnh l Giác linh Thầy.

photo 5

Kính bạch Giác linh Thầy,

Hôm nay tại Thiền viện Minh Quang, Sydney, trời se lạnh mây bao phủ, lòng người tê tái, mắt người ngấn lệ. Trong giờ phút mà khoảnh khắc biến thành thiên thu, Thầy đã xả bỏ nhục thân ở cõi ta-bà để về với Phật.

Giờ này, đối trước di ảnh Giác linh Hòa thượng, đệ tử chúng con hàng Tăng Ni, Phật tử xin được bộc bạch đôi lời để nói lên nỗi lòng kính tiếc không cùng tận đối với bậc Thầy khả kính, suốt nhiều năm đã tận tuỵ dắt dìu, dạy bảo chúng con trên con đường tu học.

Kính bạch Giác linh Thầy,

Chúng con thật diễm phúc được trưởng thành trong Pháp nhũ từ hoà của Thầy, cho dù chúng con biết các pháp vô thường, không một pháp nào không chịu sự biến hoại, nhưng sự thật trong lòng mỗi chúng con vẫn hằng mong Thầy trụ thế dài lâu, để tiếp tục dạy dỗ dắt dìu chúng con trên con đường đạo pháp.

Than ôi! Giờ này nơi đây, bầu trời ảm đạm hơn, không gian dường như ngừng lại, thắm đượm một màu nhòe lệ. Niềm đau này biết lấy gì lấp cho bằng được, khoảng trống này biết lấy gì đắp cho đầy, chỉ xin thời gian ngừng lại cho chúng con được bên Thầy thêm giây phút, được nghe pháp âm của Thầy, được cùng thầy ngồi chung tu học, ngưỡng nguyện Giác linh Thầy chứng giám.

Kính bạch Giác linh Thầy,

Từ nay còn đâu nữa những bài pháp Thầy đã thuyết giảng, với giọng nói hùng hồn như sư tử hống, đã đánh thức tâm hồn của chúng con chuyển mê khai ngộ. Thầy dạy bảo chúng con từng lời từng chữ, sửa cho chúng con từng nết từng hạnh, Thầy chỉ cho chúng con, con đường tu học, thoát khỏi sanh già bịnh chết.

Còn đâu nữa những dịp Thầy sang hoằng pháp ở Úc Châu, bóng dáng Thầy từng bước chậm rãi thiền hành quanh sân chùa, rồi cười nói với nhau trong tình đạo vị. Nụ cười của Thầy đã xóa tan bao nỗi u buồn của chúng con đang nằm sâu trong tâm thức.

Thầy ơi, Thầy ra đi làm sao chúng con giữ lại được hình bóng Thầy. Thầy ra đi nghe biển khóc trời sầu, mặc dầu Thầy vẫn thường dạy: Đời là vô thường, giả tạm, có sanh ắt phải có tử.

Kính bạch Giác linh Thầy,

Trong giờ phút ngàn năm vĩnh biệt này, mặc dầu hình hài Thầy tuy có xa, nhưng chúng con vẫn nghĩ, tâm hồn luôn luôn giao cảm và Thầy vẫn luôn luôn ở bên cạnh chúng con.

Kính bạch Giác linh Thầy,

Ngàn xưa và ngàn sau, có đâu trăng lặng về non không trở lại, đường về xứ Phật vẫn tỏa ngát sen thơm, trong giờ phút thiêng liêng kính tiễn Thầy đi, chúng con nguyện sống theo lời dạy bảo của Thầy, sống có ích cho Đạo, có lợi cho đời để không phụ công ơn dạy bảo của Thầy.

Kính bạch Giác linh Thầy,

Nơi cảnh ta-bà khổ trược, nơi Thiền viện Minh Quang thân thương này, toàn thể Tăng Ni và Phật tử chúng con xin đê đầu đảnh lễ tin biệt Giác linh Thầy. Ngưng mong Giác linh Hòa thượng thùy từ chứng giám. Giờ này khấu trước di ảnh Thầy, chúng con thành kính thắp nén tâm hương cúng dường Giác linh Thầy. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ Giác linh Thầy qua miền Tịnh cảnh, đạt thành quả Phật, hồi nhập ta-bà để tiếp tục sự nghiệp hoằng pháp độ sanh.

NAM MÔ GIÁC LINH ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ THÙY TỪ CHỨNG GIÁM

DSC 9073

DSC 9078

photo 4

    Chia sẻ với thân hữu: