CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng hành giả khóa tu Truyền thống lần 16

pVMDQ 14

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng Chứng minh,

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái,

Kính bạch Đại đức Tăng hành giả khóa tu,

Kính thưa quý Phật tử,

Hôm nay trong không khí trang nghiêm của lễ Khai mạc khóa tu Truyền thống lần thứ 16 do Giáo đoàn IV đăng cai tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang, chúng con mạn phép đại diện chư hành giả thành tâm đảnh lễ chư Tôn đức kính dâng đôi lời cảm tưởng.

Kính bạch chư Tôn đức!

Trước nhất chúng con thành tâm đảnh lễ tri ơn chư Tôn Hòa thượng chứng minh và chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái đã thành lập khóa tu tạo điều kiện cho chúng con nương mình tu tập. Kể từ ngày đức Tổ sư vắng bóng đến nay, đây có lẽ là dấu ấn đậm nét nhất mà Hệ phái làm được trong thời đại mới. Ngoài việc kế thừa và phát huy Đạo Phật Khất Sĩ trong lòng Giáo hội và trong lòng dân tộc, đây còn là sự sống mới trên phương diện tu hành của người xuất gia.

Nhìn lại mấy ngàn năm lịch sử của dân tộc và của Phật giáo, có thể nói bóng y vàng Khất sĩ đã trở thành một tế bào thiêng liêng của con người Việt Nam.

Sông núi đượm màu bóng chư Tăng

Bát đất, huỳnh y đẹp muôn phần

Nội tâm dứt sạch bao phiền não

Ngoài thân đơn giản hạnh thanh bần.

Trên theo gương Phật lo hành đạo

Dưới nối hạnh Thầy nguyện giúp dân

Chung tay thắp mãi đèn Chơn Lý

Từng bước du phương hóa độ trần.

Kính bạch chư Tôn đức!

Được sanh thân làm người là nhờ công ơn cha mẹ, được giới thân, huệ mạng là do công đức vô lượng của Tổ Thầy tạo nên.

Chúng con nhờ có túc duyên đời trước nên được làm người, được xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, lại được tu học theo Tông chỉ: “Nối truyền Thích Ca Chánh pháp - Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam” của đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Tuy nhiên, do vì tập khí nhiều đời của mình cùng với những điều kiện khách quan tác động nên chúng con rất khó trở nên hoàn thiện được đức hạnh một người Khất Sĩ. Nhờ được tham dự khoá tu Truyền thống của Hệ phái, được gần gũi chư Tôn Giáo phẩm chúng con như được tìm về với cội nguồn huyết thống tâm linh của mình cùng với công hạnh của một người Khất Sĩ chơn truyền.

Trong suốt khoá tu, nhìn giới hạnh trang nghiêm của Hòa thượng Thiền chủ và chư Tôn đức, chúng con cảm thấy quý Ngài là sự tiếp nối trọn vẹn suối nguồn diệu giác từ Tổ Thầy. Từ đó chúng con tăng trưởng thêm niềm tin vào mạng mạch của tông môn Khất sĩ sẽ luân lưu mãi trong dòng chảy cuộc đời.

Bên cạnh đó, trong mỗi thời khoá thiền hành, thiền toạ đã giúp chúng con kiểm soát được thân tâm, làm cho thân và tâm trở về trong sự tỉnh giác mà bấy lâu nay chúng con đã để cho chìm đắm nơi biển sóng nghiệp thức lao xao, lặn hụp trong đại dương luân hồi vô tận.

60

Cứ đến mỗi buổi trưa, chúng con được theo quý Ngài để hành pháp trì bình khất thực nhằm thực hành lại đúng truyền thống của Phật Tăng xưa đã truyền thừa qua biết bao thế hệ. Chúng con hiểu rằng: giáo pháp như biển cả bao giờ cũng lài, cũng thấp nên nước của muôn sông đều xuôi nguồn về biển. Cũng vậy, pháp khất thực là một đức hạnh khiêm hạ khiến cho muôn điều tốt đẹp quy tụ về làm tô điểm hạnh người con Phật. Chính điều này đức hạnh chúng ta sẽ mỗi ngày một tăng trưởng và toả ngát khắp muôn phương.

Những bài học trong giờ thiền đàm đã giúp chúng con học hỏi được nhiều kinh nghiệm của chư Tôn đức về thiền định để thân tâm quy về một mối. Giờ học Chơn Lý đã giúp con hiểu rõ hơn về những lời dạy của đức Tổ sư. Đặc biệt, giờ sám hối chư Tôn đức đã soi sáng cho chúng con được thanh tịnh tiến bước trên lộ trình giải thoát.

Trong khoá tu, các huynh đệ thuộc sáu Giáo đoàn cùng trở về dưới mái đạo tràng để cùng tu học những phương pháp hành trì truyền thống của Hệ phái giúp chúng con thể hiện đúng tinh thần sống chung tu học. Và từ đây tình huynh đệ trong tông môn mỗi ngày thêm gắn kết.

Dòng thời gian cứ mãi cuốn trôi, khoá tu cũng đi đến ngày bế mạc. Mỗi huynh đệ sẽ trở về trú xứ các Giáo đoàn khác nhau nhưng trong tâm chúng con sẽ vẫn còn lan toả mãi hương vị tu tập. Gương đức hạnh của Hoà thượng Thiền chủ cùng chư Tôn đức sẽ mãi soi đường cho chúng con trên mọi nẻo đường tu học.

Kính bạch chư Tôn đức!

Trước khi chúng con dứt lời, kính xin quý Ngài từ bi chứng minh cho chúng con đảnh lễ tri ơn thâm ân của Hoà thượng Thiền chủ, chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức trong Ban Chức sự; chư Tôn đức trong Giáo đoàn IV và Hòa thượng Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang – trưởng Ban Tổ chức khóa tu đã tạo điều kiện cho chúng con tu học, thực hành hạnh Khất sĩ trong suốt 7 ngày qua. Chúng con xin thành kính cầu nguyện hồng ân Tam bảo, đức Tổ sư và giác linh chư vị đức Thầy gia hộ chư Tôn đức pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành để mãi là tàng cây đại thọ che mát cho chúng con trên lộ trình giác ngộ và giải thoát.

Chư Tăng chúng tôi xin trân trọng tri ân các cấp chính quyền địa phương sở tại đã tạo thuận lợi về mặt pháp lý cho chúng tôi an tâm tu học. Kính chúc quý vị vạn sự kiết tường, muôn điều phúc lạc.

Cuối cùng, chúng tôi xin cảm niệm tri ân công đức của chư thiện nam, tín nữ Phật tử gần xa và đặc biệt là quý Phật tử gần xa đã phát tâm công quả hộ trì suốt khoá tu. Xin nguyện cầu Tam bảo gia hộ tất cả chư liệt vị được thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc và an lạc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Lễ Bế mạc khóa tu 16

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan