CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tác về Khóa tu truyền thống NGHPKS lần 18

Hơn trăm cành sen quý

Ngát hương thanh diệu kỳ

Tịnh tâm trang nghiêm tướng

Ngời tế hạnh oai nghi.

 

Chúng hợp hòa chung sống

Biết, linh pháp hiển bày

Lục hòa nền móng đạo

Pháp hỷ lạc vui thay.

 

Thiền duyệt cơm no dạ

Công đức thủy mát lòng

Tinh cần hạnh tiến đạo

Nhẫn nhục đức thành công.

 

Văn, tư, tu miên mật

Khất sĩ hạnh hành trì

Truyền thống ba đời Phật

Pháp Tổ sư dung thông.

 

Cảnh Tây phương giải thoát

Cửa Khất sĩ hiển bày

Nối truyền Thích Ca pháp

Đạo Khất sĩ hoằng khai.

    Chia sẻ với thân hữu: