CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng của hành giả khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần 6

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời.

Kính bạch Hòa thượng chứng minh,

Kính bạch Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, chư Đại đức Tăng trong chúng hiệp hòa,

Hôm nay là ngày bế mạc khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ sáu do Giáo đoàn VI đăng cai tổ chức, chúng con xin đại diện hành giả tham dự khóa tu đối trước chư Tôn đức đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.

Kính bạch chư Tôn đức,

Chúng con kính nghe Phật dạy trong kinh Pháp Cú rằng:

                                    Ai làm các hạnh lành

                                    Sẽ xóa mờ nghiệp ác

                                    Chói sáng rực đời này

                                    Như trăng thoát mây che.

Đi giữa cuộc đời đầy mưa nắng, con đường an vui và đau khổ dường như hòa quyện vào nhau, đưa đẩy con người theo dòng chảy của luân hồi sanh tử. Đứng giữa đất trời mấy ai nhận diện được cuộc sống này rồi sẽ đưa ta về đâu, ta là ai và ta sẽ thế nào khi giã biệt cõi đời? Những suy niệm đó đã diễn ra trong tâm thức và con người không thể nào tìm ra được câu trả lời cho bản thân mình.

Nhân duyên hy hữu thay Đức Phật đã ra đời. Ngài mang ánh sáng trí tuệ đến cho cuộc đời, dựng đứng lại những gì bị ngã đổ, khai mở những gì bị che đậy, dùng lòng từ bi soi sáng con đường giác ngộ cho tất cả chúng sanh. Tiếp bước sự nghiệp của Ngài, các bậc Tổ sư lại truyền bá đạo mầu trải khắp muôn phương. Tại Việt Nam, Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập hệ phái Khất Sĩ, lấy y bát làm lẽ sống, lấy tứ y pháp làm nơi nương tựa tu hành và hành đạo. Nhưng quan trọng hơn hết, Tổ sư đã dạy nếp sống chung tu học để Tăng chúng có cơ hội cùng nhau tiến tu đạo nghiệp và làm hưng thạnh thiền môn. Thấy được ý nghĩa sâu sắc đó, chư tôn đức lãnh đạo Hệ phái đã cho ra đời khóa tu truyền thống Khất Sĩ với tinh thần noi dấu chân xưa, tìm lại đời sống thanh bần, đơn giản nhưng đượm màu giải thoát ngày nào của người Khất Sĩ.

Chúng con từ khắp nơi trên cả nước thuộc sáu giáo đoàn khác nhau nhưng cùng chung dòng Khất Sĩ được về đây sống chung tu học dưới bóng huỳnh y của chư Tôn đức thật là một niềm hạnh phúc vô biên. Hàng ngày chúng con đón nhận suối nguồn tâm linh tỏa ra từ chư tôn đức thúc đẩy chúng con tinh thần nhiệt huyết tinh tấn hành trì các pháp tu nghiêm mật. Chúng con đã học tập ở quý Ngài giới đức trang nghiêm, pháp tu thiền nhập định. Từng lời giảng dạy của các Ngài đưa chúng con thâm nhập vào ý nghĩa từng quyển Chơn Lý do Tổ sư truyền lại. Chúng con còn học được kinh nghiệm hành trì của quý Ngài qua những lời chia sẻ trong thời thiền thoại để rút ra những bài học quý báu cho mình.

Những ngày sống chung an lạc này, chúng con cảm nhận có sự chuyển hóa lớn trong tâm thức. Những phiền não nhiễm ô dường như được lắng sạch. Tâm giác ngộ và sức định tĩnh đã có mặt trong tâm, khiến chúng con đạt được nhiều sự an lạc tuyệt vời. Để có được chút thành quả này là nhờ ân đức dẫn dắt tu tập của chư tôn đức lãnh đạo Hệ phái và chư Tôn đức hướng dẫn khóa tu. Chúng con thành kính hướng về quý Ngài với tâm thành kính biết ơn sâu sắc. Xin cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ chư tôn đức pháp thể khinh an, đạo tâm viên mãn, thành tựu viên mãn giới thân và phước huệ để mãi mãi là tàng đại thọ che mát chúng con.

Chúng con thành kính tri ân chư Tôn Đại đức Tăng Giáo đoàn VI và Đại đức trụ trì nơi đây đã tổ chức khóa tu rất chu đáo để chúng con được thuận duyên tu tập trong bảy ngày. Chúng con được biết Giáo đoàn VI rất ít Tăng chúng cũng như cơ sở tịnh xá đều nhỏ hẹp, vậy mà Hòa thượng trưởng đoàn đã hướng dẫn Tăng chúng đoàn kết trên dưới một lòng, kiến tạo một ngôi đạo tràng rất trang nghiêm và thanh tịnh. Về tu trong khóa thứ sáu này, chúng con như được sống lại những tháng ngày xa xưa trong đời sống du phương hành đạo của Tổ sư và chư vị đức Thầy. Chính điều này trở thành một động lực quan trọng cho chúng con tinh tấn tu hành trong suốt bảy ngày qua. Tất cả là nhờ công sức của chư Tôn đức và huynh đệ giáo đoàn VI đã phụng sự khóa tu hết sức nhiệt tình. Đây là điều mà chúng con vô cùng cảm phục. Chúng con cầu nguyện Tam bảo gia hộ Hoà thượng Trưởng đoàn, chư Tôn đức và huynh đệ trong giáo đoàn VI thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn và sớm thành tựu đạo quả bồ đề.

Chúng tôi cũng không quên công đức ủng hộ khóa tu của quý Phật tử xa gần. Nhờ sự chăm lo về mọi mặt của quý vị mà khóa tu được diễn ra thành công tốt đẹp. Cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho quý Phật tử cùng gia đình tai qua nạn khỏi, tật bệnh tai ách tiêu trừ, sớm hưởng được phước báu an vui trong đời này và cả những đời sau.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan