CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần 8 - nhóm 2

CẢM TƯỞNG, TRI ÂN CỦA HÀNH GIẢ THAM DỰ KHÓA "BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH" LẦN 8 (Nhóm 2)

Liên Chân - Tịnh xá Ngọc Thiền – Bình Thuận

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

            Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng

            Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư, quý Sư cô

            Kính thưa toàn thể đại chúng,

Hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm Giáp Ngọ là ngày lễ Tạ pháp của khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” cho Sa-di, Sa-di-ni, Tập sự nam nữ của Giáo đoàn III được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trung – thị xã An Khê – tỉnh Gia Lai. Giờ này, con pháp danh: Liên Chân – trú xứ Tịnh xá Ngọc Thiền kính dâng lên đôi dòng cảm tưởng.

Kính bạch chư Tôn thiền đức!

                        “Ngọc Trung tịnh xá về đây

                        Cao nguyên đất đỏ dang tay đón chào

                        Chư Tôn thiền đức Tăng Ni

                        Cùng là Tập sự, Sa-di kết đoàn

                        Vâng lời di chúc Tổ sư

                        Nối truyền chánh pháp Thích-ca muôn đời”.

Kính bạch quý Ngài, hạnh phúc làm sao khi chúng con có duyên xuất gia tu học theo giáo lý Khất sĩ. Với tâm nguyện nối tiếp bước chân của Phật Tăng xưa, đức Tổ sư đã dung hợp giữa hai nền giáo lý Nam và Bắc truyền mở ra một con đường Trung đạo. Giáo lý ấy có đủ cả pháp học lẫn pháp hành, kết tinh thành 3 pháp tu vắn tắt: “Giới - Định - Tuệ”.

Lời dạy của đức Phật, của Tổ Thầy vẫn còn đó và nghĩ đến tương lai của giáo pháp Khất sĩ, thế hệ kế thừa, duy trì mạng mạch của Phật pháp, có khả năng kế vãng khai lai, báo Phật ân đức, chư Tôn đức lãnh đạo của Giáo đoàn III đã mở ra khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” cho hàng hậu học sơ cơ mới xuất gia tu học để Giáo đoàn ngày một lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Tới nay đã 8 khóa, đều diễn ra một cách tốt đẹp và đạt nhiều kết quả khả quan.

Thấm thoát đã 10 ngày trôi qua, những thời giảng pháp hay, những lời giáo giới, nhắc nhở trong giờ sám hối của quý Ngài như vẫn còn vang vọng đâu đây. Những uy nghi, cử chỉ cho đến nụ cười hiền hòa của quý Ngài là những lời pháp không lời làm cho niềm tin của chúng con thêm kiên định.

                        “Mưa xuân nhẹ hạt đất tâm ướt

                        Hạt mạ năm xưa hé mỉm cười”.

Hàng ngày, chúng con còn được quý Ngài trực tiếp hướng dẫn thiền hành, thiền tọa. Hình ảnh hơn 150 hành giả hành thiền với “bước chân tỉnh thức” trong khuôn viên tịnh xá đã khiến bao người khởi tâm hân hoan, như muốn hòa mình vào Tăng đoàn. Trong giờ thiền tọa, Đại đức Giác Phổ đã hướng dẫn pháp tu “Tứ niệm xứ” để khôi phục trạng thái hôn trầm của các vị hành giả. Đồng thời Đại đức Giác Hoàng giúp chúng con hiểu sâu hơn về bài kệ ngồi thiền của cố Hòa thượng Trưởng đoàn để khuyến tấn chúng con trong bước đầu tu tập.

Đặc biệt, trong giờ khất thực độ ngọ để lại trong lòng con một cảm xúc khó tả, thật xúc động khi ăn trong chánh niệm hòa chúng, thu nhiếp sáu căn để cảm nhận từng vị ngon của mỗi món ăn. Chưa hết, bao tâm huyết của quý Sư cô nhà bếp nơi trú xứ:

                        “Bữa ăn quán tưởng nguồn tâm đức

                        Giấc ngủ nhớ gìn cội tánh linh”.

Với tinh thần sống chung tu học, mỗi người phải dẹp bỏ cái ngã, sở chấp, biết khiêm cung, khiêm nhường, triệt tiêu tập khí bằng cách luôn tập oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi để xứng đáng với vai trò “tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”.

Kính bạch chư Tôn đức!

Trong cuộc sống tương đối này, sẽ phải còn rất nhiều những chướng duyên và thử thách đang chờ chúng ta ở phía trước. Mười ngày trong khóa tu không phải là thời gian dài đối với đời sống phạm hạnh, vì thế chúng ta không nên dừng ở đó. Khi trở về trú xứ của mình thì phải tinh tấn, nỗ lực nhiều hơn nữa đối với chánh pháp và con đường tu tập. Để mai này, những khóa tu sau vẫn còn gặp lại nhau trong tình pháp lữ và mỗi độ Vu Lan về:

                        “Ai tròn đầy, ai dang dở công phu

                        Ai chiến bại, ai mừng trong đắc thắng”.

                                                                        (Ni trưởng Hiệp Liên)

Chúng con xin chắp tay một lòng hướng về chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức, quý Ni trưởng, Ni sư, quý Sư cô hướng dẫn khóa tu với lòng tri ân vô bờ bến. Xin cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ chư Tôn đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, đạo quả viên thành, để mãi là ngọn đèn chân lý soi đường dẫn lối chúng con đi trọn con đường giác ngộ và giải thoát.

Chúng con xin tri ân Ni trưởng trụ trì Tịnh xá Ngọc Trung và quý Sư cô nơi trú xứ đã nhiệt tình hỗ trợ bằng tâm lực lẫn tài lực, lo cho chúng con từng miếng ăn giấc ngủ để giúp cho hành giả tham dự khóa tu yên tâm tu tập. Cầu chúc cho Ni trưởng cùng quý Sư cô nhiều sức khỏe, an vui, đạo lực luôn tăng trưởng để ngõ hầu tu tập đạt quả Bồ-đề.

Bên cạnh đó, chúng con cũng không quên công ơn của những người Phật tử hộ trì chánh pháp, suốt những ngày qua, quý vị đã khéo sắp xếp công việc gia đình để vào đây phụ quý Sư cô nấu nướng, sớt bát cúng dường, kẻ có của, người giúp công chung tay chăm sóc sức khỏe cho chúng con được ổn định và tu tập tốt. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo chứng minh và hồi hướng phước báu này đến toàn thể Phật tử gần xa.

Chúng con xin hứa sẽ cố gắng tu tập thật tốt, sống khép mình trong khuôn khổ, lấy giới luật làm đầu, bồi dưỡng đạo hạnh cho vuông tròn. Những ngày được thọ hưởng “cơm thiền, sữa pháp” đã gieo vào vườn tâm của chúng con những hạt giống Bồ-đề giải thoát, xứng đáng trở thành sứ giả Như Lai, đem đạo vào đời:

                        “Nhận đời manh áo, chén cơm

                        Tặng đời trọn cả tấm lòng thanh cao”.

Liên Khuê - Tịnh xá Ngọc Chánh – Đăk Lăk

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức, quý Ni trưởng, Ni sư cùng toàn thể đại chúng

Chúng con nay cũng có đôi lời cảm tưởng về khoảng thời gian chúng con đã tham gia vào khóa tu này.

Tiết trời thu hòa chung với không khí se lạnh, cộng chung với cái nắng nóng của thị xã An Khê không thể làm nản chí các hành giả từ các miền tịnh xá tụ họp về nơi đây để tập sống chung tu học theo Chơn Lý của Tổ.

Trong Giác Huệ thi tập có câu:

“Ta vẫn biết bước vào đường Khất sĩ

Là dĩ nhiên chịu thử thách chông gai”.

Thật vậy, trên con đường đến Niết-bàn đâu phải lúc nào cũng có thảm nhung để bước đi.

Được diễm phúc tham dự khóa tu bồi dưỡng đạo hạnh dành cho Sa-di, Sa-di-ni, Tập sự lần thứ 8 này, quả thật đàn hậu học như con cảm thấy mình đã rất may mắn. Giờ đây, 10 ngày đã trôi qua, con biết rằng đây là khoảng thời gian mà con được thấm nhuần chánh pháp, được thực hành trong chánh niệm, đặc biệt là được quý Ngài ban cho diệu pháp âm. Ví như một cây con được chăm sóc bằng nước, phân bón, ánh sáng… làm hột giống Bồ-đề trong con một lần nữa tiếp thêm nghị lực.

Mặc dù tham gia vào khóa tu này con biết rất rõ là bản thân phải ép mình trong khuôn khổ chịu dưới giới luật mà Giáo hội Tăng-già đã đưa ra, đây cũng là một phần nội dung mà Ni trưởng Tịnh xá Ngọc Trung đã truyền trao cho chúng con. Đồng thời Ni trưởng cũng mong mỏi chúng con thực hành Bát Kỉnh Pháp để không phải thất kính với đàn anh của mình, đây cũng chính là cách xưng hô thân thiết mà Ni trưởng dành cho chư Tăng:

“Học đi, học đứng, học ngồi

Học ăn, học nói, học thôi giận hờn

Học quên hai chữ thiệt hơn

Thị phi, nhân ngã cung đờn vô tâm”.

Đó là những oai nghi, cử chỉ mà mỗi hành giả chúng con phải luôn luôn tự cố gắng để trau sửa tâm tánh của mình, làm sao quên được những giây phút ngồi thiền được Đại đức Giác Phổ giảng dạy về 16 hơi thở trong Kinh Niệm Hơi thở vô hơi thở ra, một phương pháp tu thiền định mà hầu hết người tu Khất sĩ phải luôn luôn hướng đến. Những bước chân giải thoát, an lạc trong giờ thiền hành, là dáng người Khất sĩ với chiếc huỳnh y trên người ngược gió tung bay phấp phới giữa cõi đời giả tạm này.

“Nghe chuông phiền não tan mây khói

Ý lặng, thân an, miệng mỉm cười

Hơi thở nương chuông về chánh niệm

Vườn tâm, hoa tuệ nở xinh tươi”.

Trong giờ tụng kinh những hành giả chúng con được truyền trao những lời vàng ý ngọc của Đại đức Giác Phổ dạy tụng kinh Pháp Cú. Sau giờ tụng kinh là giờ mà chúng con học pháp đối thú sám hối để gội rửa thân tâm của chúng con trong một ngày tu tập. Những cánh tay giơ lên biểu hiện sự âm thầm ủng hộ với những người đã dũng cảm đối diện với tập nghiệp của mình.

“Nhá kéo Thầy ơi, tóc rụng rời

Hay là phiền não con sắp rơi

Từ đây cất bước sang đường mới

Tiếp gót Thầy đi suốt cuộc đời”.

Thiết nghĩ, Ni trưởng ở nơi đây dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng vì giềng mối Phật Pháp, sự hưng suy của Giáo đoàn, Ni trưởng lại một lần nữa để tiếp tục mở khóa tu cho đàn hậu học chúng con sau mùa An cư. Chứng kiến cảnh Ni trưởng với chiếc áo sờn vai qua bài pháp Kệ giới, chúng con không sao tránh khỏi những xúc động, vì con biết rằng trong những lời pháp ấy có chứa bao tình thương yêu mà người đã dành cho chúng con.

Bên cạnh đó, sự trợ giúp của quý Sư cô trong Ban Quản chúng đã ân cần tận tụy chỉ dạy cho chúng con những điều nhỏ nhặt nhất mà thiết nghĩ chúng con chưa bao giờ nghĩ đến. Đâu những vậy, sự quan tâm của quý Sư cô và quý Phật tử trong Ban Trai soạn đã thức khuya dậy sớm lo cho chúng con được yên tâm tu học.

Hằng ngày, được chứng kiến quý Ngài vì giềng mối Phật Pháp truyền đăng tục diệm mà không ngại đường sá xa xôi đã về đây giữ gìn giáo pháp, bằng cách ban cho chúng con những pháp âm vi diệu từ kim khẩu của quý Ngài.

Sau cùng tận đáy lòng chúng con kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là ngọn đuốc soi đường cho chúng con đến bờ giác ngộ.

Kính chúc Ni trưởng, quý Ni sư cùng quý Sư cô thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý Phật tử Bồ-đề tâm kiên cố, luôn là những hộ pháp phụng sự Tam bảo.

Và xin chúc quý huynh đệ tinh tấn tu hành, luôn hướng đến giáo pháp của đức Phật để hầu thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức.

“Đệ tử Gotama

Luôn luôn tự tỉnh giác

Bất luận ngày hay đêm

Luôn tưởng niệm chánh pháp”.

Liên Tâm - Tịnh xá Ngọc Bửu – Đăk Lăk

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

            Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức chứng minh.

            Ngưỡng bái bạch quý Ni trưởng, Ni sư, chư Sư cô và toàn thể đại chúng chứng minh.

Con, pháp danh Liên Tâm, trú xứ Tịnh xá Ngọc Bửu, với duyên lành con được tham dự khóa tu bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 diễn ra tại Tịnh xá Ngọc Trung. Hôm nay là ngày mãn khóa để chúng con trở về lại trú xứ của mình, chúng con muốn dâng lên đôi dòng cảm niệm tri ân công đức của chư Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và nhất là thành kính tri ân đến Ni trưởng trụ trì Tịnh xá Ngọc Trung đã tạo điều kiện cho chúng con về đây tu học, bồi dưỡng đạo hạnh của mình, thúc liễm thân tâm và khép mình trong giới luật của nhà Phật.

                        “Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

                        Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.

Quý hóa làm sao khi hàng hậu học chúng con được nhận biết bao nhiêu tình thương của các vị ân sư đã dày công đem hết tất cả tấm lòng chỉ dạy và rèn luyện cho chúng con, như những người cha và mẹ chỉ dẫn từng bước từng bước chân vào nhà đạo. Mặc dù công tác Phật sự đa đoan, đường sá xa xôi, với lại tuổi già sức yếu, nhưng các vị Tôn túc đã đem hết sức mình để đến nơi Tịnh xá Ngọc Trung này và đem hết tâm huyết của mình chỉ dạy cho đàn hậu học chúng con một cách tận tình. Ân đức của các Ngài thật cao dày, bao la như trời biển, chúng con không biết làm sao để đáp đền, chúng con chỉ biết gắng công rèn chí, tinh tấn tu hành để dũng tiến trên đường đạo. Khóa bồi dưỡng đạo hạnh được diễn ra rất nghiêm túc và chúng con được khép mình trong giới luật. Các bậc Tôn túc đã chia thời gian ra để chỉ dạy cho chúng con.

Ngày đầu tiên, Đại đức Giác Hoàng đã chỉ dạy cho chúng con bài “Chánh niệm trong khi ăn”. Ngài đã tường tận dạy từng li từng tí ăn làm sao cho trang nghiêm, thanh tịnh đúng với bậc xuất gia giải thoát. Đó cũng là bài học căn bản suốt 10 ngày hành giả phải hành trì nghiêm mật.

Ngày tiếp đó là Hòa thượng Giác Trí đã tập cho chúng con biết lắng nghe, nghe trong tinh thần chánh niệm, nghe bằng trí tuệ siêu việt.

                        “Nghe kinh, nghe pháp, nghe bài

                        Nghe vào tâm trí đặng hay sửa mình”.

Nghe cũng là pháp vi diệu và cũng là âm thanh soi sáng trí tuệ của chúng con.

Ngày tiếp theo, Thượng tọa Minh Tâm đã kể nhiều câu chuyện rất lạ, nhưng lại có thật. Cũng như chuyện “Con cá chết đuối”, làm sao chúng ta nghĩ rằng cao cả. Bởi vì con cá đã được người hề xiếc tập quen lối sống trên bàn nên khi gặp nước nhiều nó đã vẫy vùng chết đuối. Người xuất gia chúng ta cũng vậy, phải biết ngôi nhà tâm linh của mình ở đâu, đừng nên buông lung rồi quên mất cái tôi của mình để rồi khi ấy vẫy vùng, lặn hụp, trôi lăn trong cuộc đời đau khổ này.

Ngày kế tiếp, Hòa thượng Giác Thành đã chỉ dạy cho chúng con nguyên tắc của việc đi khất thực hóa duyên, Ngài dạy rằng:

                        “Gian nan thử thách con người

                        Khổ đau chất liệu xây đời thắm tươi”.

Ngày sau đó là buổi giảng của Hòa thượng Giác Minh, Ngài đã vẽ lên cặp mắt của người xuất gia như thế nào? Và Ngài đã cho biết cặp mắt ấy là tuệ nhãn, có trí tuệ khác với người phàm phu, nên chỉ có cặp mắt của Thánh nhân, của chư Phật là thánh thiện nhất.

Buổi chiều cùng ngày, Ni trưởng Hiệp Liên đã dạy cho chúng con Bát Kỉnh Pháp, biết kính trọng Tăng, phải nương tựa theo Tăng mà tu học. Nhờ vậy ta mới từ bỏ chấp ngã của mình.

Sau đó đến buổi giảng của Đại đức Giác Kiến đã cho chúng con biết sự tìm cầu của hạnh phúc chân thật.

Hòa thượng Giác Phùng đã giới thiệu cho chúng con về sự thừa kế ổn định và phát triển do đức Tổ sư để lại, Ngài còn nói về lịch sử của đức Phật A Di Đà cho chúng con hiểu thêm.

Thượng tọa Giác Duyên đã chỉ dạy cho chúng con biết thêm về lịch sử Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam và Hệ phái Khất sĩ Việt Nam.

Đại đức Giác Phổ thì giảng rõ cho chúng con biết ý nghĩa của việc xuất gia. Đó là giải thoát và rời xa các sự ràng buộc của thế tục.

Ni trưởng Hiệp Liên và Ni trưởng Cảnh Liên đã chỉ dạy cho đàn hậu học chúng con những bài học dành cho Sa-di, Sa-di-ni, Tập sự. Học để mà hành, làm theo giới luật cho đúng bậc của một vị Sa-di.

Và cuối cùng là buổi giảng của Hòa thượng Giác Tần, Ngài đã đưa ra những kinh nghiệm sống của người xuất gia phải làm những gì. Đó là việc ăn, mặc, ở, bệnh trong Tứ y pháp. Ngoài giờ giảng pháp thì chúng con có thêm những giờ tụng kinh, ngồi thiền, đi kinh hành và giờ sám hối. Trong đó giờ sám hối rất quan trọng vì giờ này cũng là lúc chúng con nhận ra được những sai sót của mình trong một ngày đêm tu tập để sám hối trước Đại chúng và cũng dạy cho chúng con được nhẹ nghiệp cũng như cái bản ngã của mình và khép mình trong giới luật vậy.

Rồi khóa học đã đến ngày kết thúc, đã để lại trong tâm chúng con bao niềm cảm xúc nghẹn ngào. Mang tâm trạng vừa buồn vừa vui, buồn là khi tất cả các hành giả đã chuẩn bị chia tay để trở về lại trú xứ của mình không còn sống chung để tu học nữa rồi. Niềm vui ở đây là chúng con đã gặt hái được rất nhiều kinh nghiệm trên con đường tu tập, cũng như đã nhận rất nhiều tình cảm yêu thương của quý Ngài và quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô ở đây đã trao cho các hành giả chúng con. Sao con cảm thấy mình thật hạnh phúc, nhận được biết bao nhiêu tình cảm thiêng liêng cao cả ấy, nhưng chúng con cảm thấy mình không xứng đáng để nhận tình cảm ấy, bởi vì chúng con còn quá non nớt. Nhưng không phải vì vậy mà chúng con sẽ nản chí, mà ngược lại chúng con còn phải cố gắng nỗ lực, ra công rèn chí hơn nữa và nghiêm giữ giới luật thật tinh tấn, lấy những lời dạy của các Ngài đã chỉ dạy để làm hành trang trên bước đường tu nhân học đạo. Dù cho mai này chúng con có ở nơi đâu và làm những việc gì chúng con xin khắc cốt ghi tâm những lời dạy của các Ngài để đúng với người con của Như Lai.

Và giờ này con cũng xin khép lại dòng tâm tư cảm tưởng của mình và một lần nữa chúng con thành kính tri ân đến những vị Tôn túc đã đem hết tâm huyết truyền trao cho các hành giả trẻ chúng con đầy đủ tư lương để đi trên con đường xuất gia giải thoát. Con cũng không quên tri ân đến Sư bà, quý Sư cô ở Tịnh xá Ngọc Trung đã lo cho chúng con việc ăn, mặc, ở, bệnh đầy đủ để chúng con chuyên tâm vào tu học.

Chúng con xin cảm niệm ân đức, chúc quý Ngài và quý Ni trưởng, Ni sư, quý Sư cô thân tâm thường an lạc, làm mọi việc đều được thành công viên mãn và cũng mãi là bóng cây đại thọ để che chở cho đàn hậu học chúng con nương theo trên con đường tu học. Con cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những Phật tử Tịnh xá Ngọc Trung này, kính chúc chư Phật tử ngày càng tinh tấn tu hành để hộ trì cho Tam bảo càng thêm cường mạnh.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

>> Cảm tưởng của hành giả khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần 8 (nhóm 1)

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan