CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng của học Ni tạm trú tại TX. Ngọc Duyên

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy đức Tổ sư – Vị khai sáng Hệ phái Khất Sĩ

Kính lạy Giác linh Chư vị cố Ni trưởng

Kính bạch Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức chứng minh

Kính bạch quý Ni trưởng, quý Ni sư, Sư cô chứng minh

Kính bạch quý Ngài

Chúng con thường nghe:    

Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân Sư muôn kiếp khó đáp đền

Giờ đây, trước khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh của giờ phút truy điệu Giác linh Ni Trưởng, chúng con xin được đê đầu đảnh lễ Chư tôn Thiền đức và kính mong các ngài cho phép chúng con có đôi dòng cảm niệm Ân sư, bậc Thầy tôn kính, Người khai sáng con đường trí tuệ cho chúng con.

Kính lạy giác linh Ni trưởng,

Thu đi để lại lá vàng

Thầy đi để lại muôn ngàn nhớ thương.

Thế là chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi nữa thôi, chúng con sẽ thực sự vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy tôn dung và được quỳ dưới chân Ni Trưởng để được nghe những lời giáo huấn. Nhớ lại ngày nào chúng con nương tựa Tịnh xá Ngọc Duyên để tu học và tham dự các lớp Sơ cấp Phật học, Trung cấp, Cao đẳng, Cao cấp, Cao Trung cấp Giảng sư cùng các lớp thế học. Nơi đây, sau mỗi thời khóa công phu thường ngày, chúng con đều đến đảnh lễ Ni trưởng để được nghe những lời giáo huấn thân thương. Ni trưởng thường nhắc nhở chúng con luôn giữ gìn oai nghi đạo hạnh, ít nói, ít cười để dành nhiều thời gian cho sự công phu thiền định, năng ôn lại giới luật để thúc liễm thân tâm, trao dồi Giới-Định-Tuệ.

Với tâm nguyện tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, Ni trưởng đã giáo dưỡng hàng đệ tử và học Ni chúng con bằng tình thương bao la của người Mẹ, giáo dưỡng chúng con trong sự nghiêm nghị của đấng cha hiền mẫu mực. Tất cả chỉ với hoài bảo, mong sao chúng con trở thành người hữu dụng cho đạo pháp và xã hội. Mặc dù trong thời buổi kinh tế khó khăn nhưng lúc nào Ni trưởng cũng lo chu toàn đời sống hằng ngày, lo cho chúng con từng miếng ăn giấc ngủ, để cho chúng con có nhiều thời gian và yên tâm tu học.

Từ nhiều năm qua, hàng trăm Ni chúng đã được Ni trưởng, bậc Ân sư đã giáo dưỡng giới thân huệ mạng cho chúng con bằng cơm thiền sữa pháp. Đến nay đã có nhiều vị tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân Phật học, Cao đẳng, Cao Trung cấp giảng sư… Có những vị hiện đang giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh; hoặc trở thành những bậc Giảng sư đi hành đạo khắp nơi để tuyên dương giáo pháp, giáo hóa chúng sanh để cho đạo pháp ngày một xương minh. Có những vị đang trụ trì tại các trú xứ, với vai trò “tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự”,hầu xứng đáng với trọng trách Phật dòng nối thạnh.

Nhớ lại khoảng thập niên từ 80 đến 90, tịnh xá nơi đây với đầm lầy nước đọng, liêu cốc nhà tranh vách lá, toàn cảnh đơn sơ. Có thể nói, công việc hành đạo trong thời kỳ này hết sức khó khăn, song Ni trưởng vẫn không hề quản ngại mọi khó khăn, cố công trùng tu ngôi Tam bảo, xây dựng Tăng phòng cho chúng con có chỗ an trú tu học. Ni trưởng thường tự nhủ:

Dù cực nhọc nhưng không chán nản

Bền công phu khêu rạng pháp đăng.

Ngọn đèn chân lý sáng bừng

Ra công tô đắp thạnh hưng đạo tràng.

Những thâm ân cao cả ấy đã khắc đậm trong tâm khảm của chúng con và không sao phai nhạt. Nhưng than ôi! Vũ trụ vẫn còn đó mà Ni trưởng đã ra đi và để lại chốn thiền môn trống vắng với bao nỗi đau buồn tiếc nhớ. Thế nhưng, hình ảnh thu thần thị tịch của Ni trưởng đã gợi lên nơi chúng con hình ảnh của một vị tướng quân đã hoàn thành sứ mạng truyền trì mạng mạch Phật pháp. Để rồi nay thuận thế vô thường, theo quy luật thành trụ hoại không, Ni trưởng đã vĩnh viễn ra đi về cõi chân như.

Giờ đây, một nén tâm hương cúi đầu tưởng niệm với tất cả sự kính yêu, chúng con thành tâm hướng về Ni trưởng xin được đảnh lễ tri ân và phát nguyện tiếp nối con đường phụng sự đạo pháp để đền đáp công ơn Ni trưởng đã tận tình giáo dưỡng chúng con thành đạt trong sự nghiệp tu – học.

Chốn Ngọc Duyên Ni trưởng hướng về Tây

Miền tịnh xá chư Ni buồn đưa tiễn.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ tát Ma ha tát

    Chia sẻ với thân hữu: