CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng của chư Ni khoá Bồi dưỡng đạo hạnh lần 3

Tập sự Mỹ Thới

Tịnh xá Ngọc Đức – Lý Sơn, Quảng Ngãi

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh, lần thứ 3 dành cho Sa-di, Sa-di-ni và tập sự. Thời gian theo định luật thường tình cứ trôi và trôi mãi mãi. Con nghĩ hoài mới hôm nào chị em huynh đệ từ nơi hải đảo xa xôi, chân ướt chân ráo bước vào nơi Pháp viện để tham dự khóa tu, thế mà giờ đây mỗi huynh đệ sắp phải trở về nơi trú xứ của mình. Tuy chỉ 7 ngày thôi, nhưng con học được nhiều điều từ chư Tôn đức Tăng Ni. Phận sơ cơ bước vào đạo, oai nghi chưa đủ, đức hạnh chưa dày nhưng được sự thương tưởng của chư Tôn đức Tăng Ni đối với đàn hậu học, chúng con vô cùng tri ân.

Mỗi hành động, lời nói của quý Ngài cho chúng con hành trang vững chắc trên con đường tu học và hoằng dường chánh pháp sau này. Giờ đây, một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân những gì mà quý Ngài đã làm cho chúng con để trở nên một người Khất sĩ đúng nghĩa, một vị sứ giả mang giáo pháp Như Lai vào cuộc đời.

Và sau đây, con xin cúng dường chư Tôn đức và đại chúng một vài lời thơ. Tuy thơ không được hay, ngôn từ không tinh tế cho lắm nhưng nó thay cho tấm lòng bế bỏng của con đối với chư Tôn đức cùng đại chúng.

THÀNH tâm đối nét hương trầm

KÍNH dâng Thầy Tổ thâm ân dẫn đường

TRI lời pháp nhủ làm gương

ÂN sư giáo dưỡng ba phương bốn loài

CHƯ Tăng tiếp bước trau dồi

TÔN nghinh pháp hội về ngôi đạo tràng

ĐỨC Ngài quả thật nghiêm trang

TĂNG đoàn giáo phẩm soi đàng chúng con

NI chúng đức hạnh vuông tròn

THAM thiền nhập định gieo bòn phước duyên

DỰ nơi chư Tổ Thầy hiền

KHÓA này tiếp bước nối truyền Thích-ca

TU hành chánh pháp độ tha

BỒI vun ruộng phước để mà độ sanh

DƯỠNG nuôi tâm trí trọn lành

ĐẠO mầu chứng đắc sẽ thành từ đây

HẠNH từ đức độ thông khai

LẦN theo dấu bước chân Ngài Mâu-ni

BA câu niệm Phật từ bi

THÀNH tâm dứt bỏ sân si nghiệp đời

CÔNG phu, công quả đắp bồi

VIÊN thông chứng đắc về nơi Niết-bàn

MÃN tròn xứ Phật Tây phang

CHÚC toàn đại chúng bình an tu hành

CHƯ Phật ngời tỏa rạng danh

HUYNH đệ tiếp bước độ sanh ta-bà

ĐỆ huynh cố gắng vượt qua

HÀNH trì giới luật để mà định tâm

GIẢ rằng đức hạnh uyên thâm

PHÁP mầu đạo lý ngàn năm sáng ngời

THẾ tánh vốn của cuộc đời

KHƯƠNG ninh chiếu sáng về nơi Phật đà

AN vui, dứt khổ, lìa xa

TUỆ duy thị nghiệp mới là chơn tu

ĐĂNG đàn thuyết pháp công phu

THƯỜNG hay quán xét chỉnh chu thân mình

CHIẾU xa khắp chốn tam minh

PHẬT từ thọ ký tánh linh trở về

SỰ chuyên vượt khỏi trầm mê

VIÊN thông huệ sáng Bồ-đề chơn như

THÀNH tâm kính lễ ơn Sư

ĐỘ sanh về chốn cửa từ Như Lai

THOÁT trần lìa cõi bi ai

CHÚNG trồng hiệp trí mở khai đạo mầu

SANH ra kiến tánh giồi trau

Nhịp cầu chơn lý về sau sẽ thành.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Tập sự Liên Phát

Tịnh xá Ngọc Văn – Củ Chi

Khóa giới đóng lại lục trần

Tu hành luôn phải ân cần từ bi

Bồi thêm định huệ hằng trì

Dưỡng nuôi đạo hạnh tâm bi thường hành

Đạo tâm luôn phải làm lành

Hạnh thời tu học an lành sống chung

Lần hồi mới được thung dung

Ba bốn vô chấp viên dung Niết-bàn

Thức-xoa Liên Minh

GĐ IV/PĐ 2

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng chứng minh,

Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn đức Ni chứng minh

Kính thưa thiền đường đại chúng,

Thật đầy đủ duyên lành, một lần nữa, con được về đây tham dự khóa bồi dưỡng đạo hạnh Sa-di, Sa-di-ni và tập sự. Lại một lần nữa để lại trong con biết bao bài học quý giá, biết bao giá trị của cuộc đời. Mà đặc biệt là giá trị đời sống của người xuất gia.

Là người xuất gia, phẩm hạnh và đạo đức là một nền tảng quan trọng, vững chắc không thể thiếu.

“Cao cả thay phẩm chất.

Sâu rộng thay đạo hạnh.

Lớn lao thay phận sự của người xuất gia” .

Con rất lấy làm vui trong giáo pháp của Tổ Thầy. Con thiết nghĩ giới hạnh của người xuất gia rất quan trọng trong sự tu tập để đạt đến giải thoát. Vì thế, chư Tôn đức hết lòng chỉ dạy, truyền những kinh nghiệm, kiến thức, pháp học cũng như những pháp hành nhằm giúp cho chúng con giữ tròn đạo hạnh của một người xuất gia.

Đạo hạnh ấy không tự nhiên mà có. Người có đầy đủ đạo hạnh phải biết chánh niệm tỉnh thức trong mỗi hành động, cử chỉ, trong mỗi lời nói, việc làm, và trong oai nghi đi, đứng, ngồi nằm…, mỗi hành giả phải tự trang nghiêm thân, khẩu và ý. Đã là người xuất gia, chúng ta phải hiểu được rằng: “Tất cả ý nghĩa và bản chất thật sự của chữ Tăng đều ở ngay nơi oai nghi giới hạnh. Vì thế chúng ta phải ý thức nỗ lực trau dồi giới thể và giới hạnh. Không chỉ giữ gìn phẩm hạnh bên ngoài mà ngay cả trong tâm chúng ta cũng phải trọn lành để đúng nghĩa là Tăng””.

Trong Luật Trường Hàng viết: “Có uy thì đáng nể, có nghi thì đáng kính. Do giữ gìn tịnh giới, hạnh tốt đầy đủ, rõ ràng tăng tướng, các đức oai nghiêm, đi đứng hợp phép, vòi vọi dễ xem, hình ngay bóng thẳng, nên khiến người khác nhìn thấy đều nể phục. Như thế mới là đạo phẩm xuất gia, thầy của trời người”.

Giải thoát giữ gìn tròn đủ phép uy nghi sẽ làm cho ngôi Tam Bảo chẳng bị đoạn dứt. Người tu giữ gìn được tịnh giới, đầy đủ hạnh tốt, tướng tăng hiện rõ ràng các đức oai nghiêm, khiến người nhìn thấy đều kính nể.

Bồi dưỡng Đạo hạnh là Khóa tu rất cần thiết cho hàng sơ cơ hậu học chúng con. Chúng con được thực tập nếp sống phạm hạnh, được thực tập chánh niệm trong mọi lúc mọi nơi. Quý Ngài giúp chúng con biết yêu thương, quan tâm đến chư huynh đệ đồng tu đồng học, biết suy nghĩ thông cảm cho người, biết được vai trò và giá trị của người xuất gia.

Một niềm vui trong con trỗi dậy thật khó tả. Bởi đây, hình ảnh của Tăng đoàn Khất sĩ đang khắc sâu trong tâm thức. Nó hay lắm, nó đẹp lắm, nó cao quý thiêng liêng lắm! Tuy cách xa Đức Phật hơn 2500 năm, nhưng hình ảnh trang nghiêm, thánh thoát của bước chân Khất sĩ vẫn sống mãi trong giáo pháp của Tổ Thầy, sống mãi trong sâu thẳm tâm thức của mỗi hành giả chúng con.

Chúng con nguyện rèn luyện mình theo lời dạy của Tổ sư:

“Thường nên kiểm soát hành vi

Khi ăn, lúc nói, đứng, đi, ngồi, nằm

Đừng cho vọng ý phóng tâm

Phải nhờ giới luật buộc cầm khít khao

Tuy không thấy ý chỗ nào

Nhưng khi động tác ý xao ra ngoài

Nếu ai thiền định hoài hoài

Ấy là ý mã bị cai trị rồi

Bằng ai giãi đải buông trôi

Trách xao ý mã bị cai trị rồi…

Vậy nên hãy ráng kềm cương

Giờ giờ phút phút phải thường soi tâm

Lặng lờ giữ vẻ trầm ngâm

Tánh dè dặt kính nết đằm thắm nghiêm

Luôn luôn đôi mắt phải kềm

Đừng hay nhìn liến kiếm tìm chi chi

Ngó ngay xuống bước chân đi

Ngó vào tâm trí luôn khi không rời

Lỗ tai phải để thảnh thơi

Chớ ham nghe ngóng tiếng lời ai ai

Nghe kinh nghe pháp nghe bài

Nghe vào tâm trí đặng hay sửa mình” …

Để “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” chúng con nguyện nỗ lực hết mình để tiến tu đạo nghiệp, nguyện làm tròn bổn phận và giữ gìn đạo hạnh của người xuất gia.

Lời cuối, con kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ quý Ngài pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu, là kim chỉ nam dẫn đường chỉ lối cho chúng con, là ngọn đèn soi sáng cho chúng con từ bến mê sang bờ giác. Cầu nguyện chư huynh đệ tâm khỏe tâm an, thật nhiều sức khỏe, luôn tinh tấn tu tập trong giáo pháp của Như Lai.

Tập sự Liên Thứ

Tịnh xá Ngọc Đức

Bổn sư: Sư cô Thùy Liên, Giáo đoàn III

NGỒI THIỀN

Ngồi thiền nhức mỏi lại rân rân

Bắt lên thả xuống biết bao lần

Mong cho thời giờ mau nhanh hết

Về phòng duỗi thẳng khỏi đau chân

Ngày sau tiếp tục như mọi lần

Người thì ngã ngửa hết toàn thân

Mắt cứ lim dim theo hơi thở

Thiền xong cảm thấy khoái tinh thần

Ngồi thiền ngồi mãi chờ chuông ngân

Tê chân nhức mỏi cứ dần dần

Kéo đến bên con thật là khổ

Cầu mong cho dứt khỏi nghiệp trần

Hết mỏi thì lại đến tê chân

Ngồi thiền người cứ thấy bần thần

Nghiệp chướng vọng niệm mãi nổi lên

Bạch Sư! Tâm con chẳng vững bền

Ngồi thiền hôn trầm cứ bấp bênh

Đau vai nhức mỏi cố lãng quên

Quản chúng chư Ni đi giám thiền

Thế là Sư vỗ bả vai trên

Sư dạy con ơi cố gắng lên

Hít sâu thở nhẹ luôn vững bền

Hôn trầm nghiệp chướng con phải dứt

Hai chữ tu hành đặt ở trên

Nghe lời Sư dạy nên con phải

Thiền định khai tâm cố miệt mài

Bạch Sư hôm nay con giỏi lắm

Ngồi thiền giờ đã hết hôn trầm

Con thơ nhỏ dại lòng thầm nghĩ

Chắc là Sư đã khổ nhiều năm

Cho nên hiểu thấu rành như thế

Con xin đãnh lễ bái phục tâm

Bạch Sư, con nguyện cố chuyên cần

Công phu, công quả hằng tinh tấn

Xứng đáng làm con trò Khất sĩ

Ấy là báo đáp nghĩa thâm ân

Bạch Sư, thơ con đã dài lần

Chúc Ngài pháp thể mãi khương an

Tuệ đăng thường chiếu luôn tràn ngập

Mai này hưởng phước cõi Lạc Bang

Kính chúc đại chúng mãi tu hành

Con đường tu học liễu thoát sanh

Về nơi trú xứ mang ơn lớn

Giáo hội chư Tăng mở pháp lành.

Liên Thảo

Tịnh xá Ngọc Lâm, Long Hải, Giáo đoàn IV

Ngày 6 tháng 7 năm Đinh Dậu (2017)

Kính bạch chư Tôn Thiền đức chứng minh,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng, Ni chứng minh,

Con xin viết đôi dòng cảm tưởng qua Khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh tại Pháp viện Minh Đăng Quang, tổ chức từ ngày 2/7 đến hết ngày 8/7 Đinh Dậu (2017):

Con thường nghe các vị Tôn túc nói: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”, may mắn cho con, kiếp này con có thân người và còn được nghe Phật pháp nữa.

Thật là không gì có thể so sánh con được phước duyên đầy đủ tham dự Khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh. Bảy ngày được nghe quý Ngài chỉ dạy rõ cho con trên bước đường tu nhân, học Phật, tu tập như thế nào cho đúng lời Phật dạy. Chư Tôn đức nhắc lời Tổ dạy trong Chơn Lý cho chúng con thực tập đúng chánh pháp. Quý Đại đức, Sư cô trong Ban Quản chúng luôn nhắc nhở chúng con giữ gìn oai nghi tế hạnh, giữ giới nghiêm minh, nhờ đó việc tu học mới có kết quả tốt cho hiện tại và mai sau.

Con suy gẫm, chúng con nên chuyên cần tham dự Khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh càng nhiều càng tốt, để có cơ hội trau dồi giới đức, trang nghiêm giới thân, tâm linh thanh tịnh, sớm đạt đến quả vị giác ngộ giải thoát.

Chư Tôn Thiền đức Tăng, Ni nhị bộ đã tạo điều kiện cho Tăng, Ni trẻ chúng con có cơ duyên về đây sống chung tu học, rèn luyện về oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, mặc, nói, làm nhất nhất trong Giới. Chúng con nhờ có Giới mới có Định, nhờ có Định mới có phát sanh Trí tuệ, như thế mới xứng đáng một vị tu theo truyền thống Khất sĩ – “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”.

Khi con được tham dự khóa tu lần III, con cảm thấy rất vui vì được sống chung với chư huynh đệ, và học hỏi nhiều điều hay.

Con không biết nói gì hơn, giờ này con xin thành tâm cảm niệm công đức của chư Tôn Hòa thượng đã tổ chức Khóa tu cho chúng con về đây tu học. Con xin tri ân đến chư Đại đức Tăng, Ni trong Ban Quản chúng đã hết lòng, vì hành giả chúng con mà nhắc nhở kỹ từng cử chỉ oai nghi, góp phần trang nghiêm hội chúng.

Và con hứa sẽ cố gắng nỗ lực tu tập thực hành tốt hơn nữa, để đem lại lợi lạc cho bản thân, sau đó sẽ làm lợi ích cho nhiều người.

Con cũng xin thành tâm cảm niệm công đức của những vị Phật tử nhà bếp, đã có lòng thành trợ duyên cho chúng con từng món ăn để hành giả chúng con có đủ sức khỏe an tâm tu học.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Thức-xoa Liên Quang

Giáo đoàn I

Con, Thức-xoa Liên Quang có phước duyên được về Pháp viện Minh Đăng Quang tham dự khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 3, được sống chung tu học với nhiều Tăng Ni. Chúng con là mầm non của Phật pháp, là viên đá nhỏ góp phần xây dựng ngôi nhà Tam Bảo. Chúng con được nghe chư Hòa thượng, Đại đức, Sư cô giảng về đạo hạnh của người xuất gia từ oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, nói phải cho đúng giới luật.

Hòa thượng Giác Giới dạy người xuất gia phải một lòng quyết học đạo cho thấu rõ chơn tâm bổn tánh, mới thành một vị Tu-đà-hườn. Hòa thượng Giác Pháp dạy chúng con vào chúng ăn đúng oai nghi, lễ lạy để dẹp bản ngã của mình và nghe pháp học kinh phải nghiêm trang với tâm suy tư.

Hòa thượng Giác Toàn dạy chúng con người xuất gia phải hiền, thân khẩu ý phải thanh tịnh, bớt tham sân si. Hòa thượng còn dạy hàng ngày phải lo cho tâm, nói cho tâm, làm cho tâm để được lợi ích. Hòa thượng Giác Nhân dạy cách cúng dường, người nhận người cúng đều được thanh tịnh.

Đại đức Giác Hoàng dạy điều cần làm của Sa-di:

Trọn lễ hầu thầy

Có sự hiếu thảo

Sống hòa hợp

Đại đức Giác Phước dạy về tiểu sử của Hòa thượng Giác Nhiên. Thượng Tọa Giác Đăng dạy về giới thứ ba và giới thứ tư của người tu. Ngài dạy chúng con hiểu rõ về nhân quả, nên làm những điều lành, tránh những điều ác.

Trong bảy ngày qua, con được nghe những lời dạy của các vị Giảng sư, con hiểu rõ tầm quan trọng của giáo pháp của đức Phật, những việc cần làm của người xuất gia. Chúng con ý thức được mình phải giữ đạo hạnh cho tốt, giữ giới luật cho trọn vẹn mới tu định dễ dàng, nhờ vậy trí huệ mới phát sinh, làm cho Phật pháp bền vững lâu dài. Trước hết là làm cho đạo nghiệp của con ngày càng tiến bộ hơn, làm tròn chí nguyện xuất gia của con là trên cầu Phật Đạo, dưới độ chúng sanh.

Khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 3 hoàn mãn, chúng con chia tay nhau trở về trú xứ của mình. Con sẽ đem những lời dạy của quý Ngài áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Con sẽ tập chánh niệm tỉnh giác trong mọi công việc, không để sáu căn tiếp xúc với sáu trần bị nhiễm.

Trước khi dứt lời, con kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, phổ độ chúng sanh và trợ duyên cho chúng con trên bước đường tiến tu đến đạo quả giải thoát.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Sa-di-ni Liên Hiệp

Giáo đoàn IV/PĐ 1, Tịnh xá Ngọc Chung

Mới hôm nào, đặt chân vào Pháp viện, con vô cùng ngạc nhiên trước ngôi tịnh xá rộng lớn mênh mông không cùng tận mà hôm nay là ngày cuối cùng của buổi học Khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 3 tại Pháp viện Minh Đăng Quang.

Trong suốt khóa học, điều con tâm đắt nhất là lời giảng của Hòa thượng Trụ trì Pháp viện qua bài Chơn Lý “Đi tu”. Con nghe Ngài giảng mà thấy thấm thía: “Tất cả đều phải đi tu, ai ai cũng phải đi tu để thế gian được hiền lành. Nhưng đi tu phải đúng chơn lý, đúng chánh lý”.

Đi tu là để giải thoát trần khổ.

Đi tu là để giác ngộ làm người.

Đi tu để dẫn dắt chúng sanh.

Đi tu để đời tốt đẹp, cải sửa phong tục, khai đường mở lối cho thiên hạ. Người tu sẽ được đứng yên trên mặt đất, người tu là được sống ở đời tốt đẹp ”.

Chúng ta chỉ lo tu học, không nói làm, lo nghĩ chi cả mà lại thành công, mới thật là báu hay quý lạ! Vì bởi lẽ trần thế không bao giờ tôn trọng một người ác quấy tội lỗi.

Vậy thì đi tu là đúng lý hơn hết”.

Mỗi lần được Sư phụ cho đi tham dự khóa tu, con được thấm nhuần thêm, sáng tỏ thêm lời văn Chơn Lý của Tổ sư để áp dụng tu trong đời sống hàng ngày.

Con nguyện khi con về trú xứ của mình, sẽ thực hành hạnh nguyện độ mình, độ người, tu hành tinh tấn trong quãng đời còn lại.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan