CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng của khóa tu Sa-di, Sa-di-ni Giáo đoàn III lần thứ nhất

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời chứng minh.

Kính lạy Đức Tổ sư Minh Đăng Quang chứng minh.

Kính lạy Giác linh Đức Thầy cùng chư Trưởng lão chứng minh.

Kính lạy chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni.

Kính thưa quý Phật tử,

Hôm nay là ngày Lễ bế mạc khóa tu 7 ngày dành cho Sa-di và Tập sự Tăng Ni được tổ chức tại tịnh xá Ngọc Quang, TP.Buôn Ma Thuột, diễn ra từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 4 Nhâm Thìn.

Sở dĩ ngày hôm nay có được khóa tu học này là do chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn III muốn hàng Sa-di, Sa-di-ni chuẩn bị lên lớp Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Tập sự chuẩn bị lên lớp Sa-di, Sa-di-ni chúng con được bồi dưỡng giới đức và hạnh kiểm để xứng đáng một Tăng sĩ trẻ thay mặt cho Phật tuyên dương giáo pháp, xứng đáng thọ lãnh tứ vật dụng mà tín chủ đã cúng dường. Hơn nữa các Ngài còn muốn làm sống dậy hình ảnh cuả Đức Phật và Tăng đoàn khi xưa, và khơi dậy lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang qua phương pháp trì bình khất thực.

Thấm thoát đó mà thời gian trôi qua quá mau, mới ngày nào làm lễ khai mạc, nay là lễ bế mạc. Chúng con đã được chư Tôn đức Tăng Ni và Ban Giáo thọ chỉ dạy rất cặn kẽ về phương pháp hầu thầy, về oai nghi tế hạnh, về chánh niệm tỉnh thức. Đặc biệt nhất là Hòa thượng viện chủ tịnh xá Ngọc Quang và là Trưởng ban tổ chức, Ngài tuy ít nói nhưng mỗi lời dạy, mỗi hành động, mỗi bước đi, nhất cử nhất động của Ngài đã cho chúng con những cảm nhận sâu sắc về một oai đức, một sự bình lặng của trạng thái tâm và tướng giải thoát.

Trong khóa tu, có một vị Giám luật và 2 vị Đại đức trực tiếp chỉ dạy cho chúng con về nếp sống của một tu sĩ, như oai nghi tế hạnh, chánh niệm tỉnh thức, phương pháp ôm bát trì bình khất thực nhận cơm, kinh hành tham thiền, độ cơm,… thật là hữu ích cho chúng con, đúng như người xưa từng nói:

Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.

Thật vậy, các Ngài vì đàn hậu học chúng con mà chẳng quản tuổi già sức yếu, đường xá xa xôi về tại khóa tu này để truyền trao kiến thức và kinh nghiệm một đời đã sống trong thiền môn, chỉ dạy lại cho chúng con lấy giới đức làm chính, và cố gắng nỗ lực học hỏi nơi các bậc đi trước.

Đành rằng các pháp có đến có đi.

Đành rằng có hội ngộ ắt có chia ly.

Đã đành đành vậy nhưng lòng vẫn vấn vương.

Huynh đệ ơi! Chúng ta trưởng thành theo năm tháng đều nhờ nơi ân sư dạy dỗ buổi ban đầu.

Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni,

Chúng con là lớp Tập sự và Sa-di mới vào đạo nên có tâm cầu đạo rất thiết tha.

Hoài bão còn đây.

Chí nguyện còn đó.

Xuất tam giới gia ở phía trước.

Chúng con phải làm gì đây cho tròn trách nhiệm của mình, giữ vững lập trường của mình trên bước đường tu học? Đường đạo thì chưa thông, đường đời thì đau khổ, đúng với câu kệ của Tổ Sư đã dạy:

Đường về nhà đạo xa xôi

Đường theo cuộc thế ôi thôi đoạn trường.

Bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu hạnh nguyện của tâm sơ cơ cầu thầy học đạo còn nằm phía trước. Chúng con chỉ biết nghe theo lời của Tổ sư Minh Đăng Quang và những bậc thầy truyền trao giới pháp mà tu hành, mong ngày thành công đức quả.

Kính thưa quý Phật tử, trong thời gian tu tập tại đây, quý Phật tử đã vì muốn cho chánh pháp được trường tồn ở thế gian, vì muốn cho Tăng-già được lớn mạnh, vì tin Phật, vì tin Pháp và vì tin chúng Tăng nên các vị kẻ công người của cúng dường bữa ngọ trưa qua phương pháp đi trì bình khất thực, để cho chúng độ ngọ trong mấy ngày qua.

Ân thầy giáo thọ còn đây.

Ân Phật tử phát tâm cúng dường còn đó.

Tứ trọng ân đè nặng trên đôi vai.

Thật vậy, đoàn hậu học chúng con xin nguyện giữ oai nghi tế hạnh và tu hành tinh tấn để khỏi phụ công ơn Ban tổ chức và Ban giáo thọ khóa tu này.

Tuy 7 ngày quá ít so với 365 ngày trong một năm, nhưng chúng con thiết nghĩ những ngày qua đã giúp chúng con học hỏi nhiều mặt để khi trở về trú xứ, áp dụng vào đời sống tu tập hằng ngày.

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, con xin đê đầu đảnh lễ dâng trọn tấm lòng lên chư Tôn Đức.

Mô Phật.

Ngày 9 tháng 4 Nhâm Thìn.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan