CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng của Phật tử ngoại hộ khóa tu lần 7

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu Ni Phật.

Kính lạy chư Phật, Pháp, Tăng mười phương ba đời,

Kính lạy Đức Tổ sư Minh Đăng Quang,

Kính bạch trên chư tôn Hòa thượng chứng minh, chư Thượng tọa, Đại Đức Tăng.

Vì mục đích tự lợi, lợi tha nên chư Tôn đức trong hệ phái đã tổ chức những khóa tu Giới Định Huệ. Thật là hữu duyên đa phước cho những người cư sĩ tại gia như chúng con có được cơ hội thể hiện đạo tâm, phụng sự Tam bảo, cúng dường chư Tôn đức trong khoá tu này.

Kính bạch chư Tôn đức,

Đức Phật thị hiện trên cõi Ta-bà này, Ngài đã đem lòng từ bi và ánh sáng trí tuệ mở lối giác ngộ cho tất cả chúng sanh. Trải qua 25 thế kỷ, chư vị Tổ sư đã tiếp bước lưu truyền mạng mạch Phật pháp. Đặc biệt, khi Đức Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập hệ phái Khất Sĩ với tôn chỉ “Nối truyền Thích Ca chánh pháp” đã làm cho những người con Phật càng kính ngưỡng ba ngôi Tam Bảo, bởi nếp sống chung tu học đơn giản thanh bần, mang bản sắc từ bi, giải thoát của người con Khất Sĩ.

Khi được công quả phục vụ khóa tu, chúng con có dịp lắng đọng tâm tư quay lại chính mình. Bởi vì từ sự trang nghiêm thanh tịnh của chư Tôn đức trong những thời khóa tu tập đã tác động rất lớn đến tâm thức của chúng con. Mặc dù Đức Phật Thích Ca đã nhập diệt, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã vắng bóng, nhưng chúng con cảm nhận quý Ngài còn đang hiện hữu cùng với chư Tăng thực hiện “nếp sống chung tu học, phép Tăng chẳng lìa đoàn”. Nguồn năng lượng từ bi từ khóa tu tỏa ra đã chuyển hóa những ưu tư phiền muộn đối với những ai đang sống trong mê lầm, đau khổ có cơ duyên đến với Phật pháp, trong đó có hàng Phật tử chúng con.

Khi chư Tôn đức tinh tấn tu hành, nét rạng ngời đạo lực do giới hạnh tinh nghiêm, đạo tâm kiên cố của quý Ngài đã hiển lộ trong mỗi oai nghi đã ban cho chúng con những bài học không lời cao quý vô cùng. Trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, sự vận hành biến đổi quay cuồng đã tác động rất nhiều đến mọi sinh hoạt của mỗi người trong đời sống thường nhật hàng ngày. Sự trang nghiêm thanh tịnh của quý Ngài khi thiền hành thiền tọa, trì bình khất thực đã giúp cho Phật tử đồng nhiếp tâm hướng về một đạo tràng thanh tịnh, những phiền não nhiễm ô được gột rửa khiến cho chúng con có được sự an lạc tuyệt vời. Khóa tu Truyền Thống lần thứ bảy đang dần khép lại, nhưng nguồn năng lực chánh niệm và từ bi vẫn lan tỏa, trở thành những thông điệp sống vô giá, giúp cho những ai hữu duyên tìm về một cuộc sống bình yên tĩnh lặng, đoạn tuyệt khổ đau, đi vào con đường an vui giải thoát.

Kính bạch chư Tôn đức,

Dù con có nói vạn lời, cũng không tả hết thâm ân sâu dày. Chúng con xin nguyện từ đây học gương phạm hạnh cho đời an vui.

Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho chư Tôn Hòa thượng chứng minh, chư Thượng tọa, chư Đại Đức Tăng pháp thể khinh an, mãi là bóng tùng đại thọ ngàn năm che mát cho chúng con pháp học, pháp hành, để chúng con từng bước trưởng thành trong chí nguyện phụng sự đạo pháp, đem pháp Phật đi vào cuộc sống như những vị cam lồ tươi mát, sẻ chia hạnh phúc cho chúng sanh vạn loài.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

    Chia sẻ với thân hữu: