CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tạ của Giáo đoàn VI

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Hòa thượng Thiền chủ,

Kính bạch Chư Tôn Hòa thượng lãnh đạo sáu giáo đoàn,

Kính bạch Chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng trong chúng hiệp hòa,

Toàn thể chư Tăng giáo đoàn VI chúng con xin đối trước chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái có duyên sự đầu thành đảnh lễ, kính dâng lên đôi lời cảm tạ.

Kính bạch chư Tôn giáo phẩm,

Từ khi nhận được tin lãnh đạo Hệ phái thành lập khóa tu truyền thống Khất Sĩ và luân phiên từng giáo đoàn đăng cai tổ chức, lòng chúng con vô cùng hân hoan với bao cảm xúc thật khó tả.

Trước nhất, chúng con xem khóa tu là cơ hội được cùng huynh đệ các giáo đoàn sống chung tu học, cùng nhau sách tấn giới hạnh và trao đổi kinh nghiệm tu hành để tiến tu đạo nghiệp. Lần lượt giáo đoàn I rồi đến giáo đoàn V tổ chức khóa tu hết sức thành công tốt đẹp. Thế là đến lượt giáo đoàn VI chung tay cùng hệ phái đăng cai tổ chức, góp phần cho sức sống của khóa tu tồn tại lâu dài.

Là đơn vị tổ chức, lòng chúng con rất đỗi vui mừng, nhưng pha lẫn vào đó là những điều lo lắng. Chúng con vui vì có được phước duyên thừa hưởng đạo hạnh tu hành của quý Ngài làm cho Giáo đoàn chúng con được hưng thạnh hơn, Tăng chúng cũng được noi gương chư Tôn đức trong nếp sống của người con Khất Sĩ. Bên cạnh niềm vui đó, niềm lo lắng cũng làm chúng con nhiều lần thao thức. Giáo đoàn VI là một giáo đoàn nhỏ trong lòng Hệ phái. Từ khi hai đức Thầy khả kính vắng bóng, Giáo đoàn trở nên hiu quạnh. Ngoài Tịnh xá Lộc Uyển là trung tâm Giáo đoàn thì những ngôi tịnh xá khác đều nhỏ hẹp. Số lượng Tăng chúng cũng rất hạn chế, đa số là những vị nhỏ tuổi đạo, còn non kém về đạo hạnh cũng như giới đức chưa viên mãn. Như vậy, cả hai mặt cơ sở hạ tầng và nhân sự đều rất khiêm tốn. Chúng con lo sợ rằng không thể chu toàn về nơi tu tập và sinh hoạt cho khóa tu truyền thống của Hệ phái.

Thế nhưng, nhờ sự gia hộ của chư Phật, đức Tổ sư và chư vị Đức Thầy cùng với sự hỗ trợ tận tình của chư tôn giáo phẩm, đặc biệt nhất là với tinh thần phụng sự Hệ phái, Hòa thượng đương kim trưởng Giáo đoàn đã lãnh đạo Tăng chúng đoàn kết một lòng hướng về khóa tu. Tịnh xá Ngọc Nhơn là ngôi tịnh xá nhỏ nằm trên mảnh đất cằn cỗi đầy nắng cát giữa một vùng quê nghèo bình dị của huyện Hàm Thuận Nam, đạo tràng nơi đây như khép mình thu gọn trong khu rừng vắng với vườn cây xanh mát. Chúng con đã tận dụng địa hình sinh thái để thành lập một đạo tràng thân thiện môi trường, đồng thời cũng như gầy dựng lại cuộc sống đơn giản thanh bần của người Khất Sĩ giữa chốn sơn lâm.

Với tình nghĩa thâm sâu dành cho giáo đoàn chúng con, chư Tôn đức đã trở về tham dự với số lượng đông nhất trong sáu khóa tu. Đây là niềm khích lệ lớn lao cho chư Tăng chúng con trong công tác phụng sự đạo pháp. Chúng con tin tưởng rằng, tình đoàn kết sắc son đó là một sự kết nối vững bền cho sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của Hệ phái chúng ta trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hôm nay, khóa tu đã thành công hơn cả sự mong đợi, chúng con vô cùng vui mừng và xúc động. Chúng con thành kính tri ơn sự lãnh đạo sáng suốt của Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức khóa tu cũng như sự lãnh đạo của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái. Chúng con thành kính tri ơn Hòa thượng Thiền chủ đã tận tình hướng dẫn chúng con trong suốt khóa tu này. Chúng con thành kính tri ơn Ban tổ chức đã chỉ dạy chúng con trong mọi công tác chuẩn bị để khóa tu diễn ra theo đúng kế hoạch. Cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho chư Tôn đức Giáo phẩm pháp thể khinh an, sớm thành tựu đạo quả Bồ-đề để dẫn dắt chúng con và chúng sanh đi trọn con đường giác ngộ và giải thoát.

Xin thành kính tri ơn chư Tôn đức có mặt đông đủ tham dự khóa tu lần này. Chính sự hiện diện của chư Tôn đức đã góp phần làm cho hành trình của khóa tu truyền thống được tiếp bước và ngày càng phát triển. Cầu nguyện chư Tôn đức thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn để làm cho Hệ phái chúng ta mãi mãi trường tồn, làm lợi ích cho nhân sinh và xã hội.

Góp phần cho sự thành công này, chúng tôi xin được tri ơn Ban trị sự Phật giáo tỉnh, huyện và chính quyền địa phương các cấp đã tạo mọi điều kiện cho Ban tổ chức thực hiện tốt vai trò đăng cai. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, dồi dào sức khỏe để lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Xin tri ơn quý Phật tử các nơi đã đóng góp kẻ công người của, phát tâm công quả phụng sự cho khóa tu trong suốt những ngày qua không quản gian lao và mệt nhọc. Công đức mà quý Phật tử làm được xin ơn trên Tam bảo và hiện tiền chư Tôn đức chứng minh. Cầu nguyện Tam bảo gia hộ Quý Phật tử vạn sự an vui, muôn điều phúc lạc, sớm tăng trưởng thiện nghiệp để giải thoát sinh tử luân hồi.

Kính bạch chư Tôn giáo phẩm,

Mặc dù Ban tổ chức đăng cai chúng con đã làm việc hết sức mình để chăm lo cho khóa tu được chu toàn nhưng không thể tránh được những phần sơ sót. Kính mong chư Tôn đức niệm tình hoan hỷ cho chúng con thành tâm sám hối.

Một lần nữa, chúng con kính chúc chư Tôn đức giới đức trang nghiêm, đạo tâm bất thoái, sớm viên thành đạo quả.

Cầu chúc toàn thể quý Phật tử vạn sự kiết tường, mãi mãi an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan