CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng hành giả khóa "Sống chung tu học" lần 2

“Hạnh phúc thay đức Phật giáng sinh

Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh

Hạnh phúc thay Tăng già hòa hợp

Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu”

Thật là nhân duyên lành từ vô lượng kiếp, không làm sao nói cho cùng, tỏ cho cạn tấc lòng của chúng con, khi gặp được cảnh thanh tịnh hòa hợp của những ngày sống chung tu học mà chư Tôn đức đang duy trì. Cho nên vào ngày 22 tháng 9 năm Ất Mùi tất cả chư Tôn đức Ni trong Giáo đoàn III đã trở về tịnh xá Ngọc Chơn – thị xã Buôn Hồ - tỉnh Đăk Lăk cùng nhau tu tập, cùng nhau trình bày Phật Pháp, phô diễn giáo lý Phật-đà. Được sự chứng minh chỉ dạy khéo léo của Ban Lãnh đạo và được sự ủng hộ nhiệt tình đông đảo của chư vị Phật tử xa gần đã tạo thành một tịnh nghiệp đạo tràng trang nghiêm hoan hỷ thanh tịnh.

Ánh từ quang của chư Tôn đức kết hợp cùng từ trường của chư vị Phật tử đã biến thành một khối điển lành lan tỏa hòa quyện vào không gian, phủ trùm cả một bầu trời Cao nguyên đất đỏ ba-zan, làm mát dịu tâm hồn mọi người, làm tín tâm trong Phật tử, tịnh nghiệp đạo tràng, tỏa sáng ngọn Phật quang như hỏa châu trong đêm dài tăm tối.

 MG 0211

Bảy ngày “sống chung tu học” thật ngắn ngủi, thời gian quý báu tột cùng cho việc trau dồi, xây dựng và đi đến sự thành tựu của Giới: “Giới như đèn sáng lớn, soi sáng đêm tối tăm; Giới như gương báu sáng, chiếu rõ tất cả pháp; Giới như châu Ma-ni, rưới của giúp người nghèo”. Chính nhờ nương nơi sống chung tu học các con đã “đóng cửa các căn, nhiếp tâm trú vào chánh niệm, ăn uống biết chừng mực, thấu rõ các tướng tâm, không để ba nghiệp: Thân, khẩu, ý buông lung, phóng túng mà sanh phiền não.

Chính vì thấu biết rõ như thế, để báo ân đức Phật bằng câu: “Đại Phật tuyên dương hoằng truyền chánh pháp” để duy trì ngọn Phật đăng cửu trụ Ta bà, chư Tôn đức đã không ngại tuổi già sức yếu, đường sá xa xôi, lao công tổn sức về đây chứng minh. Còn chư Tôn đức Ni cùng Phật tử nơi tổ chức ngày “Sống chung tu học” lo lắng từ vật chất đến tinh thần thật tốt đẹp.

Trong những ngày chuyên tu học, chúng con còn được nghe những lời pháp nhủ của chư Tôn đức, những lời khuyến tấn tận tình tha thiết, thương yêu đùm bọc của quý Ni trưởng, quý Ni sư, quý Sư cô đã in sâu vào tiềm thức của chúng con để làm tiềm năng ngõ hầu trau luyện trở thành những vị Ni tài đức trong Giáo hội, để truyền bá chánh pháp trong tương lai, nhằm báo Phật ân đức. Ôi! Thật là cao cả, thật là từ bi vô cùng, cảm kính những ngày “Sống chung tu học”.

Chúng con tuy là hàng hậu học, phước mỏng nghiệp dày nhưng rất diễm phúc, rất tự hào được sống trong Giáo hội, trong sự dạy dỗ chăm lo, nuôi dưỡng của chư Tôn Thiền đức bằng những cơm thiền sữa pháp ngọt ngào, mát lịm và tin chắc huệ mạng sẽ lớn dần theo ngày tháng, để không phụ lòng thương tưởng của Tổ Thầy, chư Tôn Thiền đức lãnh đạo, hàng chư Ni chúng con nguyện sẽ cố gắng tu hành, cố gắng học tập đi theo ngọn đèn thiền, mà chư Tôn đức đã soi rọi, xứng đáng là một tu sĩ đúng với tinh thần câu: “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”.

Không biết nói sao, làm sao để trút cạn nỗi lòng cảm kích của chúng con và chỉ biết chân thành cầu nguyện hồng ân chư Phật luôn gia hộ quý Ngài được dồi dào sức khỏe, vô lượng an lạc, ở lâu nơi đời để lèo lái con thuyền chánh pháp, mãi là ngọn đèn thiền sáng soi đường dẫn lối (là bầu sữa mẹ nuôi sống huệ mạng) chúng con cho đến ngày giải thoát.

Trong khung cảnh trang nghiêm của những ngày “Sống chung tu học” được hít thở không khí pháp vị, hôm nay kính chúc cho quý Phật tử được: đạo tâm kiên cố, đạo trí triển khai, đạo hạnh rộng khắp, đạo lực sâu dày.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát

    Chia sẻ với thân hữu: