CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng khóa tu truyền thống lần 17

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch trên Đại lão Hòa thượng đạo sư chứng minh Hệ phái,

Kính bạch Hòa thượng Thiền chủ chứng minh,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái chứng minh,

Kính bạch chư Tôn thượng tọa, Đại đức Tăng hành giả khóa tu,

Kính thưa quý Phật tử,

bmac 1

Trong giờ phút trang nghiêm của buổi lễ bế mạc khóa tu truyền thống lần thứ 17 do Giáo đoàn V đăng cai tổ chức, chúng con xin đại diện chư hành giả cung kính đảnh lễ chư Tôn đức xin dâng lên đôi dòng cảm tưởng.

Kính bạch chư Tôn đức!

Chúng con kính nghe, Đức Phật dạy rằng: Chúng Tỷ kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau. Sự tụ họp ấy được diễn ra trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết. Chính là điều kiện làm cho chúng Tỷ-kheo được cường thịnh, không suy giảm. Và đức Tổ sư cũng đã thiết lập phương châm cho sự tu học của người Khất sĩ là: Nên tập sống chung tu học: Cái Sống là phải sống chung; Cái Biết là phải học chung; Cái Linh là phải tu chung.

Sống chung tu học để nung đúc, rèn luyện, tăng trưởng cái Sống, cái Biết, cái Linh; thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tiến tu Tam vô lậu học. Đó chính là tinh thần tu học Tam tụ, Lục hòa của Tăng đoàn từ ngàn xưa. Chính vì thế, để nhắc lại gương hạnh của Tổ Thầy và để hành giả chúng con được tập sống chung tu học, thực nghiệm đời sống truyền thống Tăng đoàn của người Khất sĩ, chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái đã mở ra những khóa tu truyền thống Khất sĩ - đến nay đã trải qua 17 khóa.

Hôm nay, sau bảy ngày tu tập chuyên cần, lòng chúng con vô cùng hân hoan và nhiều hỷ lạc, như có một sức sống đang dâng trào, một niềm an lạc sinh ra từ trong sự tĩnh lặng của tâm hồn. Bảy ngày qua, chúng con được sự giáo huấn tận tình của chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa giáo phẩm. Nhất là Hòa thượng Thiền chủ, Hòa thượng Phó Thiền chủ và Hòa thượng Hóa chủ, tuy tuổi đã cao, sức khỏe có phần suy giảm, nhưng uy đức của quý Ngài đã nhiếp hóa chúng con trong từng buổi thuyết giảng chơn lý; từng dáng ngồi uy nghiêm trong giờ thiền tọa; từng bước chân thiền hành thảnh thơi; cho đến giờ thọ trai chánh niệm, chúng con đều cảm nhận được nguồn an lạc và thật sự được bình an.

Trong những buổi Thiền đàm và những thời sám hối cuối ngày, chúng con được Hòa thượng Thiền chủ và chư Tôn đức chứng minh huấn thị để cho chúng con rõ ràng về phương pháp, thấu suốt trong hành trì, tu tập. Thật hạnh phúc thay, chúng con hữu duyên được xuất gia trong giáo pháp Khất sĩ, và hạnh phúc hơn khi được quý Ngài mớm cho chúng con từng dòng sữa pháp để nuôi lớn chúng con trong Chánh pháp.

Với bảy ngày tu tập so với cuộc hành trình tu tập giải thoát của chúng con, chỉ là một thoáng, thật ngắn ngủi, nhưng trong thời gian ngắn ngủi ấy chúng con đã học được nhiều điều quý báu trong truyền thống Tăng đoàn Khất sĩ của Tổ Thầy. Đây là điểm tựa, là nơi y chỉ cho mỗi chúng con khi trở về trú xứ tiếp tục hành trì và tu tập. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm những lời dạy quý báu của Hòa thượng Thiền chủ và chư Tôn đức trong suốt thời gian qua để làm kim chỉ nam cho sự tu học của chúng con.

Toàn thể hành giả chúng con thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ chư Tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, để dìu dắt chúng con trên con đường giải thoát.

Kính bạch chư Tôn đức!

Trong những ngày qua, khi chúng con an tâm tu học, thì chư Tôn đức và huynh đệ trong Giáo đoàn V – nơi đăng cai tổ chức, đã rất vất vả lo đủ mọi phương tiện để hộ trì khóa tu. Nhất là chúng con thấy những chiếc áo, chiếc y của quý huynh đệ ngoại hộ luôn ướt đẫm mồ hôi khi phải lo phục vụ, và dầm mình trong những cơn mưa để thu cất những chiếc bồ đoàn thiền tọa, thật cảm động vô cùng. Khóa tu được thành công viên mãn là nhờ công sức của chư Tôn đức Giáo đoàn V nói chung, Hòa thượng viện chủ và chư Tôn đức tịnh xá Ngọc Thạnh nói riêng, với ân đức sâu dày này, chúng con nguyện tinh tấn tu hành để không phụ công ơn của quý Ngài. Kính chúc quý Ngài thân tâm an lạc, đạo quả sơm viên thành.

Góp phần cho khóa tu được thành công, Ban Tổ chức xin trân trọng tri ơn các cấp chính quyền địa phương đã cho phép khóa tu được diễn và đã h trợ an ninh để chư hành giả an tâm tu học. Xin trân trọng biết ơn và kính chúc quý vị sức khỏe được dồi dào, vạn sự được cát tường.

Cuối cùng, chư Tăng hành giả xin trân trọng tấm lòng và công sức của chư thiện nam tín nữ Phật tử xa gần, từ khắp các miền tịnh xá đã theo chân chư Tôn đức về đây cúng dường và công quả hộ trì khóa tu. Chính nhờ sự phát tâm cúng dường và sự tận tình công quả, mà chư hành giả đều khỏe mạnh về thể chất, an lạc về tinh thần trong suốt bảy ngày qua. Cầu nguyện hồng ân Tam bảo chứng minh công đức lành này của quý Phật tử. Nguyện phước báu phát sinh trong pháp sự này đến với tự thân và gia đình quý vị được tròn đầy hạnh phúc. Kính chúc quý Phật tử thừa tư hồng ân Tam bảo hưởng trọn năm phần phước báu: sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan