CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng của hành giả Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 14

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính lạy Đức Tổ sư Minh Đăng Quang,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức hành giả khóa tu,

Kính thưa quý thiện nam, tín nữ Phật tử hiện diện,

Hôm nay là ngày lễ Tạ pháp bế mạc KHÓA TU TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ LẦN THỨ 14, do Giáo đoàn II đăng cai tổ chức tại đạo tràng Tịnh xá Trúc Lâm, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Giờ này, chúng con đại diện chư vị hành giả khóa tu xin thành tâm đảnh lễ chư Tôn đức, kính dâng lên đôi dòng cảm tưởng.

Kính bạch chư Tôn Thiền đức! Nhận được thông báo Khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 14, chư Tăng chúng con hằng chờ mong đến ngày được tham dự. Và rồi, những cơn mưa cuối thu vẫn còn nặng hạt, dẫn lối cho chúng con quy tụ về Tịnh xá Trúc Lâm thân yêu này để tham dự lễ Khai mạc Khóa tu truyền thống Khất Sĩ lần thứ 14. Mới đó thấm thoát đã trải qua 7 ngày tu học, dưới sự tổ chức và sự giáo dưỡng dìu dắt của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái. Kính bạch quý Ngài! Đức Thế Tôn dạy: "Chúng sanh do vô minh che đậy, vì tham ái chấp thủ nên tạo gây bao vọng nghiệp, trôi lăn trong sáu đường không biết bao giờ ra khỏi". May thay có sự xuất hiện của Đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết con đường Trung đạo cho thế nhân noi theo, bước tới để ra khỏi rừng mê. Chúng con may mắn được sanh thân người, đầy đủ sáu căn, được xuất gia tu học trong pháp và luật của Đức Thế Tôn, đặc biệt là có duyên lành với giáo pháp của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, được làm học trò trong Tăng đoàn Khất sĩ. Tuy chúng con không được sanh cùng thời, không được trực tiếp thọ nhận sự giáo hóa của Đức Tổ sư và quý Đức Thầy. Chúng con được sống trong thời kỳ đất nước hòa bình độc lập, cuộc sống của người dân nói chung, tu sĩ nói riêng khá ổn định và ấm no hơn. Thế nhưng, sự tu tập của chúng con lại chưa được tinh tấn và thành tựu như các bậc Thầy đi trước, có chăng là sự phát triển về pháp học với một số tri thức về thế học lẫn Phật học và một số văn bằng, học vị. Chúng con chưa thực hiện được tâm nguyện của Tổ Thầy mong đợi và giao phó. May thay trong thời điểm này còn có sự hiện diện của các bậc Trưởng lão, Giáo phẩm Hệ phái, quý Ngài thấy rõ tình hình ấy và lo nghĩ đến tương lai giáo pháp của Tăng đoàn Khất sĩ ở thế hệ sau, nên đã thiết lập các khóa tu Giới-Định-Tuệ cho hội chúng các vị Khất sĩ. Từ đầu mùa xuân 2010 đến nay, xuyên suốt hơn 4 năm với 14 khóa tu đã diễn ra một cách tốt đẹp, mang lại nhiều kết quả cho hành giả.

Kính bạch chư Tôn đức! Bảy ngày trôi qua, với một thời khóa khép kín từ 3 giờ 30 sáng đến 21 giờ, chú trọng tính thực hành, và một bản nội qui 8 điều do chư Tôn đức thiết lập (đã được điều chỉnh qua kinh nghiệm của 13 khóa tu trước). Chúng con khép mình trong khuôn khổ giới luật và hành trì theo thời khóa đã ấn định dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Hòa thượng Thiền chủ và chư Tôn đức Giáo phẩm, khiến chúng con ngày một tinh tấn và an lạc hơn. Kính thưa đại chúng! Trong những năm tháng tu học, được theo học ở các trường Phật học từ Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng đến Học viện và cả nước ngoài, chúng con đã được học về Kinh, Luật, Luận với những pháp môn căn bản. Trong truyền thống Hệ phái hay tại đạo tràng tịnh xá, chúng con cũng đã thường được thầy Bổn sư, Y chỉ sư hay chư Tôn đức giáo thọ, giảng sư dạy về 3 pháp tu học căn bản của người Khất sĩ là Giới-Định-Tuệ. Thế nhưng, cho đến hôm nay chúng con được sống và tu học cùng Tăng đoàn trong khóa tu truyền thống của Hệ phái với một môi trường, một trú xứ thích hợp như ở Trúc Lâm hôm nay, khiến chúng con cảm thấy lợi lạc và hạnh phúc vô cùng.

Kính bạch quý Ngài, thưa toàn thể đại chúng,

Trúc Lâm Tinh xá ở Vương Xá thành xứ Ấn Độ ngày xưa do vua Tần-bà-sa-la dâng cúng lên đức Phật và Tăng đoàn 1250 Thánh đệ tử của Ngài, rộng lớn và bề thế như thế nào thì chúng ta chỉ nghe kể lại trong kinh sử và theo đó mà liên tưởng. Nhưng Tịnh xá Trúc Lâm ngày nay ở xứ Việt là một Trúc Lâm thật đơn sơ mộc mạc, với diện tích hơn 35 ngàn mét vuông có nhiều cây xanh (nhiều nhất là tràm, xà cừ, sao…) mà ít hoa, ít cây kiểng. Cũng chánh điện bát giác, Pháp tháp tôn nghiêm, giảng đường rộng lớn, nhưng không hoa hòe lộng lẫy như các đạo tràng khác. Trúc Lâm có dáng vẻ của một thiền viện hơn. Ẩn hiện trong những táng cây là những ngôi nhà sàn bằng cây ván mái tôn, những am cốc, những liêu phòng, những con đường nho nhỏ giữa rừng cây xanh được bao quanh bởi một dòng suối nhỏ, quả thật là chốn thiền môn thích hợp cho những ai muốn sống đời phạm hạnh, chánh niệm tỉnh giác. Tại nơi này chúng con được sống, được bước những bước chân thảnh thơi an lạc trong những giờ thiền hành, được ngồi yên thiền quán dưới những gốc cây rợp lá hay trong thiền đường trang nghiêm an tịnh; được thọ học và chiêm nghiệm lời Phật dạy về con đường Trung đạo trong Chơn Lý “Bát Chánh Đạo” do đức Tổ sư Minh Đăng Quang giáo truyền; được đi khất thực mỗi ngày trong khuôn viên tịnh xá do cận sự cư sĩ ngoại hộ và thọ trai cùng đại chúng trong chánh niệm; được ngồi lại lắng nghe, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm thiền tập trong giờ thiền đàm buổi chiều; được làm mới thân tâm, trang nghiêm giới hạnh, tăng trưởng giới đức trong giờ sám hối mỗi buổi tối cuối ngày dưới sự chủ trì, hướng dẫn và giảng dạy của Hòa thượng Thiền chủ cùng chư Tôn đức trong Ban Tổ chức khóa tu.

Kính bạch chư Tôn đức!

Quả thật, bao lâu nay chúng con đã được học ở các trường Phật học, ở trong kinh sách… về con đường Trung đạo, nhưng ở đây con đường ấy được dạy, được học và hành trì trong tinh thần hòa hợp của một hội chúng các hành giả, mà ở đó có sự hiện diện của các bậc Tôn trưởng, các bậc Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái và Giáo đoàn; có các bậc giảng sư, giáo thọ sư, quý Thượng tọa, Đại đức có văn bằng học vị: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ… hay những vị đã kinh qua sự thực hành Pháp trong nhiều năm ở nhiều nơi trên đất nước và nước ngoài. Những hình ảnh này ở các trường lớp chúng con đi học không hề có, quả là một điều kỳ diệu mà chỉ ở đây, trong hội chúng này mới có. Phải chăng, đó là nếp sống chung tu học mà Đức Tổ sư đã giáo huấn: “Nên tập sống chung tu học, phép Tăng chẳng lìa đoàn” hay tinh thần lục hòa cộng trụ: "Cái sống là phải sống chung, cái biết là phải học chung và cái linh là phải tu chung”.

Kính thưa đại chúng, những tâm pháp, ý pháp của đức Phật, Lục Tổ Huệ Năng và đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã được Hòa thượng Giác Toàn - Trưởng ban Tổ chức  giảng dạy trong ngày khai mạc khiến cho chúng con nhận rõ tâm pháp ý pháp của Phật, của Tổ là tương thông. Những ý pháp xâu xa và mầu nhiệm về con đường Trung đạo đã được Hòa thượng Thiền chủ với hơn 50 năm kinh nghiệm tu học giảng dạy suốt trong khóa tu khiến cho chúng hội tỏ rõ hơn Thánh đạo tám ngành mà đức Thế Tôn hơn 2500 năm trước đã đi qua, đã tuyên thuyết và nay đức Tổ sư tiếp nối, truyền dạy cho chúng ta đang đi.

Cũng với tinh thần lục hòa cộng trụ mỗi buổi chiều giờ thiền đàm trôi qua đúc kết biết bao kinh nghiệm tự thân của mỗi hành giả, mỗi sự chia sẻ của chư Tôn đức hay của chư huynh đệ là mỗi trang nhật ký rất thật, rất sống động, khiến cho chúng con thấy rõ hơn hiện trạng của thân tâm mình để nỗ lực tinh tấn trong việc sống chung tu học trên nền tảng lục hòa với “kiến thức riêng chỉ dạy cho nhau”. Những kho tàng kinh nghiệm thực tiễn trải qua, những thăng trầm trong đời sống tu học của đại chúng đã hóa thành dòng sông pháp nặng hạt từ bi và trí tuệ cho chúng con hiểu thấu hơn giáo pháp để ứng dụng trong đời sống tu học và hành đạo còn non kém của mình.

Kính bạch quý Ngài, thưa chư huynh đệ, việc tiếp thu học hỏi và tinh tấn hành pháp không chỉ ở sự nghe biết mà còn ở sự nhìn thấy. Chính những uy nghi cử chỉ những nụ cười hiền dịu những ánh mắt từ ái của quý Ngài, những bậc Tôn đức niên cao lạp trưởng là những bài pháp không lời nhưng thật sống động làm cho niềm tin càng thêm kiên định, cho sự chịu đựng ngày một tăng trưởng, cho dũng lực ngày thêm lớn nơi chúng con. Hình ảnh của quý Hòa thượng, Thượng tọa hay những sư cụ lớn tuổi nhưng vẫn với những bước chân khoan thai, chậm rãi mà thảnh thơi trong giờ thiền hành; với tư thế kiết già uy nghi và vững chãi trong giờ thiền tọa với thân tướng đoan nghiêm đỉnh đạc trong giờ khất thực thọ trai; với ánh mắt từ hòa nghiêm nghị trong giờ sám hối… khiến cho chúng con ngày một tinh tấn hơn trong sự hành trì.

Chúng con xin đem hết lòng thành hướng về chư Tôn Hòa thượng Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, cùng chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa trong Ban Tổ chức và hướng dẫn khóa tu với lòng tri ân vô bờ bến. Xin thành tâm sám hối những lỗi lầm yếu kém mà chúng con vô tình hay cố ý gây ra trong suốt khóa tu. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ đến chư Tôn đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, đạo quả viên thành để mãi là ngọn đèn sáng, là nơi nương tựa vững chắc cho chúng con và chúng sanh trên con đường giác ngộ và giải thoát.

Chư vị hành giả chúng con xin tri ân đến Hòa thượng Trị sự trưởng và chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn II đăng cai tổ chức khóa tu, nhất là Đại đức trụ trì và chư Tăng trong trú xứ, trong Giáo đoàn đã nhiệt tình hỗ trợ bằng tâm lực lẫn tài lực để giúp cho toàn thể quý vị hành giả khóa tu được yên tâm tu tập. Nhờ sự lãnh đạo và sự quan tâm đó mà khóa tu đã diễn ra một cách tốt đẹp. Thay lời cho chư hành giả, chúng con xin cầu chúc Đại đức trụ trì và chư Tăng được nhiều sức khỏe, an vui, đạo lực luôn tăng trưởng, thành tựu các hạnh quả, làm nơi nương tựa cho Phật tử và chúng sanh.

Kính thưa quý Phật tử,

Với lòng kính tin Tam bảo, với trách nhiệm và bổn phận của hàng bạch y cư sĩ là hộ trì chánh pháp, suốt những ngày qua, quý Phật tử đã khéo sắp xếp công việc gia đình để về đây công quả: nấu ăn, sớt bát cúng dường, phục vụ nước giải lao, chăm sóc sức khỏe cho chư Tăng… Nhờ có sự chung tay góp sức, kẻ ít người nhiều, kẻ công người của và sự chu đáo của quý vị mà sức khỏe của chư Tăng được ổn định, tu tập tốt hơn. Khóa tu này được thành công tốt đẹp là nhờ sự góp phần không nhỏ của các Phật tử gần xa, trong và ngoài trú xứ, chúng tôi xin ghi nhận và cầu nguyện ba ngôi quý báu chứng minh. Với thiện nghiệp đã tạo được trong hiện tại lẫn trong quá khứ bởi thân hành, khẩu hành và ý hành thiện, xin cầu nguyện cho quý Phật tử cùng thân bằng quyến thuộc kẻ âm siêu thoát, người hiện tại hằng sinh khởi và tăng trưởng năm phần phước báu: sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ.       

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

IMG 8851-BeMac

Chư Tôn Hòa thượng chứng minh Lễ Tạ pháp bế mạc khóa tu

IMG 8854-BeMac-SuPhu

ĐĐ. Minh Phú đại diện chư hành giả đọc bài cảm niệm

IMG 8862-BeMac

HT. Giác Tường ban đạo từ

TX-TrucLam-K14-DSC 0127

 >> Báo cáo tổng kết Khóa tu truyền thống Khất sĩ lần 14

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan